ЛОКАЛНИ САВЕТИ: Активни локални савети

Активни локални савети

АКТИВНИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТИ ГРАДОВА И ОПШТИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 1. Суботица - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00-106/2005-02, од 10.02.2005, под редним бројем 2

 2. Нови Сад - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00-613/2006-02, од 15.6.2006, под редним бројем 15

 3. Стара Пазова - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00568/2012-02, од 30.5.2012, под редним бројем 18

 4. Рума - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00-00644/2013-02, од 12.11.2013, под редним бројем 20

 5. Инђија - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00- 779/2018-02, од 07.11.2018, под редним бројем 22

 6. Бачка Паланка - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00546/2019-02, од 7.02.2020, под редним бројем 24

 7. Панчево - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00-135/2020-02, од 03.6.2020, под редним бројем 25

 8. Зрењанин - Социјално-економски савет уписан је у Регистар локалних савета Решењем бр: 110-00-367/2021-02, од 27.7.2021, под редним бројем 26

  Дана 14. октобра 2021. године

  vojvodina

Контакт

Место:

21000 Нови Сад

Улица и броj:

Стражиловска 2

Телефон:
+381 21 30 200 34
Емаил:
sekretar@pses.org.rs
footer