Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Лок. савети

Прописи

Фото-галерија

Линкови

Архива

Контакт

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 23. децембар 2021. године

У среду, 22. децембра 2021. године, у Едукативном центру Покрајинске владе одржана је 7. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић.
Помоћница покрајинске секретарке за финансије, Зорица Вукобрат, упознала је Савет са садржином Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, основним сегментима буџета, започетим и планираним пројектима. Савет је прихватио дату информацију.
Председавајући, др Ненад Иванишевић, информисао је присутне о реализованом  јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, намењених за оснивање и рад локалних социјално-економских савета у 2021. години. Опредељена средства од укупно 2,5 милиона динара додељена су свим локалним самоуправама које су се јавиле на конкурс. Истакао је да један од приритетних циљева Секретаријата да мрежом локалних савета буде покривена цела територија Војводине, тако да се планира наставак финансијске подршке и у наредном периоду.  
Иницијатива Уније послодаваца Војводине за побољшање положаја мајки предузетница, односно за изједначавање љиховог статуса са осталим запосленим женама у погледу висине накнада зарада за време породиљсог одсуства, одсуства ради неге детета и за време трудноће консензусом је прихваћена и упућена Социјално-економском савету Републике ради даље реализације. Како би у погледу материнства дошло до изједначавања положаја предузетница са осталим запосленим женама неопходне су измене Закона о финансијској подршци породици са децом, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о здравственом осигурању, уз свеобухватни и заједнички приступ од стране свих надлежних министарстава. Поводом ове иницијативе, претходно је позитиван став заузео Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а социјално-економски савети Града Новог Сада и Општине Стара Пазова су је такође подржали.
Савет је усвојио Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана прихода и расхода за 2021. годину, а у складу са тим и Одлуку о измени Одлуке од додели средстава социјалним партнерима за ову годину. На седници је усвојен Финансијски план прихода и расхода ПСЕС за 2022. Годину и Одлука о додели средстава социјалним партнерима за 2022. годину.
Заменик покајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот, информисао је Савет о свом присуству на 107. И 108 седници републичког Социјално-економског савета. Председница УГС „Независност“ и чланица Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије, Чеданка Андрић, подржала је сарадњу два савета и укратко аргументовала значај међусобног информисања и вертикалног повезивања актера трипартитног социјалног дијалога у Србији.
Поводом двадесетогодишњице социјалног дијалога у Србији, пред почетак 7. седнице, чланови Колегијума ПСЕС одржали су Конференцију за медије, под називом „20 година социјалног дијалога у Србији – Резултати рада Покрајинског социјално-економског савета“. Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, председник УПВ Владимир Лалошевић, председник СССВ Горан Милић и председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ Милојица Живковић, освнули су се на почетке трипартитног социјалног дијалога у Војводини, на резултате досадашњег рада и представили су планове рада ПСЕС у наредном периоду. Уз сталну сарадњу, највише пажње биће усмерено у оснивање и оснаживање социјално-економских савета у градовима и општинама на територији АП Војводине. У текућем мандатном периоду циљ је да локални савети буду основани у свим градовима, седиштима управних округа, у средима где постоје регистровани, али неактивни савети и у свим другим општинама у којима социјални партнери поседују капацитете и искажу интерес за оснивање локалних социјално-економских савета.

Стручна служба
ПСЕС


ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 15. октобар 2021. године

Дана 14. октобра 2021. године у Скупштини АП Војводине одржана је 6. седница Покрајинског социјално-економског савета. У раду седнице, председавао је  члан Колегијума ПСЕС, Горан Милић.
По вишегодишњој устаљеној доброј пракси, Савет је упознат са актуелним   статистичким привредним подацима, које је обрадила Привредна комора Војводине. Маја Здравески, руководилац службе за привредна кретања и економске односе са иностранством ПКВ, презентовала је „Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – август 2021. године“. Уз оцену да материјал садржи све најзначајније статистичке податке који се односе на АП Војводину,  чланови су у дискусији комeнтарисали и кретање појединих параметара, који се косе са привредним потенцијалом земље (нпр. извоз сировина из житне Војводине уместо готових производа, раст цена хране,  увоз меса од домаћих свиња, увоз сладоледа; раст у сектору грађевинарства уз недостатак грађевинских радника и увоз радне снаге из иностранства; школовање профила који не одговарају сектору МСП), сматрајући да сваки од наведених података отвара простор за даљу расправу. Савет је констатовао да презентовани материјал представља добру основу социјалним партнерима за анализе и изграђивање аргументованих иницијатива за побољшање стања, а затим упућивање Покрајинском социјално-економском савету на расправу и усаглашавање.

Председавајући седницом, Горан Милић, укратко је информисао чланове Савета о планираним Активностима Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у АП Војводини, као једном од кључних поља деловања у мандату 2021-2024. године. Циљ активности у овом мандату је да савети буду основани и активни у свим градовима, седиштима округа, у локалним самоуправама где постоје регистровани, а неактивни савети и у свим другим срединама где се стекну услови за оснивање социјално-економских савета. Ради поспешивања активности на развоју трипартизма на локалном нивоу Покрајински секретаријат за привреду и туризам је и ове године расписао је конкурс за доделу средстава  локалним самоуправама за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета. Конкурс је отворен до 16.10.2021. године.

 На основу договора Републичког и Покрајинског социјално-економског савета о сталном двосмерном међусобном информисању, представници Покрајинског социјално-економског савета редовно се позивају на седнице Социјално-економског савета Републике и обрнуто. О најзначајнијим закључцима 104. и 106. седнице Социјално-економског савета Републике информисао је Горан Милић, члан Колегијума ПСЕС и члан СЕС-а Републике, а о 105. седници информацију је дао Славољуб Арсенијевић, подсекретар у Секретаријату за привреду и туризам,  који су присуствовали наведеним седницама.


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


 

У СТАРОЈ ПАЗОВИ СЕС ОРГАНИЗОВАМО ЈАВНУ ТРИБИНУ „ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У СРБИЈИ“

Социјално-економски савет Старе Пазове је 30. септембра 2021. године  организовао Јавну трибину на тему: ,,Две деценије социјалног дијалога у Републици Србији.  
Трибина је одржана на комплексу базена у Новој Пазови, у оквиру 14. Регионалног сајма привреде.
Модератор Јавне трибине испред СЕС-а  био је Раде Ерцег, заменик председавајућег СЕС-а општине Стара Пазова.
 Гости - предавачи на  Јавној трибини били су : Славољуб Арсенијевић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Славко Новаковић, потпредседник Уније послодаваца Војводине и члан  Социјално-економског савета града Новог Сада.
Гости су на тему ,,20 година социјалног дијалога у Републици Србији,, говорили са становишта институција из којих долазе  и које представљају.
У раду Трибине истакнута је потреба за формирањем СЕС-а у свим локалним самоуправама у АП Војводини и целој Републици Србији, јер њихов активан, обавезујући, искрен и суштински рад је од великог значаја за унапређење трипартитног социјалног дијалога у Републици Србији, чији су развој и јачање обавеза из поглавља 19. ,,Социјална политика и запошљавање,, у приступним преговорима са Европском унијом.
Такође је истакнута и потреба прилагођавања радног законодавства европском, у области социјалне политике и запошљавања, које мора бити усмерено ка стварању једнаких могућности за све, забрани дискриминације по било ком основу и јачању социјалног дијалога.


ОДРЖАНА ЈЕ ПЕТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 8. јун 2021.

Пета седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 8. јуна 2021. године, у Новом Саду.
На седници је извршена редовна годишња ротација председавајућег, тако да је за председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, након председавања Владимира Лалошевића, председника Уније послодаваца Војводине.
На седници је усвојена Платформа деловања Покрајинског социјално-економског савета у мандатном периоду 2021-2024. година, као најзначајнији стратешки документ.  Платформа представља плод усаглашавања социјалних партнера – чланица Покрајинског социјално-економског и садржи заједничке, генералне ставове по питањима од виталног интереса за послодавце и запослене на територији АП Војводине. Платформа је подељена на четири дела:  први је посвећен активностима ПСЕС-а на унапређењу трипартитног социјалног дијалога, посебно на нивоу локалних самоуправа, други део садржи очекивања социјалних партнера да се обезбеде одговарајући системски услови за привредни развој, као предуслов побољшања положаја послодаваца и запослених, трећи и најзначајнији део садржи ставове који се односе на питања за чије су решевање надлежни покрајински органи - Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине, док је у четвртом делу разрађен метод рада ПСЕС-а на реализацији Платформе.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, информисао је чланове ПСЕС-а о Покрајинском акционом плану запошљавања у АП Војводини за 2021. годину, посебно о мерама подршке у области запошљавања, о конкурсима које је Секретаријат расписао за текућу годину за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица и за јавне радове, уз осврт на актуелну статистику. Истакао је да велик одзив на конкурсе из области запошљавања, али и на конкурсе из области привреде и туризма, представљају јасан показатељ привредних активности и, пре свега, развијање предузетничког духа. Такође, он је представио и појединости новог конкурса за доделу права на коришћење ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“ и најавио расписивање јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењеног очувању традиционалних и старих заната.

Владимир Лалошевић укратко је образложио Извештај о активностима канцеларије за предузетништво при Унији послодаваца Војводине за 2020. годину, чији се рад  финансира преко Покрајинског социјално-економског савета. Истакао је да је највећи део активности у 2020. години био усмерен на пружање помоћи и подршке послодавцима ради ублажавања негативних последица пандемије ковида на пословање привреде. Извештај је прихваћен.     
У наставку седнице, Владимир Лалошевић информисао је присутне о најзначајнијим питањима која су разматрана на 100, 101. и 102. седнци Социјално-економског савета Републике, у чијем раду је учествовао као гост. О дневном реду и закључцима 103. седнице Социјално-економског савета Републике присутне је информисао Горан Милић, који је члан СЕС-а Републике.

Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике информисао је присутне о састанку са секретарима свих локалних социјално-економских савета, који ће у организацији СЕС Републике, бити одржан у Београду 14. јуна 2021. године. На дневном реду састанка наћи ће се међусобно информисање и координација рада републичког, покрајинског и локалних савета, актуелна питања и проблеми у раду локалних савета, информација о раду радне групе за измене Закона о социјално-економском савету, као  и обавезе Републике Србије поводом Поглавља 19 „Социјална политика и запошљавање“ приступних преговора ЕУ, у вези са локалним социјално-економским саветима.

На основу одлуке Колегијума да се на седнице ПСЕС-а редовно позива представник СЕС-а Републике, седници су као гости присуствовали проф. др Зоран Стојиљковић, члан Колегијума и Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике. На тај начин је сарадња Републичког и Покрајинског СЕС-а, успостављена крајем 2018. године, договором да се на све седнице СЕС-а Републике позива представник Покрајинског СЕС-а, подигнута на виши ниво, јер је сада обезбеђена стална двосмерна комуникација и размена информација СЕС-а на националном нивоу са Покрајинским  СЕС-ом чијим је активностима покривена скоро трећина СРбије.

Седници је као гост присуствовао и Бошко Вучуревић, председник Привредне коморе Војводине. На тај начин је настављена пракса редовног позивања председника Привредне коморе Војводине на седнице ПСЕС-а, јер сарадња са овом институцијом, а посебно њене анализе и други извештаји, представљају драгоцену помоћ у раду свих социјалних партнера, чланица ПСЕС-а


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ И ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 11. фебруар 2021.

Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета одржана је 11. марта 2021. године, у Едукативном центру Покрајинске владе у Новом Саду. На седници је размотрен  друштвени и радни  положај жена, а подржана је и иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за ратификацију Конвенције Међународне организације рада број 190 о укидању насиља и узнемиравања у свету рада.

Поред чланова Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета, у раду седнице учестововале су министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић, Татјана Пријић из Канцеларије Повереника за заштиту равноправности и председнице секција жена при Савезу самосталних синдиката Војводине и Покрајинском одбору УГС „Независност“ за Војводину.

Заједничком седницом председавао је Владимир Лалошевић, председавајући ПСЕС, председник Уније послодаваца Војводине. У свом обраћању посебно је истакао значај одржавања заједничких седница националног Републичког СЕС-а са Покрајинским СЕС-ом, који активностима покрива скоро трећину Србије, за даљи развој укупног трипартитног  социјалног дијалога у нашој земљи.  

Проф. др Зоран Стојиљковић, председавајући Социјално-економског савета Републике, председник УГС „Независност“ у свом излагању посебно се осврнуо на економске ефекте мањег учешћа жена на тржишту рада и родну дискриминацију.

Министарка за људска и мањинска права и социјални дијалог, Гордана Чомић, истакла је да борба за женска права представља револуцију која и даље траје, а посебно су значајне политике једнаких могућности за равноправан положај жена. Затим је укратко изложила најзначајније законе и измене закона, који утичу на положај жена, а које припрема ово министарство, као ресорно.   Министарство на чијем је челу ставила на располагање социјалним партнерима поводом свих питања која се тичу заштите људских и мањинских права и друштвеног дијалога.

Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и чланица СЕС-а Републике, истакла је да заједничку седницу Републичког и Покрајинског СЕС-а сматра стимулативним, критичким и конструктивним механизмом за расправу о важним друштвеним темама. Поводом положаја жена, посебно је нагласила значај финансијске подршке женама у запошљавању и самозапошљавању.

Представница Канцеларије Повереника за заштиту равноправности Татјана Пријић, укратко је информисала о Извештају Повереника, који показује да је један од најчешћих разлога обраћања грађана овој институцији дискриминација у области рада и запошљавања и по основу пола.
Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, представио је актуелне конкурсе у Секретаријату у области привреде и туризма, који су усмерени на помоћ предузетницима, малим и микро предузећима, а посебно женском предузетнишву и запошљавању већег броја жена.

Директорка Уније послодаваца Војводине, Миљана Стојшић Стојановска, презентовала је резултате истраживања о утицају пандемије ковид на женско предузетништво. Испитанице су указале на тешкоће у пословању, ризике и промене, као и мере државне помоћи које су користиле, затим њихове процене будућих потребних мера државне помоћи и закључке и препоруке на основу уоченог стања. Нагласила је да је мотив уласка жена у предузетништво све чешће њихова потреба за осамостаљивањем, напредовањем и финансијским оснаживањем.

Јадранка Свирчев, председница Секције жена при Савезу самосталних синдиката Војводине, ставила је акценат на подизање свести о родној равноправности, неопходност поштовања права жена и потребу обезбеђивања системских услова за повећање запослености и заштиту жена, као и методе  ангажовања Секције. Посебно је значајно место у раду Секције жена СССВ заузима заједничко деловање са одговарајућим удружењима жена при синдикатима у оквиру Регије „Дунав – Криш – Мориш – Тиса“ и учешће Секције у пројекту „Заједно смо јачи“ коју, уз подшку Улоф Палме Центра, спроводе Савез самосталних синдиката Војводине и Синдикат ЛО из Шведске.

Биљана Митровић, председница Секције жена при Покрајинском одбору Уједињених гранских синдиката „Независност“, апеловала је на помоћ и подршку државе у оснаживању жена, чиме ће се обезбедити здраво демократско друштво. Изнела је и конкретне предлоге како да се поправи положај жена, да се исправе неправде и шта треба чинити у борби против „беле куге“.

Др Гордана Радовић, чланица  ПСЕС-а и заменица члана СЕС-а РС, осврнула се на положај жена на селу и у пољопривреди и истакла значај развијања социјалног предузетништва, као института укупног оснаживања ових категорија жена, које су у још неравноправнијем положају, док је Славко Новаковић истакао да је СЕС-града Новог Сада, са петнаестогодишњом праксом деловања, спреман да пружи помоћ у раду другим локалним социјално-економским саветима.

Иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије за ратификацију Конвенције МОР број 190 о укидању насиља и узнемравања у свету рада, образложио је  Зоран Михајловић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије. Социјално-економски савет Републике Србије, као надлежни орган, консензусом је подржао Иницијативу,  која ће бити упућена на даљу надлежност.


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


ОДРЖАНЕ КОНСТИТУТИВНА И 2. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 3. фебруар 2021.

У среду, 3. фебруара 2021. године, одржане су конститутивна и друга седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Владимир Лалошевић, председавајући Савета.

 На конститутивној седници верификовани су чланови Покрајинског социјално-економског савета испред свих социјалних партнера за мандатни период 2021-2024. године, и то шест представника Покрајинске владе АП Војводине, шест представника репрезентативног удружења послодаваца – Уније послодаваца Војводине, и по три представника репрезентативних синдиката у  АП Војводини - Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“. Савет је, ради опреративнијег функционисања, формирао Колегијум, који чине др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, Владимир Лалошевић, председник УПВ, Горан Милић, председник СССВ и Милојица Живковић, председник ПО УГС „Независност“.  За секретара Савета, у наредном четворогодишњем мандату, именована је досадашња секретарка ПСЕС, Милина Тушјак.
У наставку рада, на другој седници Покрајинског социјално-економског савета, секретарка за финансије, Смиљка Јовановић, укратко је представила садржај усвојене Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину.  У односу на претходну годину, буџет АП Војводине увећан је за 66%, те износи 75,2 милијарде динара, што ће поред финансирања свих институција у АП Војводини, које се финансирају из буџета,  омогућити висок ниво инвестиционих улагања. Буџетом за ову  годину за капитална улагања предвиђа се 15,1 милијарда динара. Фискални дефицит пројектован је у износу од 2,4 милијарде динара, што је 3,4% укупних прихода. Секретарка је нагласила, да буџет има висок ниво реализације, што иде у прилог томе да се изузетно прецизно планира. Представници социјалних партнера синдиката и послодаваца су захвалили на исцрпној информацији и истикли потребу да буду укључени у саму израду буџета, како би својим предлозима утицали на усмеравање средстава. Како је због кратког временског периода за израду буџета АПВ то веома тешко организовати, социјални партнери су усмерени да током године преко надлежних покрајинских секретаријата упућују своје  предлоге и сугестије.
Покрајински социјално-економски савет образовао је радну групу за припрему Платформе деловања ПСЕС у периоду 2021-2024. година, која ће у основи представљати конкретизацију програмских циљева и задатака из Закона о социјално-економском савету и Споразума о оснивању Покрајинског социјално-економског савета.
Др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, информисао је присутне о конкурсима, које Секретаријат  планира да реализује у 2021. години. Објављивање конкурса очекује се  крајем фебруара, односно почетком марта. Истакао је да је 200 милиона динара предвиђено за подршку привреди, а исти износ ће бити усмерен ка сектору туризма, малим, микро и средњим привредним субјектима, као и пољопривредним газдинствима. У конкурсе ће по први пут бити укључена и грађевинска индустрија, која запошљава велики број радника. Секретаријат за привреду и туризам удружује средства са Развојним и Гаранцијским фондом, како би се пласирали што повољнији кредити за куповину опреме, софтвера и репроматеријала. Биће омогућена и авансна исплата средстава, за разлику од досадашњих конкурса, када су се средства рефундирала. Социјални партнери имају прилику да до 20. фебруара изнесу своје предлоге поводом садржине   конкурса, како би средства била што прецизније усмерена у најпотребније правце за привреднике и туризам. Савет је констатовао да је помоћ привреди изузетно значајна, за очување радних места и подршку предузетницима који су претрпели највише штете узроковане пандемијом корона вируса у претходној години.
Покрајински социјално-економски савет подржао је иницијативу  Социјално-економског савета Стара Пазова за повећање цензуса по члану домаћинства за остваривање  права на дечији додатак, како би се створили услови да и породице са једним дететом, у којима је запослен само један родитељ и прима минималну зараду, могле да остваре право на дечији додатак, што је сада немогуће. Пут за реализацију ове иницијативе је измена „Уредбе о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка“, коју доноси Влада Републике Србије. Згог тога је иницијатива упућена Социјално-економском савету Републике на даљу надлежност.
Напослетку, Покрајински социјално-економски савет усвојио је финансијски план за 2021. годину са пратећим финансијским одлукама, као и одлуку о изменама и допунама Правилника о раду ПСЕС.


  
                                                                                  Стручна служба ПСЕС


Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк