Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

 

Нови Сад, 26. октобар 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА И КОЛЕГИЈУМА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 26. октобра 2018. године у Новом Саду одржана је Заједничка седница Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије и Колегијума Покрајинског социјално-економског савета.
            У раду седнице учествовали су сви чланови Колегијума СЕС Републике – Милош Ненезић, председавајући СЕС РС и председник Уније послодаваца Србије, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, проф. др Зоран Стојиљковић председник Уједињених гранских синдиката "Независност" и Душан Петровић, секретар СЕС РС и чланови Колегијума ПСЕС – Иван Ђоковић, председавајући ПСЕС и потпредседник Покрајинске владе, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Ержебет Тот Батори, потпредседница Покрајинског одбора УГС "Независност" за Војводину, Миљана Стојшић Стојановска, директор Уније послодаваца Војводине, по овлашћењу Станка Крстина, председника УПВ и Милина Тушјак, секретар  ПСЕС.

Заједничка седница два колегијума одржана је у припреми заједничке седнице Покрајинског и Социјално-економског савета Републике Србије, коју је иницирао потпредседник Покрајинске владе и председавајући ПСЕС Иван Ђоковић, а коју је подржао СЕС Републике на седници одржаној 26. октобра 2018. године.  
Председавајући СЕС Републике Милош Ненезић у свом излагању посебну пажњу је посветио међународној сарадњи републичког Социјално-економског савета, истакавши да је прошлог месеца учлањен у међународну асоцијацију социјално-економских савета, да је закључен споразум о сарадњи са Социјално-економским саветом Француске, да следи закључивање споразума са социјално-економским саветима Грчке и Републике Српске и да је иницирана сарадња са Социјално-економским саветом Русије.  

Председавајући ПСЕС Иван Ђоковић информисао је присутне о раду овог савета, о стању трипартизма на нивоу локалних самоуправа и о одржавању годишње Конференције ПСЕС, ове године под називом "У сусрет проблемима запослених и тржишта рада". Истакао је циљ да већ током 2019. године у већини градова и општина у АП Војводини буду основани локални социјално-економски савети. Зато се ПСЕС обратио Покрајинској влади захтевом да Покрајинском секретаријату за привреду и туризам определи додатна средства, ради финансијске подршке локалним самоуправама за оснивање и унапређење рада социјално-економских савета. Овогодишња Конференција ПСЕС биће посвећена проблемима запослених и тржишта рада, јер расположиви показатељи указују на неповољну квалификациону и старосну структуру запослених, а посебно на одлив радне снаге. Модератрори ће бити синдикати, а очекује се да ће Конференција упутити апел надлежним државним органима и институцијама за хитно предузимање свих расположивих мера ради побољшања стања на тржишту рада. Такође, предложио је да се у метод рада Социјално-економског савета Републике уведе редовно позивање представника Покрајинског социјално-економског савета на његове седнице, без права гласа, у циљу информисања о актуелним питањима социјалног дијалога на националном нивоу и  доследне реализације политика и мера Владе РС, преко Покрајине, до сваке локалне самоуправе.
Планирано је да се заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета одржи истог дана када и Конференција ПСЕС,  средином децембра. Током ове недеље биће усаглашен и прецизно дефинисан дневни ред заједничке седнице два СЕС-а, а оквирно је договорено да се размене искуства у раду, утврде заједничке активности на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и оснивању социјално-економских савета у градовима и општинама на територији целе Републике Србије, као и и да се изграде заједнички ставови по најзначајнијим развојним питањима од интереса за све социјалне партнере – од Републике, преко покрајинских органа до сваке локалне самоуправе.  

Служба ПСЕС


Инђија, 12. октобар 2018. године
ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

У Инђији је 12. октобра 2018. године закључен Споразум о оснивању Социјално-економског савета општине Инђија. Испред локалне самоуправе Споразум је потписао Владимир Гак, председник општине Инђија, испред Савеза самосталних синдиката општине Драган Крзнарић, председник  и испред Уније послодаваца Србије – послодавци Инђије Милош Ненезић, председник УПС.

Свечаном потписивању Споразума присуствовали су Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе АПВ и председавајући Покрајинског социјално-економског савета, чланови Колегијума ПСЕС: Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС "Независност" за Војводину, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и члан Колегијума Социјално-економског савета Републике, секретари републичког и покрајинског СЕС-а Душан Петровић и Милина Тушјак, као и други гости.

Поздрављајући присутне, Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе, истакао је да оснивање Социјално-економског савета у општини Инђија представља значајан искорак у развоју трипартизма у Војводини, али и целој Републици. Због укупно незадовољавајућег стања, Покрајински социјално-економски савет у текућем мандату посебну пажњу посвећује пружању подршке и помоћи у оснивању социјално-економских савета у локалним самоуправама. За 2019. годину најавио је и финансијску подршку Покрајинске владе оним локалним самоуправама у којима ће бити основани, односно у којима су активни социјално-економски савети. Такође, упознао је присутне да је Покрајински социјално-економски савет као кључни и заједнички проблем свих социјалних партнера препознао одлив кадрова и радне снаге. Из тог разлога ће овогодишња  конференција ПСЕС-а бити посвећена проблемима запослених и тржишта рада са основним циљем да упутимо снажан апел ка свим надлежним институцијама за хитно решавање овог проблема.

У име Уније послодаваца Србије Милош Ненезић, председник, изразио је захвалност свима који су били ангажовани на припреми за оснивање социјално-економског савета општине Инђија, истакавши да је социјални дијалог на нивоу локалних самоуправа јако значајан јер се дијалогом долази и до најбољих решења у обезбеђивању повољног пословног амбијента, а њиме се могу предупредити евентуални проблеми.

Председник општине Инђија Владимир Гак истакао је да је локална самоуправа препознала значај и улогу трипартитног социјалног дијалога, а да је за то посебно заслужан председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Инђија Драган Крзнарић који је иницирао, а затим се истрајно и доследно залагао за оснивање и активирање социјално-економског савета у Инђији. У наставку је информисао да општина Инђија већ предузима конкретне мере за спречавање одлива радне снаге. Тренутно се планира изградња 80 кадровских станова за дефицитарне кадрове и у јавном и у приватном сектрору, под условом да 22 године остану да раде у Инђији, што ће повећати број становника и број стручних кадрова. У току је припрема девете инвестиције у којој треба да буде запослено 900 лица, а следе и нове инвестиције. Због повољног географског положаја Инђије, недостатак радне снаге, који је већ присутан, решава се запошљавањем радника из Београда, Новог Сада и околних места.            

Имајући у виду да је скупу присуствовао Милош Ненезић, председавајући и Љубисав Орбовић, члан Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије и цео Колегијум Покрајинског социјално-економског савета, Иван Ђоковић, председавајући ПСЕС-а предложио је одржавање заједничке седнице републичког и покрајинског социјално-економског савета, што је подржано.


Нови Сад, 8. октобар 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА 11. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Дана 8. октобра 2018. године у Новом Саду одржана је 11. седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам. На седници је, према усвојеном дневном реду,  др Гордана Радовић, чланица ПСЕС из Уније послодаваца Војводине презентовала "Информацију о проблемима жена у предузетништву", посебно истакавши активности и мере које предлаже Унија ради развоја женског предузетништва, као значајног развојног фактора, али и решавања озбиљног социјалног проблема друштвеног, економског и социјалног положаја жена. Иван Ђоковић је информисао присутне да је управо Покрајински секретаријат за привреду и туризам први, у односу на остале покрајинске секретаријате, увео праксу да се у конкурсима за субвенције из његове надлежности додатно и кумулативно бодују жене, и као оснивачи и као директори, чиме се стимулише женско предузетништво.  Нагласио је да је уставни принцип заштите запослених жена и жена мајки, доследно разрађен Законом о раду, али оваква заштита није институционализована за жене у предузетништву, због чега је неопходно што пре донети посебан закон. Након тога,  консензусом сва три социјална партнера, Покрајински социјално-економски савет је заузео став којим подржава све мере надлежних државних институцаија у оснаживању жена у привредном животу, али и захтева хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву, или чак доношење Закона о женском предузетнишву, као  lex specialisа, којим ће се свеобухватно уредити ово питање.   
На седници је донета одлука о организовању, треће по реду, годишње конференције ПСЕС, у првој половини децембра ове године, под називом "У сусрет проблемима запослених и тржишта рада". Конференција ће бити одржана под покравитељством Покрајинске владе. Кључни носиоци тематике овогодишње конференције ће бити репрезентативни синдикати, који ће презентовати актуелне  проблеме запослених  као и галопирајуће надолазећи проблем тржишта рада, везан за губљење радне снаге "одливом мозгова" посебно младих и квалификованих радника.    Синдикати ће материјал за конференцију припремити уз подршку осталих социјалних партнера – Покрајинске владе и Уније послодаваца Војводине, у циљу формулисања  предлога мера за побољшање садашње статистичке слике и неповољних демографских трендова који се одражавају на тржиште рада, како у АП Војводини, тако и у читавој Републици Србији. Због значаја и димензија проблема, на конференцију ће, поред представника социјалних партнера и других релевантних покрајинских институција, бити позвани министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, министар државне управе и локалне самоуправе, социјални партнери и друге надлежне институције на националном нивоу.  

Поводом Информације о стању трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине  оцењено је да је оно, уз скромни напредак, још увек незадовољавајуће. Због тога је неопходно предузимање додатних стимулативних мера, као подстицај за оснивање социјално-економских савета у свим локалним самоуправама на територији Војводине. Тим поводом консензусом је усвојен закључак којим се предлаже Покрајинској влади АП Војводине да, приликом планирања буџета за 2019. годину, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам определи додатна средства намењена локалним самоуправама као подршку за оснивање и рад локалних социјално-економских савета, у висини од 500.000 до 1.000.000 динара по локалној самоуправи. Покрајински секретаријат за привреду и туризам би ова средства додељивао локалним самоуправама по расписаном конкурсу и испуњавању конкурсних услова.

По закључку са претходне седнице Савета, у циљу унапређења метода његовог рада, презентован је "Табеларни приказ најзначајних статистичких података из делокруга рада Покрајинског социјално-економског савета", који ће бити редовно месечно ажуриран и константно разматран на свакој наредној седници. Усвојени су и закључци у вези са најавом отказа уговора о закупу пословног простора који Покрајински социјално-економски савет користи у згради "Дневник" а.д, којим се од Покрајинске владе, односно Управе за имовину, очекује подршка и помоћ у изналажењу трајног решења за смештај ПСЕС-а у неком од објеката у власништву Покрајине.


Служба ПСЕС


Н А Ј А В А    З А    М Е Д И Ј Е

11.  СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У понедељак, 8. октобра 2018. године у Скупштини АП Војводине, Ул. владике Платона б.б, у сали број 3, одржаће се 11. седница Покрајинског социјално-економског савета, са почетком у 11 часова.
       
Према предложеном дневном реду, на седници ће бити размотрена Информација Уније послодаваца Војводине о проблемима жена у предузетништву а социјални партнери ће, тим поводом, заузети заједничке ставове.  Такође, треба да буде донета Одлука о организовању годишње Конференције Покрајинског социјално-економског савета, а биће размотрени и најзначајнији статистички подаци из делокруга рада Покрајинског социјално-економског савета, као и стање трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине.

Позивамо медије да извештавају.


