Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Лок. савети

Прописи

Фото-галерија

Линкови

Архива

Контакт

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

Саопштење са 10. седнице Покрајинског социјално-економског савета
НОВИ САД, 17. окт 2022. године

У пoнедељак, 17. октобра 2022. године, у Радичком дому у Новом Саду, одржана је десета редовна седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Горан Милић, председавајући Саветом, председник Савеза самосталних синдиката Војводине.

Руководилац службе за привредна кретања и односе са иностранством у Привредној комори Војводине, Маја Здравески, презентовала је материјал „Привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – август 2022. године“. Геополитичке тензије у Укајини су настављене што се негативно одражава на цену енергената широм Европе, чији скок последично доводи до глобалне инфлације. У АП Војводини благ раст од 5,6% бележи сектор индустрије, док сектор туризма и угоститељсва бележи изразито већи број број туриста, чак 62% и ноћења за 29,4% више у односу на прошлу годину. Војводина највише увози нафту и гас, а извози прехрамбене производе и електро опрему. Водећи спољнотрговински партнер АП Војводине је Немачка. АП Војводина у периоду јануар – август има раст извоза за 23,4%, а увоза за 63,6% више него прошле године, што износи дефицит од 2,8 млрд евра. На територији Покрајине број предузећа се смањио, а број предузетника порастао у овој години. Зараде имају константан раст од 2018. године, док је индекс незапослености у паду од 14,5%, а запосленост становништва је у благом порасту од о,8%. Социјални партнери, чланови Савета оценили су материјал корисним за даљу употребу и анализе, имајући у виду да за сатистичке податаке, који се односе на територију АП Војводине, не постоји јединствен извор, те је неопходна свеобухватна метода сучељавања података из различитих база.

Тамара Глишић Кривошија, из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, представила је Савету рад и циљеве Фонда, који је основан ради праћења, проучавања и имплементације европских интеграционих процеса и изградње и јачања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине. Чланови Савета су упознати са обукама које организује Фонд, као и са могућностима финансирања путем пројеката и другим активностима Фонда. Покрајински социјално-економски савет донеo је одлуку о закључивању Споразума са Фондом о приступању ПСЕС бази података о пројектима финансираним путем екстерних извора у АП Војводини (BEFS).

Председавајући Горан Милић, известио је Савет о темама на 113. седници Социјално-економског савета Републике Србије, на којој је присуствовао у својству члана. Као најзначајнију тачку образложио је утврђивање минималне цене рада за 2023. годину.

 


СТРУЧНА СЛУЖБА ПСЕС


 

ОДРЖАНА ЈЕ ДЕВЕТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 17. јун 2022. године

Девета седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 17. јуна 2022. године, у Едукативном  центру Покрајинске владе, у Новом Саду.

На седници је извршена редовна годишња ротација председавајућег, тако да је за председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, након председавања др Ненада Иванишевића, покрајинског секретара за привреду и туризам.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, укратко је образложио Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2022. годину нагласивши да су ове године уведене још две нове мере. Једном се предвиђа могућност да се конкурсом за запошљавање обухвате сви послодавци који желе да запослене на одређено време преведу у радни однос на неодређено време, док је друга мера усмерена на запошљавање најбољих студената  са свих универзитета са седиштем у АП Војводини, а њих је 40.  Од тог броја, 20 је нашло посао пре отварања конкурса, а 20 је, по конкурсу, запослено у покрајинским органима  и другим правним субјектима у којима је оснивач Покрајина. Укупно је 174 лица је обухваћено мерама из Акционог плана запошљавања, што кроз самозапошљавање, запошљавање незапослених лица, јавне радове и кроз студентску праксу. Покрајински социјално-економски савет подржао је све мере Покрајинског секретаријата за привреду и туризам усмерене на реализацију Акционог плана запошљавања.

У наставку седнице др Ненад Иванишевић обавестио је Покрајински социјално-економски савет о конкурсима подршке привреди и туризму преко Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у 2022. години. За ове намене издвојено је укупно 395 милиона динара буџетских средстава: 210 милиона за делатност привреде и 185 милиона за туризам. У области привреде конкурси се односе на набавку репроматеријала, на набавку опреме и на подршку женском предузетништву, док се у у области туризма конкурси односе на набавку машина и опреме и на изградњу и реконструкцију туристичких објеката. Заинтересованост привредних субјеката за учешће на конкурсима била је велика.  

У складу са редовном праксом редовног међусобног информисања и сарадње Покрајинског и Републичког социјално-економског савета Горан Милић изнео је најзначајнија питања и закључке са 110. седнице СЕС-а Републике, одржане 25. фебруара 2022. године, 111. седнице одржане 24. марта 2022. године и 112. седнице оржане 29. априла 2022.


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


ОДРЖАНА ЈЕ ОСМА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 22. март 2022. године

Осма седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 22. марта 2022. године, у Новом Саду, у Едукативном центру Покрајинске владе.
Седницом је председавао Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам.
На седници су усвојени: Извештај о раду Покрајинског социјално – економског савета за 2021. годину, Оријентациони план рада Покрајинског социјално – економског савета за 2022. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално – економског савета за 2021. годину са Одлуком о усвајању годишњег финансијског извештаја и Одлуком о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2021. годину.

На седници су, такође,  усвојена општа акта чија обавезност доношења произилази из закона и то: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, са Листом категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Правилник о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално-економског савета и Правилник о рачуноводственим политикама за друго правно лице – Покрајински социјално-економски савет.


Извештај о активностима канцеларије за предузетништво при Унији послодаваца Војводине за 2021. годину образложио је Владимир Лалошевић, председник Уније.  Истакао је да је значајна пажња у 2021. години била посвећена оснивању канцеларија Уније послодаваца Војводине у градовима и општинама и јачању њихових капацитета, јер је то предуслов за оснивање локално-социјално-економских савета.

Први пут од оснивања Унија је била активно укључена у припрему јавног конкурса који је од интереса за предузетнике, и то јавног конкурса за за доделу средстава за подршку развоју женског предузетништва који је реализовао Завод за равноправност полова АПВ.  Највећи део активности у 2021. години био усмерен на пружање помоћи и подршке послодавцима, посебно у циљу ублажавања негативних последица пандемије ковида на пословање, на пројектне активности, обуке и информисање послодаваца, медијске наступе представника Уније. Изузетно активна у 2021. години била је и Унијина Секција за развој женског бизнис предузетништва. Извештај је прихваћен.


Настављајући вишегодишњу добру праксу међусобног информисања Покрајинског и Републичког СЕС-а, Палимир Тот је чланове Савета известио о најзначајнијим питањима на дневном реду 109. седнице Социјално-економског савета Републике, којој је присуствовао у својству представника Покрајинског социјално-економског савета.


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


АКТИВИРАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ШИД
ШИД, 28. јануар 2022. године

У Скупштини општине Шид одржана је Конститутивна седница Социјално-економској савета општине Шид, 28. јануара 2022. године. Тиме је активиран његов рад после вишегодишњег застоја. На седници је верификовано 9 чланова Савета – три испред локалне самоуправе, три  испред Уније послодаваца Србије – послодаваца Шида, два из Савеза самосталних синдиката – Повереништва Шид и један из УГС „Независност“. За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Зоран Зец, из Повереништва Савеза самосталних синдиката за Шид. На седници је усвојен је Пословник о раду, именован је секретар Савета и донете су и друге одлуке потребне за рад Савета.
У раду Конститутивне седнице учествовали су председник Општине Шид Зоран Семеновић, са сарадницима, председавајући Покрајинског социјално-економског савета и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, као и остали чланови Колегијума ПСЕС-а: Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, као и Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам. Седници су, такође, присуствовали секретари Републичког и Покрајинског СЕС-а Душан Петровић и Милина Тушјак и Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије.

Социјално-економски савет општине Шид је девети активан, од укупно 45 локалних самоуправа у Војводини.

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 23. децембар 2021. године

У среду, 22. децембра 2021. године, у Едукативном центру Покрајинске владе одржана је 7. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић.
Помоћница покрајинске секретарке за финансије, Зорица Вукобрат, упознала је Савет са садржином Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, основним сегментима буџета, започетим и планираним пројектима. Савет је прихватио дату информацију.
Председавајући, др Ненад Иванишевић, информисао је присутне о реализованом  јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, намењених за оснивање и рад локалних социјално-економских савета у 2021. години. Опредељена средства од укупно 2,5 милиона динара додељена су свим локалним самоуправама које су се јавиле на конкурс. Истакао је да један од приритетних циљева Секретаријата да мрежом локалних савета буде покривена цела територија Војводине, тако да се планира наставак финансијске подршке и у наредном периоду.  
Иницијатива Уније послодаваца Војводине за побољшање положаја мајки предузетница, односно за изједначавање љиховог статуса са осталим запосленим женама у погледу висине накнада зарада за време породиљсог одсуства, одсуства ради неге детета и за време трудноће консензусом је прихваћена и упућена Социјално-економском савету Републике ради даље реализације. Како би у погледу материнства дошло до изједначавања положаја предузетница са осталим запосленим женама неопходне су измене Закона о финансијској подршци породици са децом, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о здравственом осигурању, уз свеобухватни и заједнички приступ од стране свих надлежних министарстава. Поводом ове иницијативе, претходно је позитиван став заузео Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а социјално-економски савети Града Новог Сада и Општине Стара Пазова су је такође подржали.
Савет је усвојио Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана прихода и расхода за 2021. годину, а у складу са тим и Одлуку о измени Одлуке од додели средстава социјалним партнерима за ову годину. На седници је усвојен Финансијски план прихода и расхода ПСЕС за 2022. Годину и Одлука о додели средстава социјалним партнерима за 2022. годину.
Заменик покајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот, информисао је Савет о свом присуству на 107. И 108 седници републичког Социјално-економског савета. Председница УГС „Независност“ и чланица Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије, Чеданка Андрић, подржала је сарадњу два савета и укратко аргументовала значај међусобног информисања и вертикалног повезивања актера трипартитног социјалног дијалога у Србији.
Поводом двадесетогодишњице социјалног дијалога у Србији, пред почетак 7. седнице, чланови Колегијума ПСЕС одржали су Конференцију за медије, под називом „20 година социјалног дијалога у Србији – Резултати рада Покрајинског социјално-економског савета“. Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, председник УПВ Владимир Лалошевић, председник СССВ Горан Милић и председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ Милојица Живковић, освнули су се на почетке трипартитног социјалног дијалога у Војводини, на резултате досадашњег рада и представили су планове рада ПСЕС у наредном периоду. Уз сталну сарадњу, највише пажње биће усмерено у оснивање и оснаживање социјално-економских савета у градовима и општинама на територији АП Војводине. У текућем мандатном периоду циљ је да локални савети буду основани у свим градовима, седиштима управних округа, у средима где постоје регистровани, али неактивни савети и у свим другим општинама у којима социјални партнери поседују капацитете и искажу интерес за оснивање локалних социјално-економских савета.

Стручна служба
ПСЕС


ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 15. октобар 2021. године

Дана 14. октобра 2021. године у Скупштини АП Војводине одржана је 6. седница Покрајинског социјално-економског савета. У раду седнице, председавао је  члан Колегијума ПСЕС, Горан Милић.
По вишегодишњој устаљеној доброј пракси, Савет је упознат са актуелним   статистичким привредним подацима, које је обрадила Привредна комора Војводине. Маја Здравески, руководилац службе за привредна кретања и економске односе са иностранством ПКВ, презентовала је „Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – август 2021. године“. Уз оцену да материјал садржи све најзначајније статистичке податке који се односе на АП Војводину,  чланови су у дискусији комeнтарисали и кретање појединих параметара, који се косе са привредним потенцијалом земље (нпр. извоз сировина из житне Војводине уместо готових производа, раст цена хране,  увоз меса од домаћих свиња, увоз сладоледа; раст у сектору грађевинарства уз недостатак грађевинских радника и увоз радне снаге из иностранства; школовање профила који не одговарају сектору МСП), сматрајући да сваки од наведених података отвара простор за даљу расправу. Савет је констатовао да презентовани материјал представља добру основу социјалним партнерима за анализе и изграђивање аргументованих иницијатива за побољшање стања, а затим упућивање Покрајинском социјално-економском савету на расправу и усаглашавање.

Председавајући седницом, Горан Милић, укратко је информисао чланове Савета о планираним Активностима Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у АП Војводини, као једном од кључних поља деловања у мандату 2021-2024. године. Циљ активности у овом мандату је да савети буду основани и активни у свим градовима, седиштима округа, у локалним самоуправама где постоје регистровани, а неактивни савети и у свим другим срединама где се стекну услови за оснивање социјално-економских савета. Ради поспешивања активности на развоју трипартизма на локалном нивоу Покрајински секретаријат за привреду и туризам је и ове године расписао је конкурс за доделу средстава  локалним самоуправама за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета. Конкурс је отворен до 16.10.2021. године.

 На основу договора Републичког и Покрајинског социјално-економског савета о сталном двосмерном међусобном информисању, представници Покрајинског социјално-економског савета редовно се позивају на седнице Социјално-економског савета Републике и обрнуто. О најзначајнијим закључцима 104. и 106. седнице Социјално-економског савета Републике информисао је Горан Милић, члан Колегијума ПСЕС и члан СЕС-а Републике, а о 105. седници информацију је дао Славољуб Арсенијевић, подсекретар у Секретаријату за привреду и туризам,  који су присуствовали наведеним седницама.


                                                                                  Стручна служба ПСЕС


У СТАРОЈ ПАЗОВИ СЕС ОРГАНИЗОВАМО ЈАВНУ ТРИБИНУ „ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У СРБИЈИ“

Социјално-економски савет Старе Пазове је 30. септембра 2021. године  организовао Јавну трибину на тему: ,,Две деценије социјалног дијалога у Републици Србији.  
Трибина је одржана на комплексу базена у Новој Пазови, у оквиру 14. Регионалног сајма привреде.
Модератор Јавне трибине испред СЕС-а  био је Раде Ерцег, заменик председавајућег СЕС-а општине Стара Пазова.
 Гости - предавачи на  Јавној трибини били су : Славољуб Арсенијевић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Славко Новаковић, потпредседник Уније послодаваца Војводине и члан  Социјално-економског савета града Новог Сада.
Гости су на тему ,,20 година социјалног дијалога у Републици Србији,, говорили са становишта институција из којих долазе  и које представљају.
У раду Трибине истакнута је потреба за формирањем СЕС-а у свим локалним самоуправама у АП Војводини и целој Републици Србији, јер њихов активан, обавезујући, искрен и суштински рад је од великог значаја за унапређење трипартитног социјалног дијалога у Републици Србији, чији су развој и јачање обавеза из поглавља 19. ,,Социјална политика и запошљавање,, у приступним преговорима са Европском унијом.
Такође је истакнута и потреба прилагођавања радног законодавства европском, у области социјалне политике и запошљавања, које мора бити усмерено ка стварању једнаких могућности за све, забрани дискриминације по било ком основу и јачању социјалног дијалога.


ОДРЖАНА ЈЕ ПЕТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 8. јун 2021.

Пета седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 8. јуна 2021. године, у Новом Саду.
На седници је извршена редовна годишња ротација председавајућег, тако да је за председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, након председавања Владимира Лалошевића, председника Уније послодаваца Војводине.
На седници је усвојена Платформа деловања Покрајинског социјално-економског савета у мандатном периоду 2021-2024. година, као најзначајнији стратешки документ.  Платформа представља плод усаглашавања социјалних партнера – чланица Покрајинског социјално-економског и садржи заједничке, генералне ставове по питањима од виталног интереса за послодавце и запослене на територији АП Војводине. Платформа је подељена на четири дела:  први је посвећен активностима ПСЕС-а на унапређењу трипартитног социјалног дијалога, посебно на нивоу локалних самоуправа, други део садржи очекивања социјалних партнера да се обезбеде одговарајући системски услови за привредни развој, као предуслов побољшања положаја послодаваца и запослених, трећи и најзначајнији део садржи ставове који се односе на питања за чије су решевање надлежни покрајински органи - Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине, док је у четвртом делу разрађен метод рада ПСЕС-а на реализацији Платформе.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, информисао је чланове ПСЕС-а о Покрајинском акционом плану запошљавања у АП Војводини за 2021. годину, посебно о мерама подршке у области запошљавања, о конкурсима које је Секретаријат расписао за текућу годину за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица и за јавне радове, уз осврт на актуелну статистику. Истакао је да велик одзив на конкурсе из области запошљавања, али и на конкурсе из области привреде и туризма, представљају јасан показатељ привредних активности и, пре свега, развијање предузетничког духа. Такође, он је представио и појединости новог конкурса за доделу права на коришћење ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“ и најавио расписивање јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењеног очувању традиционалних и старих заната.

Владимир Лалошевић укратко је образложио Извештај о активностима канцеларије за предузетништво при Унији послодаваца Војводине за 2020. годину, чији се рад  финансира преко Покрајинског социјално-економског савета. Истакао је да је највећи део активности у 2020. години био усмерен на пружање помоћи и подршке послодавцима ради ублажавања негативних последица пандемије ковида на пословање привреде. Извештај је прихваћен.     
У наставку седнице, Владимир Лалошевић информисао је присутне о најзначајнијим питањима која су разматрана на 100, 101. и 102. седнци Социјално-економског савета Републике, у чијем раду је учествовао као гост. О дневном реду и закључцима 103. седнице Социјално-економског савета Републике присутне је информисао Горан Милић, који је члан СЕС-а Републике.

Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике информисао је присутне о састанку са секретарима свих локалних социјално-економских савета, који ће у организацији СЕС Републике, бити одржан у Београду 14. јуна 2021. године. На дневном реду састанка наћи ће се међусобно информисање и координација рада републичког, покрајинског и локалних савета, актуелна питања и проблеми у раду локалних савета, информација о раду радне групе за измене Закона о социјално-економском савету, као  и обавезе Републике Србије поводом Поглавља 19 „Социјална политика и запошљавање“ приступних преговора ЕУ, у вези са локалним социјално-економским саветима.

На основу одлуке Колегијума да се на седнице ПСЕС-а редовно позива представник СЕС-а Републике, седници су као гости присуствовали проф. др Зоран Стојиљковић, члан Колегијума и Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике. На тај начин је сарадња Републичког и Покрајинског СЕС-а, успостављена крајем 2018. године, договором да се на све седнице СЕС-а Републике позива представник Покрајинског СЕС-а, подигнута на виши ниво, јер је сада обезбеђена стална двосмерна комуникација и размена информација СЕС-а на националном нивоу са Покрајинским  СЕС-ом чијим је активностима покривена скоро трећина СРбије.

Седници је као гост присуствовао и Бошко Вучуревић, председник Привредне коморе Војводине. На тај начин је настављена пракса редовног позивања председника Привредне коморе Војводине на седнице ПСЕС-а, јер сарадња са овом институцијом, а посебно њене анализе и други извештаји, представљају драгоцену помоћ у раду свих социјалних партнера, чланица ПСЕС-а


                                                                                  Стручна служба ПСЕСArhiva vesti:

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк