Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

Домаћи прописи

1. USTAV I ZAKONI:

Ustav RS

Zakon o socijalno-ekonomskom savetu

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine

Zakon o radu

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti

 

2. PROPISI AP VOJVODINE

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine

 

3. Podzakonska akta:

Pravilnik o upisu lokalnih saveta u Registar

Pravilnik o upisu sindikata u registar

Pravilnik o upisu udruženja poslodavaca u Registar

Међународни стандарди

 

Konvencija 144 o tripartitnim konsultacijama

Konvencija MOR br. 98 o pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore

Konvencija MOR br.87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava

Revidirana Evropska socijalna povelja

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima