Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Лок. савети

Прописи

Фото-галерија

Линкови

Архива

Контакт

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

Домаћи прописи

 

УСТАВ РС

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

ЗАКОН О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АПВ

ЗAКOН O ЛOКAЛНOJ СAMOУПРAВИ

ЗАКОН О РАДУ

ЗAКOН О МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА

СТАТУТ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ ЛОКАЛНИХ САВЕТА У РЕГИСТАР

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА У РЕГИСТАР

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР

Међународни стандарди

Konvencija 144 o tripartitnim konsultacijama

Konvencija MOR br. 98 o pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore

Konvencija MOR br.87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava

Revidirana Evropska socijalna povelja

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima