Почетна страница

Најаве и вести

Вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

Локални СЕС

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 20. 4. 2018. године
СЕС СТАРА ПАЗОВА ОБЈАВИО ПУБЛИКАЦИЈУ

Дана 18. априла 2018. године у Старој Пазови је  одржана 22. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 14,00 часова.
 У раду седнице активно су учествовали и нови чланови Савета: Сузана Илић, начелница Оделења за привреду општине Стара Пазова и Жељко Шолаја , начелник Оделења за друштвене делатности општине Стара Пазова, који су решењем општинског Већа општине Стара Пазова именовани за чланове СЕС-а испред локалне самоуправе општине Стара Пазова.
 Пре седнице је Колегијум Савета   на седници одржаној дана 04.04.2018. године разматрао питања за Дневни ред на седници Савета.
Савет је на седници разматрао и усвојио Записник са претходне  21. седнице СЕС-а.
Такође је Савет  разматрао  и једногласно усвојио Извештај о раду Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно у 2017. години. Анализиран  је и усвојен Акциони План рада  Радне групе за борбу против ,,сиве економије и рада на црно,, за 2018. годину.
Савет је разматрао активности на спровођењу едукације на тему: ,,Шта знаш о сивој економији и раду на црно,, са ученицима завршних разреда средњих школа.
      Прихваћен је садржај Анкету која поред постављених питања из ове области нуди и више одговора.
Спроводећи планирану активност Социјално - економски савет је у Техничкој школи у Старој Пазови дана 19. априла организирао предавање за 30 ученика завршних разреда. Предавању су поред представника социјалних партнера у СЕС-у, присуствовали и директор Техничке школе Саша Ђекић,, педагог Сузана Турудија, и представници свих локалних медији.
По одлуци Савета предавач је био Раде Ерцег, професор у Техничкој школи и заменик председавајућег СЕС-а, а на часу је говорила и Зорица Кешељ, професорка грађанског васпитања.     Након одржаног предавања и едукације ученици су попунили Упитник, да би се видело  колико су од оног што су чули усвојили и научили о томе шта је ,,сива економија,, и како се против ње борити.
 У петак 27. априла одржаће се предавање  за матуранте завршних разреда средње Економско-трговинске школе ,,Вук Караџић,, у Старој Пазови.

СЕКРЕТАР САВЕТА: Миленко Вучиновић с.р.                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА:  Владимир Ћулаја с.р.

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, јун 2017. године
СЕС СТАРА ПАЗОВА ОБЈАВИО ПУБЛИКАЦИЈУ


„СВИ ДОБИЈАЈУ СИВА ЕКОНОМИЈА ГУБИ“

Социјално-економски Савет општине Стара Пазова објавио је публикацију под називом: ,,Сви добијају кад сива економија губи,,. Публикација је урађена на основу сарадње СЕС-а и Националне алијансе за локални економски развој /НАЛЕД/, која је истраживала ставове грађана и привреде о појавама сиве економије у нашем друштву.
Национални акциони програм за сузбијање сиве економије,  који је усвојила Влада  Републике Србије,  предвиђа низ мера и активности који циљају узроке непријављивања запослених.
Социјално-економски Савет општине Стара Пазова кроз реализацију Акционог плана рада за 2017. годину, континуирано спроводи активности  ради превенције и указујући на штетне последице појава сиве економије и рада на црно.
Текст ,,Сви добијају кад сива економија губи“  је објављен у ,,Пазовачкој ревији,, број 131, за јун 2017. године.

СТАРА ПАЗОВА, 11. 1. 2017. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

         У Старој Пазови  је 11. јануара 2013. године, у Белој згради, са почетком у 15,00 часова, одржана 17. Седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.
         На седници је разматран и усвојен Записник са 16. Седнице СЕС-а.
         Донета је Одлука о  разрешењу дужности председавајућег Социјално-економског Савета, Раде Ерцег -  члана Савета испред Савеза самосталних синдиката општине Стара Пазова и заменика председавјућег Социјално-економског Савета,  Марине Љубинковић – члана Савета испред  локалне самоуправе општине Стара Пазова, који су дужност обављали у протеклом мандатном периоду  у 2016. години, због истека мандата на који су изабрани.
         За председавајућег СЕС-а за 2017. годину именована  је Марина Љубинковић, члан СЕС-а испред социјалног партнера локалне самоуправе општине Стара Пазова, а за заменика председавајућег за 2017. годину именован  је Владимир Ћулаја, члан СЕС-а испред социјалног партнера Уније послодаваца Србије – послодавци Старе Пазове.
         Разрешен је дужности секретар СЕС-а Миленко Вучиновић ради истека мандата на који је изабран.
 За секретара Социјално-економског Савета општине Стара Пазова, за наредни мандатни период, поново је именован Миленко Вучиновић.
         Савет је усвојио  извештај о активностима СЕС-а Стара Пазова, чији су представници испред сва три социјална партнера учествовали на Конференцији ,,За развој привреде – окупљање око пројеката,, која је одржана у Новом Саду,  дана 16.12.2016. године у организацији Покрајинског Социјално-економског Савета, а под покровитељством Покрајинске Владе.
         Секретар Савета је такођер упознао чланове Савета о учешћу представника  СЕС-а Стара Пазова на Округлом столу који  је одржан у Новом Саду дана 22. децембра 2016.године на тему: ,,Социјални дијалог између синдиката и послодаваца у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова,, . Организатор догађаја  је  Министартво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије,,  у сарадњи са Регионалном привредном комором Новог Сада.
Савет је информисан о захтеву Већа Савеза самосталних синдиката који је упућен општини Стара Пазова,а који се односи на повећање зараде запосленима у предшколским установама, установама културе и социјалне и здравствене заштите, почев од децембарске зараде у складу са Законом. Савет је са задовољством констатовао да је општина Стара Пазова по том питању испунила своју законску обавезу.
Савет је разматрао делегирано питање које се односи на могућност повећања зарада запослених у локалној управи. Усвојен је закључак да се прикупе информације о евентуалној могућности повећања и  доставе Савету, ради разматрања овог питања  и доношења одговарајућег става Савета на наредној седници.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА: Раде Ерцег с.р.    

СЕКРЕТАР САВЕТА: Миленко Вучиновић с.р.                                                                                   

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 5. 9. 2016. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 01.09.2016. године у Старој Пазови је  одржана 16. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 16,00 часова.
Претходно је одржана  и 16. Седница Колегијума Савета дана 29.08.2016. године. Том приликом су представници социјалних партнера разматрали и делегирали одређена питања за 16. седницу СЕС-а, и предложили време одржавања и Дневни ред седнице.
На 16.седници Савет је разматрао и усвојио Записник са претходне  15. Седнице Савета.
Разматран  је Предлог Финансијског Плана за редовно функционисање Социјално-економског Савета општине Стара Пазова за 2017. годину.
Приликом доношења Предлога Плана поступало се у складу са Упутством за израду који је СЕС-у достављеном од стране Општинске управе општине Стара Пазова - Оделења за финансије, и  квотом која је планирана  за рад СЕС-а у 2017. години, без повећања,  у висини  идентичној средствима за рад СЕС-а у 2016. години.
Предлог Финасијског Плана за рад и функционисање СЕС-а у 2017. консензусом чланова СЕС-а је прихваћен  и упућује се  Оделењу за финансије општине Стара Пазова.
Разматрана је Информација о објављеној публикацији у Пазовачком огледалу на тему : ,,Сива економија и рад на црно,, која је објављена у јулу месецу 2016. године, којом приликом је своје виђење ове друштвено штетне појаве појаве  публиковала Унија послодаваца Војводине и  СЕС општине.
На седници СЕС - а је договорено  да се одржи Јавна трибина ,,Сива економија и рад на црно -годишњица примене новог Закона,, у организацији СЕС-а општине Стара Пазова.
 Планирана Трибина ће се одржати у склопу 10. Регионалног сајма привреде, дана 22. септембра 2016. године са почетком у 14,00. на Комлексу Базена у Новој Пазови.
                  За предаваче на Трибини планирани су  представници: Министарства трговине РС, Министарства рада РС, Социјално - економског Савета РС, Уније послодаваца Војводине и Савеза самосталних синдиката Војводине.
                  Утврђени су задаци које је потребно  спровести  у циљу успешне реализације планиране Јавне трибине.

Седница је завршена у 16,35 часова.                

СЕКРЕТАР САВЕТА: Миленко Вучиновић с.р.                                                              

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА: Раде Ерцег с.р.

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 3. 6. 2016. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 31.05.2016. године у Старој Пазови је  одржана 15. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 16,00 часова.
Претходно је одржана  и 15. Седница Колегијума Савета дана 17. 05.2016. године. Том приликом су представници социјалних партнера разматрали и делегирали одређена питања за 15. седницу СЕС-а, и предложили време одржавања и Дневни ред седнице.
На 15.седници Савет је разматрао и усвојио Записник са претходне  Седнице Савета.
Разматран  је Предлог Акционог Плана рада Радне групе за борбу против сиве економије и рада на црно за 2016. годину. Предложени Акциони План  је од стране СЕС-а консензусом  усвојен.
Савет је разматрао и примио на знање Информације:
- о статусу објеката општине Стара Пазова, дати на управљање ,,Рекреатурс,, а.д. Београд, и том прилком дао налог секретару  Савета да провери време одржавања годшње Скупштине ,,Рекретурс,, а.д. Београд, и да ли је послат позив за  представника општине,
- о одржаној званичној завршној конференцији твининг пројекта ,, Унапређење социјалног дијалога,, у чијој реализацији су активо учествовали чланови СЕС-а општине Стара Пазова,
- о одржаном округлом столу у Новом Саду под називом ,,Искуства у функционисању локалних Социјално економских Савета,,.  Секретар СЕС-а Стара Пазова је активно учествовао у раду овог скупа.
Разматрана је и усвојена Препорука којом СЕС-а иницира и препручује  Скупштини општине и Општинском већу Општине Стара Пазова да донесу Одлуку о додели две ,,празне столице,, за социјалне  партнере: Удружење послодаваца Србије - послодавци Старе Пазове и Савез самосталних синдиката за општину Стара Пазова. Социјални партнери би присуствовали седницама  Скупштине и Већа, са правом дискусије, али без права гласа, уз благовремену доставу позива и материјала. Тиме би се постигло да ставови Социјално-економског Савета буду транспарентни и доступни члановима Већа и одборницима, уз препоруку да их узму у обзир при доношењу својих одлука. Подршку овој Иницијативи - Препоруци Социјално-економског Савета дала је Скупштина Уније послодаваца Војводине и Савез самосталних синдиката Србије, о чему су упутили и званично обавештење Савету.
Разматрана је иницијатива Савеза самосталног синдиката и консензусом од стране СЕС-а усвојен Апел, којим Социјално-економски Савет  апелује код  председника општине Стара Пазова и Општинске управе општине Стара Пазова, да покушају изнаћи начин да се хитно исплате доспеле обавезе за путне трошкове / за април и мај / запосленима у основним и средњим школама, предшколским установама, установама културе и управе, и предлаже да се поштују законом прописани рокови за исплату путних трошкова. Договорено је да представник Уније послодаваца-Јово Бијелић уговори састанак код председника општине Ђорђа Радиновића и да представници сва три социјална партнера упознају председника са садржајем напред наведене Препоруке и Апела и њиховом важношћу за развој међусобног разумевања и социјалног дијалога.

 

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 2. 1. 2016. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 31.01.2016. године у Старој Пазови је  одржана 14. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 16,00 часова.
На седници Савет је разматрао и усвојио Записник са претходне  Седнице Савета.
Разматран  је Захтев  социјалног партнера у СЕС-у, Савеза самосталних синдиката општине Стара Пазова за примену Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у циљу примене наведеног Закона о повећању зарада запослених у предшколским установама за 4 % од децембарске зараде 2015. године, а по увиду у буџет општине то није урађено за предшколску установу ,,Полетарац,,. Појашњавајући Захтев синдиката, Раде Ерцег наводи да према Закону о предшколском васпитању и образовању  основица за обрачун и исплату плата у предшколским установама не може бити нижа од основица за обрачун и исплату у основном образовању и  васпитању, а на страни оправданог захтева је и објављено мишљење Владе РС којим је објављена нова основица већа за 4%.
 Седници Савета  присуствовао је   Миодраг Теодоровић, начелник Оделења за финансије Општинске управе општине Стара Пазова. Истиче да је буџет општине Стара Пазова урађен пре доношења обвезујућих основица  и да се разматра ова проблематика и настоји наћи одговарајуће решење кроз ребаланс буџета током године.
Савет је након расправе једногласно подржао захтев ССС као и активности локалне самоуправе на обезбеђењу материјалних предпоставки  за исплату законског повећања основица запосленим у предшколским установама.
На седници је дата сагласност на склапање Уговора о пружању књиговодствених услуга за Социјално-економски Савет у 2016. години, са књиговодственом агенцијом
      ,, Информациони биро,, из Старе Пазове.
На основу Пословника о раду Савет је  донео Одлуку о разрешењу председавајућег  Савета  Јове Бијелић и заменика председавајућег Савета Раде Ерцег, који су ову дужност обављали у 2015. години.
      За председавајућег Социјално-економског Савета општине Стара Пазпова за 2016. годину изабран је Раде Ерцег, испред Савеза самосталних синдиката општине Стара Пазова, а за заменика председавајућег у 2016. години изабрана је Марина Љубинковић испред Локалне самоуправе општине Стара Пазова.
      Члановима СЕС-а је уручена писана информација о одржаној јавној Трибини на тему ,,Сива економија и рад на црно,,.
Савет је  информисан о предстојећој трибини на тему: ,,Корпоративно образовање,, која је заказана за среду 03. фебруара 2016. године у малој сали ,,Беле зграде,, са почетком у 12 часова, коју организује Техничка школа Стара Пазова у сарадњи са привредницима из Старе Пазове.

Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 26. 11. 2015. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      У среду 25. новембра 2015. године у Старој Пазови  је са почетком у 13,00 часова одржана Јавна трибина на тему: ,,Сива економија и рад на црно,, у организацији Социјално-економског Савета општине Стара Пазова уз сарадњу са социјалним партнерима Савета: Унијом послодаваца Србије - послодавцима Старе Пазове, Савезом самосталних синдиката општине Стара Пазова и општином Стара Пазова. Рад трибине пропраћен је од стране локалних медија РТВ Стара Пазова, Сремских новина, Пазовачке ревије, Пазовачког огледала и Хлас Луду.
Предавачи –гости у раду Јавне трибине били су:
- Горан Мацура, начелник у Сектору Тржишне инпскције-оделења за општи надзор Министартва трговине,туризма и телекомуникација Републике Србије,
- Владан Танасић, начелник Оделења Инспекције рада у Сремској Митровици,Министартва за рад,запошљавање,борачка и социјална питања Републике Србије и
- Томислав Стајић, секретар Савеза самосталних синдиката Војводине.
Трибини су као гости присуствовале и Чеданка Андрић - секретар Републичког Социјално- економског Савета и  Милина Тушјак - секретар Покрајинског Социјално-економског Савета.
          Предавачи су током излагања акценат  ставили на стање у области ,,сиве економије и рада на црно,, годину дана касније, односно на  време од одржане Јавне трибине у Новој Пазови из октобра 2014. године  -  до октобра 2015. године.
О ,,раду на црно,, као облику нелегалног рада, штетним последицама на раднике који раде на црно, на послодаваце који раде у легалним токовима и на државу, и  предузетим мерама инспекцијског надзора и ефектима тих мера, говорио је Владан Танасић, начелник Оделења  Инспекције рада из Сремске Митровице. Било је речи и о превентивним мерама које је спроводила и спроводи Инспекције рада.
          О појавним облицима ,,сиве економије,, из надлежности рада Тржишне инспекције, а посебно о новим одредбама које доноси Закон о Инспекцијском надзору, чија је делимична примена почела крајем јуна ове године, а пуна примена ступа на снагу у априлу 2016. године, говорио је Горан Мацура, начелник  у сектору Тржишне инспекције .
          О превентивним и едукативним активностима и мерама синдиката на сузбијању појаве ,,рада на црно,, и ефектима тих активности говорио је Томислав Стајић, секретар Савеза самосталних синдиката Војводине.

                  По завршетку предавања отворена је  дискусију у којој су учеснци Трибине нагласили  неке проблеме из ове области, постављали питања и тражили савете. На иста су од стране предавача дати одговори и смернице за њихово решавање.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 16. 10. 2015. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 15.10.2015. године у Старој Пазови је  одржана 13. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 14,00 часова.
 Претходно је  одржана 13. седница Колегијума Савета, који је разаматрао питања о којима ће расправљати Савет и донео одговарајуће предлоге и мишљење о сваком од питања.
На седници Савет је разматрао и усвојио Записник са претходне 12. Седнице Савета.
Социјално-економски Савет општине Стара Пазова је разматрао Предлог Финансијског Плана за редовно функционисање и рад Социјално-економског Савета општине Стара Пазова у 2016. години.
Предлог Финансијског плана Савета за 2016. годину је сачињен у складу са  Упутством – Смерницама  који су достављени Савет од  Општинске управе - Оделење за финансује општине Стара Пазова.
У складу са утврђеном  квотом средстава  за рад Савета у 2016. години, сачиљен је Предлог Финансијског плана у 2016. години без повећања.  Предлог Финансијксог плана за рад Савета у 2016. години су чланови Савета након расправе консензусом усвојили.
Савет је разматрао Информацију о спроведеним активностима наприпреми јавне трибине на тему: ,,Сива економија и рад на црно,,. и проблема у обезбеђењу предавача.
Став Савета је да планирану трибину треба одржати у наредном периоду и изнаћи начин да се проблем око адекватних предавача превазиђе.
На седници је разматран одговор Општинског правобранилаштва општине Стара Пазова  поводом Иницијативе Социјално-економског Савета општине Стара Пазова,  која се односи на разматрање могућности уступања земљишта у индустријској зони уз ауто пут Нови Сад – Београд на кориштење послодавцима општине Стара Пазова.
Општинско Правобранилаштво у одговору на Иницијативу наводи да су предметне непокретности власништво Републике Србије. Преко Дирекције за изградњу општине Стара Пазова раније је поднет предлог  Републичкој дирекцији за имовину, за конверзију и преношење права својине над тим земљиштем, како би се исте непокретности без накнаде прибавиле у јавну својину општине Стара Пазова. Након што се спроведе одговарајућа процедура и уколико се наведена имовина прибави у јавну својину оптине Стара Пазова, о томе ће Савет бити благовремено обавештен.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 10.октобар 2014. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 09. октобра 2014. године  одржана је Јавна трибина на тему: ,,Сива економија и рада на црно,, коју је организовао Социјално-економски Савет општине Стара Пазова. Трибина је одржана на комплексу базена у Новој Пазови, у оквиру Регионалног сајма привреде са почетком у 14,30 часова.
Уводно обраћање и резултате коју су добијени након  спроведене Анкете  међу запосленима и незапосленима на подручју општине Стара Пазова, учесницима је  предочила Марина Љубинковић, председавајућа СЕС-а општине Стара Пазова.
Гости Јавне трибине били су : Драган Радовић - испред Уније послодаваца Србије, Раде Којић - испред Пореске управе Републике Србије, Горан Мацура - испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Владан Танасић - испред Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Томислав Стајић - испред Савеза самосталних синдиката Војводине.
Наведени учесници су на тему ,,Сива економија и рад на црно,, одржали презентације са становишта институција из којих долазе  и које представљају.
Јавној трибини присуствовали су и Чеданка Андрић, секретар Републичког Социјално-економског Савета, Милина Тушјак, секретар Покрајинског Социјално-економског Савета и представници Твининг пројекта ,,Унапређење социјалног дијалога,, из Републике Словачке.
Након презентације учесници Трибине, покренули  су  дискусију о одређеним питањима које су упутили и добили одговарајуће одговоре од стране предавача.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 8. 7. 2014. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 07.07.2015. године у Старој Пазови је  одржана 12. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 14,00 часова.
Разматран и усвојен Записник са одржане 11. Седнице Савета.
На седници је извршена верификација мандата изабраних чланова  Социјално-економског Савета,  испред локалне самоуправе општине Стара Пазова за наредни мандатни период.
Разматрана је и усвојена повратна Информација Ј.П. ,, Дирекција за изградњу општине Стара Пазова,,. Иста се односи на питање динамике и статуса изградње петље на ауто путу код ,,Делеза,,. Ово питање су иницирали представници Уније послодаваца у Савету на претходној седници Савета.
Чланови Савета испред Уније послодаваца Старе Пазове  су констатовали да нема повратне Информације од стране Општинског правобраниоца о питању статуса земљишта уз ауто-пут и могућности уступања истог на коришћење привредницима у циљу развоја предузетништва . Ово питање и иницијатива су усаглашени на 11. седници Савета и упућени су правобранилаштву  и чека се повратна информација о овоме веома важном питању за послодавце општине Стара Пазова.
Разматран је текст урађен на основу Акционог плана рада Радне групе за борбу против сиве економије и рада на црно у 2015. години. Информацију о овом питању Савету је доставила Комунална инспекција општине у оквиру инспекцијског надзора који врши на основу Закона о комуналним делатностима и одлукама општине.  Савет је дао сагласност на садржај текста који ће бити публикован у листу ,,Пазовачка ревија,,.
На седници је Иницирано  и питање статуса Занатског дома у Старој Пазови и великог интереса привредника општине  за реновирање  простора Дома и привођења одређеној намени.
О том питању је председавајући СЕС-а Јово Бијелић  упознао чланове Савета, нарочито о чиљеници да се тек уназад годину дана решио имовински статус Дома, те да је укњижено Удружење предузетника општине Стара Пазова  као власник Занатског дома у улици Бранка Радичевића у Старој Пазови.
Да би се поменути простор привео намени и реновирао потребна су одређена и не мала средства као и људи који ће о томе водити бригу. Истиче, да је  потребно сачекати доношење Закона о коморама који се очекује до краја године. Затим треба одржати велику изборну скупштину предузетника и објединити удружења која делују на подручју општине. Потребно је приступити изради и  доношењу новог Акционог плана рада за наредни период. Питања привођења намени овог простора, реновирања и начина финансирања радника-професионалаца које је потребно упослити а који ће спроводити активности везане за  потребе преузетника општине Стара Пазова, дефинисат ће се кроз наплату чланарина на основу Закона о коморама.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 27. 4. 2014. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 24.04.2015. године у Старој Пазови је  одржана 11. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова са почетком у 14,00 часова. На седници је присутан и Марио Квржић испред  Ј.П. ,,Општинска стамбена агенција,, општине Стара Пазова.
На седници је разматрано мишљење Општинског јавног правобраниоца општине стара Пазова о статусу имовине општине Стара Пазова, дате на управљање ,,Рекреатурс, а.д. Београд. У расправи су учествовали чланови  Савета и Марио Квржић, испред јавног предузећа ,,Општинска стамбена агенција,, које управља имовином у власништву општине Стара Пазова. Став Савета је да предложи Скупштини општине Стара Пазова да именује свог представника у ,,Рекреатурс,, који ће учествовати у раду скупштине а.д. ,,Рекреатурс,, и заступати интерес општине. Савет предлаже и да се  размотри  могућност и иницира удруживања малих акционара, у циљу заједничког наступа код доношења одлука на скупштини акционарског друштва.
Нису усвојени предлози поднети од стране социјалног партнера, Савеза самосталног синдиката општине Стара Пазова, који се односе на потписивање Колективног уговора за предшколске установе ,, Полетарац,, и ,,Радост,, због различитог става представника локалне управе у Савету.
Није постигнут консензус и није  донет став о другом питању поднетом од стране социјалног партнера у Савету, Савеза самосталног синдиката општине Стара Пазова. Оно се односи на урушавање синдикалних организација у неким јавним предузећима и установама за културу и информисање, која активност се према мишљењу ССС општине Стара Пазова, спроводи од стране поједних постављених или изабраних лица у тим установама.
              Унија послодаваца Старе Пазове делегирала је два питања од важности за послодавце.
Прво питање се  односи  на потребе развоја предузетништва и измештања занатских радњи из насељеног места у индустријску зону.  Став Савета је да општина Стара Пазова, размотри могућност уступања земљишта у индустријској зони уз ауто пут за потребе привредника.  Ово питање ће бити актуелно након што  држава уступи општини Стара Пазова предметно земљиште на кориштење, будући је исто  у државној својини. Питање ће Савет упутити Општинском јавном правобранилаштву.
 Друго питање односи се на изградњу саобраћајне петље на ауто путу код ,,Делеза,,. Отворено питање за послодавце је зашто се не гради и  када се планира да ће петља бити  изграђена. Ово питање Савет је подржао и усвојио Иницијативу коју ће упутити  Ј.П. ,, Дирекција за изградњу општине Стара Пазова,,.
На седници је извршена верификација чланова Социјално-економског Савета,  испред Уније послодаваца Старе Пазове и Савеза самосталног синдиката општине Стара Пазова, за наредни мандатни период.
Усвојен је Акциони План рада Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно у 2015. години.
Усвојна је  Информација са одржане дводневне обуке у Шапцу у оквиру твиниг пројекта ,,Унапређење социјалног дијалога у Србији,, у којој су учетвовали три члана Савета и секретар.
Савету је  дата Информација о кориштењу простора за потреба Савета, за наредних пет година.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 10. октобар 2014. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

      Дана 09. октобра 2014. године  одржана је Јавна трибина на тему: ,,Сива економија и рада на црно,, коју је организовао Социјално-економски Савет општине Стара Пазова. Трибина је одржана на комплексу базена у Новој Пазови, у оквиру Регионалног сајма привреде са почетком у 14,30 часова.
Уводно обраћање и резултате коју су добијени након  спроведене Анкете  међу запосленима и незапосленима на подручју општине Стара Пазова, учесницима је  предочила Марина Љубинковић, председавајућа СЕС-а општине Стара Пазова.
Гости Јавне трибине били су : Драган Радовић - испред Уније послодаваца Србије, Раде Којић - испред Пореске управе Републике Србије, Горан Мацура - испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Владан Танасић - испред Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Томислав Стајић - испред Савеза самосталних синдиката Војводине.
Наведени учесници су на тему ,,Сива економија и рад на црно,, одржали презентације са становишта институција из којих долазе  и које представљају.
Јавној трибини присуствовали су и Чеданка Андрић, секретар Републичког Социјално-економског Савета, Милина Тушјак, секретар Покрајинског Социјално-економског Савета и представници Твининг пројекта ,,Унапређење социјалног дијалога,, из Републике Словачке.
Након презентације учесници Трибине, покренули  су  дискусију о одређеним питањима које су упутили и добили одговарајуће одговоре од стране предавача.


Aktuelno iz rada lokalnih SES

СТАРА ПАЗОВА, 28. октобар 2013. године
ОДРЖАНА ЈЕ СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Данас је у Старој Пазови одржана 3. седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова .

На седници је разматран и усвојен Предлог за измену и допуну Пословника о раду Савета,

Разматран је и усвојен извештај о активностима око формирања Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно. Именована је радна група која ће имати 9 чланова и усвојен је оквирни План рада радне групе, која ће на основу тога сачинити свој Акциони План рада за 2014. годину.

Усвојен је предлог Финансијског Плана Социјално-економског Савета за 2014. годину, који ће бити упућен буџету локалне управе .

Усвојено је закључивање Уговора о пружању књиговодствено-финансијких услуга за Савет за пословну 2013. годину.

Разматрана је реализација одлука Савета донетих на претходној седници.

Усвојена је Иницијатива-Апел, да се приликом разговора локалне управе са инвеститорима који инвестирају на подручју наше општине, уважи потреба и постигне договор којим ће приликом извођења радова - изградње нових привредних објеката инвеститори упослити постојеће капацитете привредника са подручја наше општине. Такођер се апелује да се приоритет приликом запошљавања даје незапосленима радницима који живе на подручју општине Стара Пазова.Усвојен је предлог да ово питање разматра Савет на следећој седници, и да се на седницу позове директор Ј. П. Дирекција за изградњу општине Стара Пазова.

Разматрана је и подржана Информација о предлозима за социјални дијалог поводом предлога текста Колективног уговора за предшколске установе ,,Полетарац,, и ,,Радост,,. На иницијативу Синдиката разматрано је питање капацитета за децу предшколског узраста на подручју општине Стара Пазова и констатовано да су премали постојећи капацитети у односу на број корисника. Усвојен је заједнички Став - Апел Савета према општинској управи да размотри и изнађе могућност за изградњу нових капацитета.

Разматрана је проблематика везана за начин обрачуна и динамику плаћања гаса у зимском периоду, коју спроводи дистрибутер ,,Гас-Феромонт,, из Старе Пазове.Усвојен је предлог да се о овом питању отвори расправа на следећој седници Савета на коју ће бити позвани представници месних заједница са подручја наше општине, који склапају уговоре о испоруци са дистрибутером у циљу разматрања могућности плаћања утрошка гаса на рате и уз мању камату.

Све иницијативе, препоруке и одлуке Савет је усвојио консензусом представника свих социјалних партнера, уз претходно усаглашавања ставова и проналажење оптималних решења по свакој од тема.


Aktuelno iz rada lokalnih SES


Preuzmite u većem formatu: OVDE
Izvor: Sremske novine