Стара Пазова, 30. август 2018. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т
СА СЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Дана 30. августа 2018. године са почетком у 15,00 часова у Старој Пазови је  одржана 23. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова.
Претходно је дана 24. августа 2018. године одржана  25. седница Колегијума  Савета, који је разматрао питања и предложио Дневни ред за 23.седницу Савета.
Савет је на седници разматрао Анализу резултата одржаних предавања на тему: "Шта знаш о раду на црно и сивој економији" за ученике завршних разреда у средњој Техничкој школи и Економско трговинској школи  у Старој Пазови. Предавање је, према одлуци Савета, одржао  члан СЕС-а, професор Раде Ерцег. Након предавања урађена је анкета са учесницима предавања, а резултати су разматрани на седници Савета. Договорено  да се  припреме и  графички прикажу резултати по сваком питању из  анкете и да се публикују у складу са "Акционим  планом рада Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно", за 2018. годину.
На седници је разматран и захтев Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова за накнаду трошкова превоза у последње три године за запослене у делатностима образовања, васпитања и културе, а  који живе и раде у месту становања. Предметни захтев је  достављен  Социјално-економском савету ради разматрања и давања мишљења. На седници Савета није дато мишљење по пристиглом захтеву и није постигнут консензус социјалних партнера по том питању. Закључено је да ће о овом питању Савет расправљати, након што се прикупи валидна документацију неопходна за даље разматрање овог питања.
У складу са Упутством за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину, Социјално-економски савет општине Стара Пазова је разматрао и усвојио Предлог Финансијског плана за редовно функционисање СЕС-а за 2019. годину, који се упућује Општинској управи, оделењу за финансије општине Стара Пазова.

*
*    *


Панчево, 20. јун 2018. године
ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА ПСЕС У ПОСЕТИ ПАНЧЕВУ

Реализујући План активности Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога у градовима и општинама на територији АПВ, чланови Колегијума ПСЕС су 20. јуна 2018. године посетили локалну самоупаву града Пачева, где је одржан радно-консултативни састанак.
Испред Колегијума ПСЕС састанку су присуствовали Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Ержебет Тот Батори, потпредседница Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, Милина Тушјак, секретарка ПСЕС, као и Миљана Стојшић Стојановска, директорка Уније послодаваца Војводине.
Испред социјалних партнера града Панчева састанку су присуствовали Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику, Бојан Петров, помоћник секретара Службе за управљање људским ресурсима, Лука Вујовић, Филип Перић и Павле Тмушић, представници Уније послодаваца Србије, Миланко Бодирога, председник Савеза самосталних синдиката града Панчева, Милан Пашалић повереник и неколико председника синдикалних организација из УГС „Независност“ на територији Панчева.
Основни циљ састанка био је едукација о улози и значају трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и о поступку оснивања Социјално-економског савета Града Панчева, као и сагледавање капацитета социјалних партнера и договор о њиховом јачању.
Оснивање Савета је у име локалне самоуправе подржао Миленко Чучковић истакавши да је трипартитни социјални дијалог прави пут за решавање проблема од интереса за привреднике и запослене, те да ће град Панчево пружити сву потребну правно-техничку подршку у оснивању социјално-економског савета. Представници синдиката изразили су своју чврсту опредељеност да се проблеми запослених решавају преко социјално-економског савета, основаног у складу са Законом, иако социјални дијалог са локалном самоуправом и сада егзистира преко Савета за социјални дијалог који је основала Скупштина града Панчева. Присутни послодавци су се првенствено базирали на проблеме са којима се у пословању сусрећу, а на састанку су дате конкретне смернице за оснивање Уније послодаваца за град Панчево, преко које ће заједничке проблеме најефикасније решавати.
На састанку су присутни представници синдиката истакли да поседују репрезентативност, тако да је договорено да се наредни летњи месеци искористе за техничка питања у вези са организовањем послодаваца у Унију, ради стицања репрезентативности, као услова за регистрацију Социјално-економског савета града Панчева, а да се упоредо припрема и Споразум о оснивању Савета.


Врбас, 11. јун 2018. године
ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС

У Врбасу је 11. јуна 2018. године одржана конститутивна седница Социјално-економског савета општине Врбас, који броји 12 чланова и чине га по четири представника локалне самоуправе, Уније послодаваца и синдиката репрезентативних у општини – Савеза самосталних синдиката општине Врбас и УГС „Независност“.
 
За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Милан Глушац, председник општине Врбас, након чега ће председавање преузети синдикати, а затим послодавци.

Председник општине изразио је задовољство што је Социјално-економски савет конституисан, јер је интерес сва три социјална партнера да се проблеми привредника и запослених решавају у општини, уз настојање да заједничким снагама Врбас врати лидерску позицију у економском развоју, какву је некада, пре приватизација, имао.

Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, је у име Колегијума Покрајинског социјално-економског савета информисао присутне да је Платформом свога деловања у текућем мандату ПСЕС, као једну од кључних активности, определио подршку и помоћ у оснивању и раду локалних социјално-економских савета. Истакао је да су улога и значај социјално-економског савета изузетни за хармоничан развој општине, јер се социјалним дијалогом и постизањем консензуса дели и одговорност за реализацију договореног. Оно што је посебно значајно је да акција ПСЕС-а на оснивању социјално-економских савета у свим локалним самоуправама у АП Војводини ужива подршку Покрајинске владе.

Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, нагласио је да највећи значај оснивања локалних социјално-економских савета, на само у реализацији обавезе из Поглавља 19 приступних преговора са Европском унијом, већ што се социјалним дијалогом најефикасније решавају проблеми послодаваца и запослених, а консензусом о најзначајнијим питањима обезбеђују се претпоставке за динамичан социјално-економски развој општине.

Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, који је у раду конститутине седнице учествовао у двоструком својству, као члан Колегијума ПСЕС и као члан локалног СЕС општине Врбас, посебно је нагласио да социјални дијалог мора да буде обавезујући, да социјално-економски савети треба да функционишу као системски одрживе институције, а не да њихово оснивање и рад зависе од политичке воље.

На седници је за секретара СЕС именована Сандра Срдановић, из локалне самоуправе.


НОВИ САД, 29. мај 2018. године
ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 10. седници Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 29. маја 2018. године, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је од Станка Крстина, председника Уније послодаваца Војводине, преузео председавање Саветом у наредном једногодишњем мандатном периоду.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, презентовао је анализу ПКВ, "Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – март 2018. године", посебно истакавши да су позитивни економски показатељи забележени  у готово свим привредним гранама, као и да се индикатори развоја домаће привреде крећу у правцу раста. У дискусији чланова ПСЕС изнето је очекивање да ће се позитивни трендови привреде одразити и на знатније побољшање животног стандарда запослених, пензионера и свих грађана, у погледу повећања зарада и куповне моћи, као и смањења одлива радно способног становништва из земље. Јединствена оцена свих учесника седнице је, да је пракса редовног сагледавања стања у привреди АП Војводине, на основу увек квалитетних материјала Привредне коморе Војводине, од великог значаја за социјалне партнере на нивоу Покрајине, како код конципирања мера из надлежности покрајинских органа, тако и у праћењу њихове реализације. У том правцу наглашено је да ће добра сарадња Покрајинског социјално-економског савета и Привредне коморе Војводине бити настављена, између осталог, и позивањем председника ПКВ као редовног госта на седнице ПСЕС-а, с обзиром на то да ова институција не може да буде пуноправни члан ПСЕС-а.  

Чланови Савета размотрили су две иницијативе Уније послодаваца Војводине:  1. за изузимање предузетника од вођења пословних књига по систему двојног књиговодства и за техничко унапређење рада Пореске управе и 2. за поједностављења пословања микро и малих привредних субјеката, пре свега брисањем обавезе за именовањем овлашћених лица по законским прописима у бројним областима, за шта занатлије и мали предузетници немају ни кадровске ни материјалне капацитете. Јован Беара, председник Удружења рачуновођа је у име УПВ  детаљно образложио проблеме микро и малих привредника и конкретне предлоге за поједностављење процедура који би у многоме олакшали пословање и подстакли отварање предузећа у легалној зони. ПСЕС је иницијативе УПВ оценио као легитимне, позвао је да их упути надлежним органима на разматрање решавање, уз истицање да ПСЕС подржава све предлоге и иницијативе, које су усмерене на побољшање привредног амбијента и стварање што повољнијих услова за оснивање и пословање микро и малих привредних субјеката, као и целе привреде.  


Бачка Паланка, 1. јун 2018. године
ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

У Бачкој Паланци је 1. јуна 2018. године закључен Споразум о оснивању Социјално-економског савета општине Бачка Паланка, након чега је одржана и конститутивна седница Савета.
 
Савет броји 9 чланова и чине га по три представника локалне самоуправе, Савеза самосталних синдиката Бачка Паланка и Уније послодаваца Бачке Паланке. За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Александар Борковић, заменик председника Општине.

У раду седнице учествовао је Игор Мировић, председник Покрајинске владе, који је пожелео успех у раду Савета, јачање веза и сарадње између послодаваца и запослених за добробит целе општине Бачка Паланка.

Реализујући План активности Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа седници су присуствовали чланови Колегијума Покрајинског социјално-економског савета: Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“ за Војводину, као и Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета.


НОВИ САД, 20. март 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА 9. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У уторак, 20. марта 2018. године, у Скупштини АП Војводине, одржана је 9. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Станко Крстин, председавајући Савета, председник Уније послодаваца Војводине.
На седници су консензусом усвојени Извештај о раду Савета за 2017. годину, Оријентациони план рада Савета за 2018. годину и Извештај о материјално - финансијском пословању Савета за 2017. годину.

 У наставку седнице, Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине  презентовао је активности Канцеларије за предузетништво у 2017. години, која је уз подршку Покрајинске владе, а преко Покрајинског социјално-економског савета, формирана  са циљем пружања правно-техничке и едукативне помоћи предузетницима. Поред, сарадње са бројним привредним и образовним институцијама, медијских наступа, учешћа на пројектима ЕУ, активности Канцеларије за предузетништво у 2017. години биле су усмерене и на подстицање: женског предузетништва, еколошки одрживог пословањa, дуалног образовања, помоћи при запошљавању лица са посебним потребама и др. Извештај о раду Канцеларије за предузетништво у 2017. години усвојен је консензусом свих социјалних партнера, чланова Покрајинског социјално-економског савета, уз оцену да у наредном периоду треба даље јачати укупне капацитете Уније послодаваца Војводине, како би одговорила свим захтевима и потребама привредника на територији Војводине.

Секретарка ПСЕС, Милина Тушјак, представила је садржај Приручника за оснивање и рад локалних социјално-економских савета градова и општина, који је сачињен у складу са закључком са октобарске седнице ПСЕС приликом усвајања Плана активности на унапређењу трипартизма на локалном нивоу, као и договором  на годишњој Конференцији ПСЕС, одржаној у децембру 2017. године. Приручник има за циљ да буде од практичне помоћи за оснивање и рад локалних социјално-економских савета. Садржи   информативно – едукативни део, где су дати појам, правни основ, значај и улога социјалног дијалога, део у коме су обрађена најзначајнија питања везана за оснивање и рад локалних социјално-економских савета, са огледним примерцима неопходних правних аката и део којим су обухваћене планиране активности Покрајинског социјално-економског савета ради подршке унапређењу трипартизма на локалном нивоу.

НОВИ САД, 15. ДЕЦЕМБАР 2017. године
САОПШТЕЊЕ СА 8. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Осма седница Покрајинског социјално-економског савета, одржана је у петак 15. децембра 2017. године у сали 3, Скупштине АП Војводине.

Седницом је председавао Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, а кључна тема је била разматрање Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину. Предлог буџета представила Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за финансије. Истакла је да се буџет припрема на основу општих смерница фискале политике за 2018. годину и  износи 68,5 милијарди динара, са пројектованим дефицитом 3,7 милијарди, који се у потпуности покрива интерним средствима, без нових задуживање. Сектору економске и развојне политике опредељен је већи износ него претходних година, као и капиталним инвестицијама од стратешког и националног значаја, од којих се нека финансирају делом и из буџета Републике Србије. И даље се финансирају мере социјалне и демографске политике (подршка породицама са троје деце, избеглим, прогнаним и расељеним лицима, превоз студената и ученика, и др.). Наставља се са активном политиком запошљавања, основана је Развојна агенција Војводине, пружа се подршка предузетништву, старим занатима, кроз едукацију новом запошљавању и самозапошљавању.

Покрајински социјално-економски савет дао је позитивно мишљење на Предлог буџета за 2018. годину, које се доставља Покрајинској влади, као предлагачу.  Дата је и сугестија да Савет треба да буде укључен у фазу креирања буџета, како би социјални партнери били у прилици  да благовремено изнесу своје предлоге у вези са приоритетима буџетског финансирања програма и пројеката од значаја за привреднике и запослене, као и да је заинтересован да разматра извештаје о извршењу буџета.

Поводом ретроспективе оджане Конференције ПСЕС, "За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога", чланови су једногласно усвојили Извештај Организационог одбора о одржаној Конференцији, који је обухватио све активности око припреме и реализације Конференције. Констатовано је да Конференција била успешна, са импозантним бројем присутних – око 130 учесника из свих позваних структура. Закључци које је предложила Конференција усвојени су консензусом на седници ПСЕС и биће достављени свим локалним самоуправама, социјалним партнерима и осталим учесницима Конференције, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Покрајинској влади и Социјално-економског савету Републике Србије.

Покрајински социјално-економски савет усвојио је и финансијске одлуке – Ребаланс финансијског плана за 2017. годину, Финансијски план прихода и расхода за 2018. годину и одлуке о додели средстава социјалним партнерима за 2018. годину.  

НОВИ САД, 8. ДЕЦЕМБАР 2017. године

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦЈА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА "ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, УЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА"

Покрајински социјално-економски савет, организовао је своју, већ традиционалну, годишњу Конференцију под називом "За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога", 8. децембра 2017. године, у великој сали Привредне коморе Војводине.
Поред чланица Покрајинског социјално-економског савета – Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине, Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност" и Покрајинске владе АП Војводине, учесници  Конференције били су и градоначелници и председници општина на територији АП Војводине, чланови активних локалних социјално-економских савета, представници коморског система у АП Војводини, представници надлежних покрајинских институција, истакнути привредници, представници компанија које послују у Војводини, као и представници Владе Републике Србије, Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност". Укупан број учесника Конференције био је око 150.
Конференцију је отворио председник Покрајинске владе Игор Мировић, истакaвши да је Покрајинска влада спремна на трипартитни дијалог јер, како је навео, интензивног, континуираног и одрживог економског развоја не може да буде ако сви његови актери томе не дају максималан допринос, нити може да га буде ако сви они кроз тај развој, у највећој могућој мери, не остваре и своје интересе.
Учеснике Конференције поздравили су и представници социјалних партнера на националном нивоу, секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије, Зоран Михајловић, председник Уједињених гранских синдиката "Независност", проф. др Зоран Стојиљковић и председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, представио је материјал ПКВ "Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – октобар 2017. године", који обухвата статистички осврт  на кључне показатеље животног стандарда, спољнотрговинску размену, бруто друштвени производ, инфлацију, индустријску производњу, зараду и запосленост  на територији АП Војводине.
Председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин презентовао је материјал "Социјалним дијалогом до унапређења привреде". Материјалом је направљена ретроспектива учињеног, али и пропуштеног, од прошлогодишње конференције, као и преглед мера неопходних за бољитак, садржаних у усвојеној Платформи деловања Покрајинског социјално-економског савета за мандат 2016 – 2020. године.

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић, образложио је материјал Покрајинског социјално-економског савета "Активности на унапређењу трипатитног социјалног дијалога у градовима и општинама на територији АП Војводине". Поред улоге и значаја социјалног дијалога, овим материјалом дате су конкретне смернице и инструкције за оснивање локалних социјално – економских савета, са циљем изградње и неговања културе дијалога, као незаменљивог инструмента за постизање консензуса по кључним питањима развоја  локалне заједнице.
Након уводних излагања, учесници Конференције су имали прилику да продискутују о тематици и дају своје предлоге и сугестије за спровођење у пракси оног што је наведено у материјалима, али и да представе примере добре праксе.
Предлоге закључака Конференција је упутила Покрајинском социјално-економском савету на усвајање и реализацију.


Нови Сад, 25. окт 2017. године
Подршка формирању социјално-економских савета у локалним самоуправама у Војводини

„Покрајинска влада ће активно учествовати у раду Покрајинског социјално- економског савета са идејом да се разраде механизми дијалога између послодаваца и синдиката. Истовремено, подржаћемо и формирање социјално-економских савета у локалним самоуправама, јер је важно да кроз разговоре дођемо до средине између сталних захтева послодаваца, а то је повећање продуктивности и добити, и захтева запослених о испуњавању права на основу Закона о раду“, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић пред почетак данашње седнице Покрајинског социјално-економског савета. 

На седници су размотрене активности Савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у Војводини, те донета одлука да се почетком децембра организује годишња конференције посвећена развоју привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога.

Председник Мировић је нагласио да су економске реформе, које се успешно спроводе на свим нивоима власти у Србији, веома битне за снажнији инвестициони уплив, који ће довести и до повећане потражње за запосленима на тржишту.

Он је рекао да су укупни економски показатељи у Војводини у 2017, бољи него претходне године. Ти резултати, како је Мировић навео, могу бити бољи, због чега је од великог значаја и дијалог послодаваца и синдиката.
Мировић је још додао да је у првих девет месеци ове године у Војводини незапосленост смањена за више од 20 хиљада лица у односу на исти период прошле године. Он је додао да је Покрајинска влада максимално ангажована на стварању што бољих услова за привлачење домаћих и страних улагача, како кроз припрему 11 нових индустријских зона, тако и кроз бесповратне подстицаје преко конкурса Развојне агенције Војводине.

„Успели смо да смањимо број незапослених у Војводини са 19 на испод 14 одсто, али наш задатак је да, у наредних три до пет година, незапослених буде мање од 10 одсто“, казао је Мировић и додаo да ће на тај начин Војводина бити не само прва у Србији, него ће стићи просек броја незапослених у мање развијеним земљама Европске уније.

Извор: Прес биро Покрајинске владе


НОВИ САД, 6. јул 2017. године

САОПШТЕЊЕ
СА САСТАНКА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА


-Презентација Привредне коморе Војводине актуелних привредних кретања у АП Војводини у периоду јануар – мај 2017. године –

На састанку у Покрајинском социјално-економском савету, одржаном 6. јула 2017. године, коме су присусвовали чланови ПСЕС из Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“, као и Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Зоран Касаловић, заменик покрајинске секретарке за здравство, Александар Андрић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, др Милка Будаков, заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова и др Снежана Бојанић, помоћница покрајинског секретара за здравство, председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић представио је материјал Привредне коморе Војводине „Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – мај 2017. године“.
Председник Привредне коморе Војводине у излагању се посебно осврнуо на питања од виталног интереса за социјалне партнере која се, пре свега, односе на макроекономске показатеље кретања БДП, потрошачких цена, увоза и извоза, на стање на тржишту рада, зараде и куповну моћ становништва и на сиву економију, као један од најозбиљнијих проблема домаће привреде.

Нагласио је да макроекономски индикатори показују да је економска активност у Републици Србији, мерена бруто домаћим производом, у првом кварталу 2017. године забележила раст од 1,2% у односу на достигнут ниво у истом кварталу претходне године. После осам година настојања да се достигне преткризни ниво БДП, у претходној години је најзад премашен, и раст је настављен и y текућој години. Раст укупне привредне активности у првом кварталу 2017. године подстакнут је растом прерађивачке индустрије и повећаном активношћу у услужним секторима.
У периоду јануар-мај 2017. године, настављен је раст спољнотрговинског робног промета, како на нивоу Републике Србије, тако и на нивоу региона Војводине. У укупном извозу Републике Србије, вредност извоза војвођанских привредника учествује са 32,9%, док у укупној вредности увоза учествује са 27,1%. Дефицит спољнотрговинске робне размене војвођанског региона је мањи за 27,4% у односу на ниво дефицита у истом периоду претходне године. Покривеност увоза извозом у спољнотрговинској робној размени Војводине је 94,2%, док је на нивоу Републике Србије покривеност увоза извозом 77,3%.
На основу резултата Анкете о радној снази, у првом кварталу 2017. године, стопа незапослености у Републици Србији износи 14,6% и мања је за 4,4 процентних поена од стопе незапослености у првом кварталу 2016. године, док стопа запослености износи 44,2% и већа је за 1,6 процентних поена у односу на стање у првом кварталу 2016. године. У региону Војводине стопа незапослености у првом кварталу 2017. године износи 13,6%, а стопа запослености 43,5%. У Војводини, број формално запослених лица повећан је за 9.531 лице или 1,9%. У односу на промене у другим регионима, број незапослених на крају маја 2017. године је највише смањен у региону Војводине и то за 22.055 лица или 13,0%. Укупно стање на тржишту рада Србије се побољшава.

Просечна нето зарада у Војводини, у мају месецу 2017. године, износила је 44.323 динара, а за период јануар–маj у Војводини 44.467 динара. У Републици Србији просечна нето зарада за мај месец 2017. године износила је 47.136 динара, а за период јануар–мај 2017. године 46.618 динара. После пар година смањења реалних нето зарада, у мају 2017. године се бележи њихов опоравак. Номиналне нето зараде су у мају, у односу на исти месец прошле године, повећане за 7,2% у Републици Србији, односно за 7,1% у региону Војводине. За покриће минималне потрошачке корпе у априлу ове године требало је издвојити 0,73 просечне месечне зараде, док је за просечну потрошачку корпу, у истом месецу, требало издвојити 1,36 просечне зараде.
Нагласивши да се ради о једном од највећих проблема домаће привреде Вучуревић је истакао да сузбијање сиве економије представља кључни корак у успостављању предвидљивог и стабилног пословног окружења и равноправне тржишне утакмице. Једино планирањем и спровођењем системских решања може се утицати на дугорочно умањење сиве економије и њених негативних последица. Зато је Влада РС ову и 2018. годину прогласила годинама за сузбијање сиве економије. Што се тиче Привредне коморе Војводине, као дела јединственог коморског система Републике Србије, она ће у складу са својим овлашћењима дати свој допринос у решавању овог врло сложеног проблема.

У завршном делу излагања истакао је да се на основу изложених показатеља може закључити да тренутни привредни амбијент, како у Републици Србији, тако и у АП Војводини, карактерише макроекономска стабилност, која се огледа у расту БДП, спољнотрговинске размене, стабилној инфлацији и позитивним трендовима на тржишту рада. Уз даље унапређење пословног окружења, спровођење структурних реформи, одговарајућих мера монетарне политике и интензивирање мера Националног програма за сузбијање сиве економије привредни амбијент ће водити даљем расту БДП, смањењу дефицита у спољнотрговинској размени, одржавању инфлације у циљаним оквирима и смањењу пословања у сивој зони. На крају је изнео своје уверење да ће презентована анализа представљати основу социјалним партнерима у Покрајинском социјално-економском савету за давање даљих сугестија и иницијатива, које ће упутити надлежним органима власти и Привредној комори Војводине, у циљу побољшања услова привређивања и материјално-социјалног положаја запослених.

У опсежној и конструктивној дискусуји сви учесници су се сложили у оцени да је материјал изузетно квалитетан, да су обрађени индикатори и подаци од непроценљивог значаја, како за социјалне партнере, тако и за Покрајинску владу, у конципирању предлога и мера на унапређењу привредног амбијента, у складу са надлежностима покрајинских органа. Наглашено је, такође, да анализа стања у привреди на основу обрађених података ПКВ, представља тек први корак, а да је за побољшање стања у привреди неопходно предлагање и реализација конкретних мера и континуирани мониторинг. На редовној годишњој конференцији, коју ће Покрајински социјално-економски савет организовати крајем године, на основу актуелних података које ће обрадити Привредна комора Војводине, очекује се предлагање конкретних мера за унапређење стања у привреди АП Војводине.

СТРУЧНА СЛУЖБА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ
САВЕТА


СТАРА ПАЗОВА, јун 2017. године
СЕС СТАРА ПАЗОВА ОБЈАВИО ПУБЛИКАЦИЈУ


„СВИ ДОБИЈАЈУ СИВА ЕКОНОМИЈА ГУБИ“

Социјално-економски Савет општине Стара Пазова објавио је публикацију под називом: ,,Сви добијају кад сива економија губи,,. Публикација је урађена на основу сарадње СЕС-а и Националне алијансе за локални економски развој /НАЛЕД/, која је истраживала ставове грађана и привреде о појавама сиве економије у нашем друштву.
Национални акциони програм за сузбијање сиве економије,  који је усвојила Влада  Републике Србије,  предвиђа низ мера и активности који циљају узроке непријављивања запослених.
Социјално-економски Савет општине Стара Пазова кроз реализацију Акционог плана рада за 2017. годину, континуирано спроводи активности  ради превенције и указујући на штетне последице појава сиве економије и рада на црно.
Текст ,,Сви добијају кад сива економија губи“  је објављен у ,,Пазовачкој ревији,, број 131, за јун 2017. године.


Нови Сад, 11. мај 2017. године
САОПШТЕЊЕ СА 5. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 5. седници одржаној 11. маја 2017. године изабран је председавајући Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи мандатни период.  Након Савеза самосталних синдиката Војводине, председавање у наредном једногодишњем периоду преузима Унија послодаваца Војводине, на чији је предлог за председавајућег ПСЕС изабран Станко Крстин, председник Уније. 

На седници су консензусом усвојени Извештај о раду ПСЕС за 2016. годину, Орјентациони план рада ПСЕС за 2017. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању ПСЕС за 2016. годину. Приликом усвајања ових врло значајних докумената, чланови ПСЕС су се сложили да су све планиране активности успешно реализоване, иако је прошла година била изборна што је условило вишемесечни застој у раду ПСЕС. Најзначајнија активност у прошлој години било је одржавање Конференције „За развој привреде, окупљање око пројеката“ на којој су социјални партнери, чланице Покрајинског социјално-економског савета, изнели своја виђења о приоритетним мерама које је неопходно предузети како би положај послодаваца и запослених био побољшан. За ову годину посебно се планира одржавање друге конференције на којој ће бити сагледана реализација договореног са прошлогодишње конференције и предложене најзначајније  мере за 2018. годину, које су превасходно у надлежности покрајинских органа, затим, помоћ у оснивању и активирању локалних социјално-економских савета у градовима и општинама на територији АП Војводине. Планирано је такође да се на седници ПСЕС размотри Предлог буџета АП Војводине за 2018. годину, пре усвајања, како би социјални партнери имали прилику да изнесу своја мишљења и предлоге за финансирање програмских активности, пре свега у функцији развоја  привреде и запошљавања.      

Након усаглашавања путем трипартитног социјалног дијалога, на седници је консензусом усвојена Платформа деловања ПСЕС у текућем мандату Покрајинске владе на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АП Војводини. Платформом су обухваћени заједнички ставови социјалних партнера по питању даљег развоја социјалног дијалога, предлози најзначајнијих системских услова за унапређење положаја послодаваца и запослених, предлог за закључивање Социјалног пакта о запошљавању и развоју, као кључног стуба одрживог привредног развоја и транзиције ка модерној европској социјално одрживој привреди, а посебно предлози мера, у складу са надлежностима органа АП Војводине. Платформа обухвата мере и решења, која ће стимулисати привреду, друштвено одговорне послодавце, отварање нових радних места  и самозапошљавање.

Председавајући ПСЕС, Станко Крстин укратко је информисао савет о активностима Уније послодаваца Војводине у области  предузетништва у 2016. години.  Најзначаније активности су се односиле на обуке послодаваца на локалном нивоу  за учешће у социјалном дијалогу, обуке младих за предузетништво, затим обуке за старе и уметничке занате ради самозапошљавања. Такође, УПВ је учествовала у више пројеката, акција, семинара, конференција од значаја за унапређење положаја предузтника. Консензусом свих чланова ПСЕС је подржао активности УПВ у сектору предузетништва.

Горан Милић информисао је присутне о учешћу чланова Колегијума ПСЕС на Конференцији „Трипартизам у сенци држава“, која је у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“, уз подршку Фондације Фридрих Еберт, одржана у Београду 20. марта 2017. године. Изнео је заједничку оцену скупа да постоји и стручна и политичка свест о недостацима социјалног дијалога у Републици Србији, али да се преговорима у Поглављу 19 о социјалној политици и запошљавању, очекује позитиван утицај, како на социјални дијалог, тако и на унапређење положаја радника, забрану свих облика дискриминације при запошљавању, подизање стопе запослености и повећање образовног нивоа радне снаге.

На иницијативу Уније послодаваца Војводине на седници је разматрана иницијатива за решавање проблема паушално опорезованих привредника, који готово две године нису добили решења о висини пореза, што је последично изазвало и бројне друге проблеме овој категорији предузетника. Након конструктивне расправе, констатовано је да није постигнут потпуни консензус, те је договорено да УПВ, као предлагач, прецизније формулише оцене и предлог закључака, те да га упути Покрајинском секретаријату за финансије на усаглашавање, након чега ће се стећи услови за усвајање поднете иницијативе  на наредној седници ПСЕС.

Поводом иницијативе Савеза смосталних синдиката Града Новог Сада и општина и закључка Социјално-економског савета Града Новог Сада, ПСЕС је расправљао о правима из радног односа радника у комерцијалним пољопривредним газдинствима, као и о положају сезонских радника и „надничара“. Оценивши да је на територији АП Војводине, као претежно пољопривредном подручју, присутан проблем остваривања права из радног односа запослених и лица ангажованих на сезонским пословима у комерцијалним пољопривреним газдинствима, из Закона о раду и ратификованих међународних конвенција, ПСЕС је подржао иницијативу за свестрано сагледавање и решавање уочених проблема. На тај начин, радно-правни статус и материјално-социјални положај радника са уговорима о раду, као и сезонских радника био би значајно побољшан, а  дошло би и до смањења броја незапослених у руралним подручјима. За то је потребна подршка  Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а посебно ангажовање Министарства за рад, односно надлежних инспекцијских органа. Други заључак, већ садржан и у усвојеној Платформи деловања ПСЕС, односи се на предлог да се законски утврди обавеза за закупце пољопривредног земљишта у државној својини да на одређеној површини земљишта у закупу, за све време трајања уговора о закупу, запосле одређени број радника. Оваквим решењем реално је очекивати смањење рада на црно тј. сиве економије, смањење броја незапослених становника руралних подручја, раст њиховог животног стандарда, као и развој руралних економија и заустављање актуелног процеса „одумирања села“, односно масовног исељавања становника у урбана подручја.

ПСЕС је, као легитимну, подржао и иницијативу Синдиката запослених у комунално-стамбеној деелатности Војводине за измену Закона о буџетском систему и Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у смислу изузимања примене ових закона на јавна комунална предузећа и јавна предузећа којима је оснивач локална самоуправа.

Београд, 20. март 2017. године
КОНФЕРЕНЦИЈА „ТРИПАРТИЗАМ У СЕНЦИ ДРЖАВЕ“

Чланови Колегијума Покрајинског социјално-економског савета учествовали су у раду Конференције „Трипартизам у сенци државе“, коју су 20. марта 2017. године у Београду организовали Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“, уз подршку Фондације Фридрих Еберт. На Конференцији cе разговарало о стању трипартитног социјалног дијалога и колективног преговарања у Републици Србији и о могућим предлозима за унапређење. О потенцијалима и правцима развоја трипартизма на покрајинском нивоу и нивоу локалних самоуправа у АП Војводини говорио је Горан Милић, председавајући ПСЕС, председник Савеза самосталних синдиката Војводине.

Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима Србијe за преговоре с Европском унијом, истакла је да је наш задатак да направимо акциони план као преглед где се Србија налази у области социјалне политике, у оквиру које је социјални дијалог једно од питања, као и да преговарачки процес у вези с поглављем 19 треба користити као инструмент за унапређење социјалног дијалога.

Сви социјални партнери на националном нивоу сложили су се у оцени да трипартитни социјални дијалог и после 15 година од оснивања не може да добије прелазну оцену, иако су сви свесни његовог значаја. Стање колективног преговарања на гранском нивоу у реалном сектору је катастрофално лоше. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истакао је да је Закон о раду сенка коју је држава надвила над синдикате и оценио je да је социјални дијалог за синдикалце "слатки отров", јер имају утисак да су близу договора, а резултата заправо нема, те да имамо ситуацију да се колективни договор потпише, а онда их послодавачка организација поништи.

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић нагласио је да је социјални дијалог кључни елемент културе толеранције и ширег партиципативног разумевања демократије, а да у Србији не заслужује ни прелазну двојку.

Преносeћи двадесетогодишње искуство трипартизма у Словенији, чланици ЕУ, председник Савеза слободних синдиката Словеније Душан Семолич истакао је да је социјални дијалог процес који има успоне и падове и нагласио да је највећи непријатељ социјалног дијалога неолиберална политика неких европских институција, као и утицај крупног капитала. Социјални дијалог је за синдикате веома значајан инструмент за остваривање права радника и пензионера, јер би без њега та права била знатно мања и положај неповољнији. Трипартитни социјални дијалог одвија се у оквиру Социјално-економског већа, а тренутно је актуелна тема реформа здравственог система.

Горан Милић, председавајући ПСЕС, пренео је искуства трипартизма у Војводини од оснивања Савета 2003. године, као и планиране правце деловања у овом мандатном периоду. Истакао је да се трипартитни социјални дијалог у Војводини континуирано одвија, да се усаглашавањем социјалних партнера долази до заједничких ставова и предлога који се упућују надлежним органима, али да су домет и ефекти социјалног дијалога ограничени надлежностима Покрајине. Пошто се на овом нивоу не доносе системски прописи, мере и кључне одлуке које утичу на положај послодаваца и запослених, објективно нема ни разлога за конфронтације између социјалних партнера, чланица Покрајинског социјално-економског савета. Стање трипартизма на нивоу локалних самоуправа је изузетно лоше у АП Војводини, јер с пуним капацитетима функционишу само три социјално-економска савета – у Новом Саду, Старој Пазови и Руми. Зато ће једна од кључних активности ПСЕС у наредном периоду бити пружање помоћи у оснивању и реактивирању социјално-економских савета, ако не у свим, онда бар у већини војвођанских градова и општина. Горан Милић је поново иницирао одржавање заједничке седнице Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета, на којој би били размотрени предлози социјалних партнера за унапређење привредног амбијента, побољшање положаја запослених и послодаваца и стварање услова за повећање запослености.


Arhiva vesti:

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк