Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

26. SEPT. 2011. godine
PREZENTACIJA PROJEKTA I BROŠURE
"EVIDENTIRANJE POJEDINAČNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA"

Brošura "Evidentiranje pojedinačnih kolektivnih ugovora" predstavljena je članovima Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Socijalno - ekonomskog saveta grada Novog Sada, 26. septembra 2011. godine u Radničkom domu u Novom Sadu. Predstavljanje je organizovala Unija poslodavca Vojvodine, u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije koja, pod pokroviteljstvom SOLIDAR Suisse Swiss Labaour Assistance SLA Kancelarije u Srbiji, realizuje projekat "Evidentiranje zaključenih pojedinačnih kolektivnih ugovora kod poslodavaca na području Republike Srbije u granama finansija i finansijskih usluga, ugostiteljstva i turizma, trgovine i transporta".

Pored članova SES, skupu su prisustvovali i predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" i inspekcije rada Južnobačkog okruga.

Učesnike skupa pozdravio je Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U svom obraćanju pokrajinski sekretar za rad je istakao značaj kolektivnog pregovaranja i iskustva u razvoju socijalnog dijaloga, ali i probleme sa kojima se ovi procesi odvijaju u Vojvodini. Između ostalog naveo je da postoji problem sa nesavesnim poslodavacima, koji nisu potpisali ili ne poštuju kolektivne ugovore. Da bi se takva situacija promenila, Pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova uveo je praksu u konkursima koje sprovodi, da prednost daje poslodavcima u čijim firmama postoje kolektivni ugovori, a od sledeće godine, onima koji ih ne budu imali, biće uskraćena mogućnost konkursanja, kazao je Vasin.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine dr Milorad Mijatović je ukazao na ključne stavove i ciljeve sindikata, istakavši da primenljivi i održivi kolektivni ugovori moraju da budu potpisani i sa proširenim dejstvom za sve delatnosti i grane. Takođe, istakao je da Savez samostalnih sindikata neće dozvoliti donošenje Zakona o platama u javnom sektoru, umesto kolektivnih ugovora, što se ovih dana najavljuje.

Slavko Novaković, potpredsednik Unije poslodavaca Vojvodine pozdravio je skup ispred organizatora. Naveo je da oblast kolektivnog pregovaranja sistemski nije rešena u Srbiji. Neophodno je zalagati se za zaključenje kolektivnih ugovora u svim oblastima i granama, i uvek obezbediti pre svega njihovo prošireno dejstvo.

Rezultate Projekta prezentovala je Nataša Zavođa, njen autor i vođa projekta, inače direktor za pravne poslove i socijalni dijalog Unije poslodavaca Srbije. U svojoj prezentaciji posebno je naglasila da je cilj Projekta bio da se izvrši analiza kolektivnih ugovora kod poslodavaca kako bi se dobijeni podaci koristili za pregovaranje i zaključivanje posebnih granskih kolektivnih ugovora, sa ujednačenim i uravnoteženim nivoom prava i obaveza zaposlenih. Jedan od ciljeva Projekta je da se u gradovima i opštinama u kojima su formirani socijalno-ekonomski saveti ustanove baze podataka o zaključenim kolektivnim ugovorima kod poslodavaca, koje treba da pomognu u sagledavanju stanja u oblasti rada i radnih odnosa na određenoj terotoriji. Dobijeni rezultati korisno će poslužiti socijalnim partnerima u cilju podsticanja kolektivnog pregovaranja i razvoja socijalnog dijaloga.

Drago Đokić predsednik Saveza samostalnih sindikata Novog Sada i opština predstavio je stanje socijalnog dijaloga u Novom Sadu, sa osvrtom na osnivanje i rad Socijalno-ekonomskog saveta Novog Sada. Iako je SES Novog Sada veoma aktivan u svom radu, socijalni dijalog u Novom Sadu trenutno je u stagnaciji jer nema političke volje predstavnika izvršne vlasti za iskrenim i suštinskim socijalnim dijalogom.

Milina Tušjak, sekretar Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta prezentovala je temu "Doprinos Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta razvoju socijalnog dijaloga". U svom izlaganju istakla je da jedan od osnovnih ciljeva ovog tela uspostavljanje i pomoć u razvoju delotvornog socijalnog dijaloga na celoj teritoriji AP Vojvodine, kako između poslodavaca i zaposlenih, tako i tripartitnog socijalnog dijaloga osnivanjem lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u svim gradovima i opštinama. Nažalost, za to trenutno postoji skoro nepremostiva prepreka koja se odnosi na vrlo stroge zakonske uslove za upis lokalnih saveta u Registar pri ministarstvu rada. Ova procedura traje veoma dugo i obeshrabrujuća je za učesnike u socijalnom dijalogu na lokalnom nivou.

U odnosu na primedbe učesnika skupa na nedovoljno efikasan rad inspekcijskih organa, inspektorka rada Soka Timotijević istakla je da Inspekcija rada ima jasna zakonska ovlašćenja koja se odnose samo na vršenje nadzora u primeni propisa kojima se uređuju prava obaveze i odgovornosti zaposlenih, a ne i na kontrolu međusobne usaglašenosti kolektivnih ugovora.

Zaključci skupa su sledeći:
ovim Projektom došao je do izražaja socijalni dijalog i saradnja socijalnih partnera, na čijem razvoju treba i dalje raditi,
zajednički treba nastaviti sa promovisanjem ideje i potrebe uređivanja međusobnih odnosa poslodavca i zaposlenih kroz kolektivno pregovaranje, uvažavanjem realnih zahteva i pretpostavki,
informacije dobijene u Projektu biće korisne za realizaciju inicijativa drugih grana za potpisivanjem granskih kolektivnih ugovora
Socijalno-ekonomski saveti opština, gradova, Pokrajine i Republike se mesto i baza za pokretanje inicijativa za pregovaranjem i zaključenjem kolektivnih ugovora, kako granskih, tako i teritorijalnih, i bilo bi racionalno i praktično kada bi bile obezbeđene zakonske pretpostavk da se kolektivni ugovori registruju pri ovim telima
socijalni partneri moraju zajednički raditi na unapređenju privrednog ambijenta i davanju većeg značaja realnom sektoru kao osnovnom preduslovu razvoja države.

Click for Novi Sad, Serbia Forecast