Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

Lokalni SES

Ogledni primer ovlašćenja za podnošenje zahteva za upis lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u Registar  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

МЕМОРАНДУМ

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА УПИС ЛОКАЛНОГ

СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКОГ САВЕТА У РЕГИСТАР

МЕСТО И ДАТУМ _________________

    

 

На основу члана 17. Закона о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/2004), ___________________________________, као један од учесника у закључивању споразума о оснивању Социјално - економског савета _________________________ даје следеће

 

ОВЛАШЋЕЊЕ

 

Овлашћује се __________________, ЈМБГ ___________________ (бр.л.к________________ ПУ __________), (_________ - функција) да Министарству рада и социјалне политике Републике Србије поднесе захтев за упис Социјално-економског савета  ______________________________ у Регистар локалних савета.               

                                                                                                         ______________________    
 м.п.                

Ogledni primer ovlašćenja za podnošenje zahteva za upis lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u Registar  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde