Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

НОВИ САД,  14. 12. 2018. ГОДИНЕ
Конференција: "У СУСРЕТ ПРОБЛЕМИМА ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЖИШТЕ РАДА"


НОВИ САД,  14. 12. 2018. ГОДИНЕ
ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На иницијативу Покрајинског социјално-економског савета, а по закључку Социјално-економског савета Републике Србије одржана је заједничка седница два савета у Новом Саду, 14. децембра 2018. године.
На заједничкој седници је министар финансија РС Синиша Мали презентовао Програм економских реформи, истакавши да се ради о најзначајнијем стратешком документу у економском дијалогу са Европском комисијом и државама чланицама ЕУ, који ће Влада РС спроводити у наредне три године. Из тог разлога, оценио је као врло значајно, да се кроз трипартитни социјални дијалог на Социјално-економском савету, дође до консензуса о предложеним реформским мерама.

Дискутујући у име ПСЕС Иван Ђоковић, председавајући,  истакао је да ПСЕС у основи подржава презентовани Програм, али сматра да би у јавне консултације о нацрту Програма требало укључити све социјално-економске савете, од локалних, преко Покрајинског до  СЕС-а Републике, како би усвојени документ био опште прихваћен, као својеврсни социјални пакт, а да је Покрајински СЕС спреман да да конструктивне предлоге и сугестије; да у делу структурних реформи који се односи на образовање треба предвидети мере које ће бити у функцији задржавања, пре свега младих, у земљи, што је и тема предстојеће Конференције ПСЕС; посебну пажњу треба посветити буџетској подршци развоју туристичке привреде; да је микро предузетништво развојни потенцијал и да га треба подстицати, између осталог, доношењем и lex specialisa, како не би потпадало под опште прописе; да треба што пре донети Закон о социјалном предузетништву, који би обухватио и женско предузетништво; да инспекцијске службе треба изузети од забране запошљавања, а да се "мртви капитал" којим располажу локалне самоуправе усмери на формирање пословних инкубатора.  
        
Уз упознавање присутних о досадашњем раду ПСЕС-а Иван Ђоковић је истакао да је у овом мандатном периоду у редовну праксу уведено одржавање годишњих конференција на најактуелније теме, а ове године су као велики проблеми препознати изазови тржишта рада у вези са миграцијама и неповољном демографском ситуацијом и проблеми запослених.
Један од стратешких циљева ПСЕС у текућем мандату је помоћ и подршка у оснивању социјално-економских савета у свим градовима и општинама на територији АП Војводине. У то име, у оквиру буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2019. годину, обезбеђена су средства у износу од 15 милиона динара намењена локалним самоуправама  као подршка за оснивање и унапређење рада социјално-економских савета.
Због све већег одлива висококвалификоване радне снаге у иностранство, упутио је апел ка Развојној агенцији Србије и Министарству привреде РС да СЕ приликом конципирања мера  запошљавања по Закону о улагањима, предвиде субвенције за запошљавање високо квалификоване радне снаге, посебно дефицитарних занимања, 5 до 10 пута веће у односу на ниско квалификована радна места, уз услов запошљавања на неодређено радно време.   
На седници је договорено је да  се најмање једном годишње одржава заједничка седница СЕС РС и ПСЕС на којој би била разматрана питања од виталног интереса за социјалне партнере и предложено да се на седнице Социјално-економског савета РС, у својству госта, позива председавајући, односно представник Покрајинског социјално-економског савета и, ако за тим има потребе, да се увођење ове праксе нормативно дефинише допуном Пословника о раду СЕС РС.

Стручна служба ПСЕС


Нови Сад, 26. октобар 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА И КОЛЕГИЈУМА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 26. октобра 2018. године у Новом Саду одржана је Заједничка седница Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије и Колегијума Покрајинског социјално-економског савета.
            У раду седнице учествовали су сви чланови Колегијума СЕС Републике – Милош Ненезић, председавајући СЕС РС и председник Уније послодаваца Србије, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, проф. др Зоран Стојиљковић председник Уједињених гранских синдиката "Независност" и Душан Петровић, секретар СЕС РС и чланови Колегијума ПСЕС – Иван Ђоковић, председавајући ПСЕС и потпредседник Покрајинске владе, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Ержебет Тот Батори, потпредседница Покрајинског одбора УГС "Независност" за Војводину, Миљана Стојшић Стојановска, директор Уније послодаваца Војводине, по овлашћењу Станка Крстина, председника УПВ и Милина Тушјак, секретар  ПСЕС.

Заједничка седница два колегијума одржана је у припреми заједничке седнице Покрајинског и Социјално-економског савета Републике Србије, коју је иницирао потпредседник Покрајинске владе и председавајући ПСЕС Иван Ђоковић, а коју је подржао СЕС Републике на седници одржаној 26. октобра 2018. године.  
Председавајући СЕС Републике Милош Ненезић у свом излагању посебну пажњу је посветио међународној сарадњи републичког Социјално-економског савета, истакавши да је прошлог месеца учлањен у међународну асоцијацију социјално-економских савета, да је закључен споразум о сарадњи са Социјално-економским саветом Француске, да следи закључивање споразума са социјално-економским саветима Грчке и Републике Српске и да је иницирана сарадња са Социјално-економским саветом Русије.  

Председавајући ПСЕС Иван Ђоковић информисао је присутне о раду овог савета, о стању трипартизма на нивоу локалних самоуправа и о одржавању годишње Конференције ПСЕС, ове године под називом "У сусрет проблемима запослених и тржишта рада". Истакао је циљ да већ током 2019. године у већини градова и општина у АП Војводини буду основани локални социјално-економски савети. Зато се ПСЕС обратио Покрајинској влади захтевом да Покрајинском секретаријату за привреду и туризам определи додатна средства, ради финансијске подршке локалним самоуправама за оснивање и унапређење рада социјално-економских савета. Овогодишња Конференција ПСЕС биће посвећена проблемима запослених и тржишта рада, јер расположиви показатељи указују на неповољну квалификациону и старосну структуру запослених, а посебно на одлив радне снаге. Модератрори ће бити синдикати, а очекује се да ће Конференција упутити апел надлежним државним органима и институцијама за хитно предузимање свих расположивих мера ради побољшања стања на тржишту рада. Такође, предложио је да се у метод рада Социјално-економског савета Републике уведе редовно позивање представника Покрајинског социјално-економског савета на његове седнице, без права гласа, у циљу информисања о актуелним питањима социјалног дијалога на националном нивоу и  доследне реализације политика и мера Владе РС, преко Покрајине, до сваке локалне самоуправе.
Планирано је да се заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета одржи истог дана када и Конференција ПСЕС,  средином децембра. Током ове недеље биће усаглашен и прецизно дефинисан дневни ред заједничке седнице два СЕС-а, а оквирно је договорено да се размене искуства у раду, утврде заједничке активности на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и оснивању социјално-економских савета у градовима и општинама на територији целе Републике Србије, као и и да се изграде заједнички ставови по најзначајнијим развојним питањима од интереса за све социјалне партнере – од Републике, преко покрајинских органа до сваке локалне самоуправе.  

Служба ПСЕС


Инђија, 12. октобар 2018. године
ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

У Инђији је 12. октобра 2018. године закључен Споразум о оснивању Социјално-економског савета општине Инђија. Испред локалне самоуправе Споразум је потписао Владимир Гак, председник општине Инђија, испред Савеза самосталних синдиката општине Драган Крзнарић, председник  и испред Уније послодаваца Србије – послодавци Инђије Милош Ненезић, председник УПС.

Свечаном потписивању Споразума присуствовали су Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе АПВ и председавајући Покрајинског социјално-економског савета, чланови Колегијума ПСЕС: Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС "Независност" за Војводину, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и члан Колегијума Социјално-економског савета Републике, секретари републичког и покрајинског СЕС-а Душан Петровић и Милина Тушјак, као и други гости.

Поздрављајући присутне, Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе, истакао је да оснивање Социјално-економског савета у општини Инђија представља значајан искорак у развоју трипартизма у Војводини, али и целој Републици. Због укупно незадовољавајућег стања, Покрајински социјално-економски савет у текућем мандату посебну пажњу посвећује пружању подршке и помоћи у оснивању социјално-економских савета у локалним самоуправама. За 2019. годину најавио је и финансијску подршку Покрајинске владе оним локалним самоуправама у којима ће бити основани, односно у којима су активни социјално-економски савети. Такође, упознао је присутне да је Покрајински социјално-економски савет као кључни и заједнички проблем свих социјалних партнера препознао одлив кадрова и радне снаге. Из тог разлога ће овогодишња  конференција ПСЕС-а бити посвећена проблемима запослених и тржишта рада са основним циљем да упутимо снажан апел ка свим надлежним институцијама за хитно решавање овог проблема.

У име Уније послодаваца Србије Милош Ненезић, председник, изразио је захвалност свима који су били ангажовани на припреми за оснивање социјално-економског савета општине Инђија, истакавши да је социјални дијалог на нивоу локалних самоуправа јако значајан јер се дијалогом долази и до најбољих решења у обезбеђивању повољног пословног амбијента, а њиме се могу предупредити евентуални проблеми.

Председник општине Инђија Владимир Гак истакао је да је локална самоуправа препознала значај и улогу трипартитног социјалног дијалога, а да је за то посебно заслужан председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Инђија Драган Крзнарић који је иницирао, а затим се истрајно и доследно залагао за оснивање и активирање социјално-економског савета у Инђији. У наставку је информисао да општина Инђија већ предузима конкретне мере за спречавање одлива радне снаге. Тренутно се планира изградња 80 кадровских станова за дефицитарне кадрове и у јавном и у приватном сектрору, под условом да 22 године остану да раде у Инђији, што ће повећати број становника и број стручних кадрова. У току је припрема девете инвестиције у којој треба да буде запослено 900 лица, а следе и нове инвестиције. Због повољног географског положаја Инђије, недостатак радне снаге, који је већ присутан, решава се запошљавањем радника из Београда, Новог Сада и околних места.            

Имајући у виду да је скупу присуствовао Милош Ненезић, председавајући и Љубисав Орбовић, члан Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије и цео Колегијум Покрајинског социјално-економског савета, Иван Ђоковић, председавајући ПСЕС-а предложио је одржавање заједничке седнице републичког и покрајинског социјално-економског савета, што је подржано.


Нови Сад, 8. октобар 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА 11. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Дана 8. октобра 2018. године у Новом Саду одржана је 11. седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам. На седници је, према усвојеном дневном реду,  др Гордана Радовић, чланица ПСЕС из Уније послодаваца Војводине презентовала "Информацију о проблемима жена у предузетништву", посебно истакавши активности и мере које предлаже Унија ради развоја женског предузетништва, као значајног развојног фактора, али и решавања озбиљног социјалног проблема друштвеног, економског и социјалног положаја жена. Иван Ђоковић је информисао присутне да је управо Покрајински секретаријат за привреду и туризам први, у односу на остале покрајинске секретаријате, увео праксу да се у конкурсима за субвенције из његове надлежности додатно и кумулативно бодују жене, и као оснивачи и као директори, чиме се стимулише женско предузетништво.  Нагласио је да је уставни принцип заштите запослених жена и жена мајки, доследно разрађен Законом о раду, али оваква заштита није институционализована за жене у предузетништву, због чега је неопходно што пре донети посебан закон. Након тога,  консензусом сва три социјална партнера, Покрајински социјално-економски савет је заузео став којим подржава све мере надлежних државних институцаија у оснаживању жена у привредном животу, али и захтева хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву, или чак доношење Закона о женском предузетнишву, као  lex specialisа, којим ће се свеобухватно уредити ово питање.   
На седници је донета одлука о организовању, треће по реду, годишње конференције ПСЕС, у првој половини децембра ове године, под називом "У сусрет проблемима запослених и тржишта рада". Конференција ће бити одржана под покравитељством Покрајинске владе. Кључни носиоци тематике овогодишње конференције ће бити репрезентативни синдикати, који ће презентовати актуелне  проблеме запослених  као и галопирајуће надолазећи проблем тржишта рада, везан за губљење радне снаге "одливом мозгова" посебно младих и квалификованих радника.    Синдикати ће материјал за конференцију припремити уз подршку осталих социјалних партнера – Покрајинске владе и Уније послодаваца Војводине, у циљу формулисања  предлога мера за побољшање садашње статистичке слике и неповољних демографских трендова који се одражавају на тржиште рада, како у АП Војводини, тако и у читавој Републици Србији. Због значаја и димензија проблема, на конференцију ће, поред представника социјалних партнера и других релевантних покрајинских институција, бити позвани министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, министар државне управе и локалне самоуправе, социјални партнери и друге надлежне институције на националном нивоу.  

Поводом Информације о стању трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине  оцењено је да је оно, уз скромни напредак, још увек незадовољавајуће. Због тога је неопходно предузимање додатних стимулативних мера, као подстицај за оснивање социјално-економских савета у свим локалним самоуправама на територији Војводине. Тим поводом консензусом је усвојен закључак којим се предлаже Покрајинској влади АП Војводине да, приликом планирања буџета за 2019. годину, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам определи додатна средства намењена локалним самоуправама као подршку за оснивање и рад локалних социјално-економских савета, у висини од 500.000 до 1.000.000 динара по локалној самоуправи. Покрајински секретаријат за привреду и туризам би ова средства додељивао локалним самоуправама по расписаном конкурсу и испуњавању конкурсних услова.

По закључку са претходне седнице Савета, у циљу унапређења метода његовог рада, презентован је "Табеларни приказ најзначајних статистичких података из делокруга рада Покрајинског социјално-економског савета", који ће бити редовно месечно ажуриран и константно разматран на свакој наредној седници. Усвојени су и закључци у вези са најавом отказа уговора о закупу пословног простора који Покрајински социјално-економски савет користи у згради "Дневник" а.д, којим се од Покрајинске владе, односно Управе за имовину, очекује подршка и помоћ у изналажењу трајног решења за смештај ПСЕС-а у неком од објеката у власништву Покрајине.


Служба ПСЕС


Н А Ј А В А    З А    М Е Д И Ј Е

11.  СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У понедељак, 8. октобра 2018. године у Скупштини АП Војводине, Ул. владике Платона б.б, у сали број 3, одржаће се 11. седница Покрајинског социјално-економског савета, са почетком у 11 часова.
       
Према предложеном дневном реду, на седници ће бити размотрена Информација Уније послодаваца Војводине о проблемима жена у предузетништву а социјални партнери ће, тим поводом, заузети заједничке ставове.  Такође, треба да буде донета Одлука о организовању годишње Конференције Покрајинског социјално-економског савета, а биће размотрени и најзначајнији статистички подаци из делокруга рада Покрајинског социјално-економског савета, као и стање трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине.

Позивамо медије да извештавају.


Стара Пазова, 30. август 2018. године
С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т
СА СЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Дана 30. августа 2018. године са почетком у 15,00 часова у Старој Пазови је  одржана 23. редовна седница Социјално-економског Савета општине Стара Пазова.
Претходно је дана 24. августа 2018. године одржана  25. седница Колегијума  Савета, који је разматрао питања и предложио Дневни ред за 23.седницу Савета.
Савет је на седници разматрао Анализу резултата одржаних предавања на тему: "Шта знаш о раду на црно и сивој економији" за ученике завршних разреда у средњој Техничкој школи и Економско трговинској школи  у Старој Пазови. Предавање је, према одлуци Савета, одржао  члан СЕС-а, професор Раде Ерцег. Након предавања урађена је анкета са учесницима предавања, а резултати су разматрани на седници Савета. Договорено  да се  припреме и  графички прикажу резултати по сваком питању из  анкете и да се публикују у складу са "Акционим  планом рада Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно", за 2018. годину.
На седници је разматран и захтев Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова за накнаду трошкова превоза у последње три године за запослене у делатностима образовања, васпитања и културе, а  који живе и раде у месту становања. Предметни захтев је  достављен  Социјално-економском савету ради разматрања и давања мишљења. На седници Савета није дато мишљење по пристиглом захтеву и није постигнут консензус социјалних партнера по том питању. Закључено је да ће о овом питању Савет расправљати, након што се прикупи валидна документацију неопходна за даље разматрање овог питања.
У складу са Упутством за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину, Социјално-економски савет општине Стара Пазова је разматрао и усвојио Предлог Финансијског плана за редовно функционисање СЕС-а за 2019. годину, који се упућује Општинској управи, оделењу за финансије општине Стара Пазова.

*
*    *


Панчево, 20. јун 2018. године
ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА ПСЕС У ПОСЕТИ ПАНЧЕВУ

Реализујући План активности Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога у градовима и општинама на територији АПВ, чланови Колегијума ПСЕС су 20. јуна 2018. године посетили локалну самоупаву града Пачева, где је одржан радно-консултативни састанак.
Испред Колегијума ПСЕС састанку су присуствовали Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Ержебет Тот Батори, потпредседница Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, Милина Тушјак, секретарка ПСЕС, као и Миљана Стојшић Стојановска, директорка Уније послодаваца Војводине.
Испред социјалних партнера града Панчева састанку су присуствовали Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику, Бојан Петров, помоћник секретара Службе за управљање људским ресурсима, Лука Вујовић, Филип Перић и Павле Тмушић, представници Уније послодаваца Србије, Миланко Бодирога, председник Савеза самосталних синдиката града Панчева, Милан Пашалић повереник и неколико председника синдикалних организација из УГС „Независност“ на територији Панчева.
Основни циљ састанка био је едукација о улози и значају трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и о поступку оснивања Социјално-економског савета Града Панчева, као и сагледавање капацитета социјалних партнера и договор о њиховом јачању.
Оснивање Савета је у име локалне самоуправе подржао Миленко Чучковић истакавши да је трипартитни социјални дијалог прави пут за решавање проблема од интереса за привреднике и запослене, те да ће град Панчево пружити сву потребну правно-техничку подршку у оснивању социјално-економског савета. Представници синдиката изразили су своју чврсту опредељеност да се проблеми запослених решавају преко социјално-економског савета, основаног у складу са Законом, иако социјални дијалог са локалном самоуправом и сада егзистира преко Савета за социјални дијалог који је основала Скупштина града Панчева. Присутни послодавци су се првенствено базирали на проблеме са којима се у пословању сусрећу, а на састанку су дате конкретне смернице за оснивање Уније послодаваца за град Панчево, преко које ће заједничке проблеме најефикасније решавати.
На састанку су присутни представници синдиката истакли да поседују репрезентативност, тако да је договорено да се наредни летњи месеци искористе за техничка питања у вези са организовањем послодаваца у Унију, ради стицања репрезентативности, као услова за регистрацију Социјално-економског савета града Панчева, а да се упоредо припрема и Споразум о оснивању Савета.


Врбас, 11. јун 2018. године
ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС

У Врбасу је 11. јуна 2018. године одржана конститутивна седница Социјално-економског савета општине Врбас, који броји 12 чланова и чине га по четири представника локалне самоуправе, Уније послодаваца и синдиката репрезентативних у општини – Савеза самосталних синдиката општине Врбас и УГС „Независност“.
 
За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Милан Глушац, председник општине Врбас, након чега ће председавање преузети синдикати, а затим послодавци.

Председник општине изразио је задовољство што је Социјално-економски савет конституисан, јер је интерес сва три социјална партнера да се проблеми привредника и запослених решавају у општини, уз настојање да заједничким снагама Врбас врати лидерску позицију у економском развоју, какву је некада, пре приватизација, имао.

Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, је у име Колегијума Покрајинског социјално-економског савета информисао присутне да је Платформом свога деловања у текућем мандату ПСЕС, као једну од кључних активности, определио подршку и помоћ у оснивању и раду локалних социјално-економских савета. Истакао је да су улога и значај социјално-економског савета изузетни за хармоничан развој општине, јер се социјалним дијалогом и постизањем консензуса дели и одговорност за реализацију договореног. Оно што је посебно значајно је да акција ПСЕС-а на оснивању социјално-економских савета у свим локалним самоуправама у АП Војводини ужива подршку Покрајинске владе.

Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, нагласио је да највећи значај оснивања локалних социјално-економских савета, на само у реализацији обавезе из Поглавља 19 приступних преговора са Европском унијом, већ што се социјалним дијалогом најефикасније решавају проблеми послодаваца и запослених, а консензусом о најзначајнијим питањима обезбеђују се претпоставке за динамичан социјално-економски развој општине.

Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, који је у раду конститутине седнице учествовао у двоструком својству, као члан Колегијума ПСЕС и као члан локалног СЕС општине Врбас, посебно је нагласио да социјални дијалог мора да буде обавезујући, да социјално-економски савети треба да функционишу као системски одрживе институције, а не да њихово оснивање и рад зависе од политичке воље.

На седници је за секретара СЕС именована Сандра Срдановић, из локалне самоуправе.


НОВИ САД, 29. мај 2018. године
ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 10. седници Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 29. маја 2018. године, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је од Станка Крстина, председника Уније послодаваца Војводине, преузео председавање Саветом у наредном једногодишњем мандатном периоду.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, презентовао је анализу ПКВ, "Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – март 2018. године", посебно истакавши да су позитивни економски показатељи забележени  у готово свим привредним гранама, као и да се индикатори развоја домаће привреде крећу у правцу раста. У дискусији чланова ПСЕС изнето је очекивање да ће се позитивни трендови привреде одразити и на знатније побољшање животног стандарда запослених, пензионера и свих грађана, у погледу повећања зарада и куповне моћи, као и смањења одлива радно способног становништва из земље. Јединствена оцена свих учесника седнице је, да је пракса редовног сагледавања стања у привреди АП Војводине, на основу увек квалитетних материјала Привредне коморе Војводине, од великог значаја за социјалне партнере на нивоу Покрајине, како код конципирања мера из надлежности покрајинских органа, тако и у праћењу њихове реализације. У том правцу наглашено је да ће добра сарадња Покрајинског социјално-економског савета и Привредне коморе Војводине бити настављена, између осталог, и позивањем председника ПКВ као редовног госта на седнице ПСЕС-а, с обзиром на то да ова институција не може да буде пуноправни члан ПСЕС-а.  

Чланови Савета размотрили су две иницијативе Уније послодаваца Војводине:  1. за изузимање предузетника од вођења пословних књига по систему двојног књиговодства и за техничко унапређење рада Пореске управе и 2. за поједностављења пословања микро и малих привредних субјеката, пре свега брисањем обавезе за именовањем овлашћених лица по законским прописима у бројним областима, за шта занатлије и мали предузетници немају ни кадровске ни материјалне капацитете. Јован Беара, председник Удружења рачуновођа је у име УПВ  детаљно образложио проблеме микро и малих привредника и конкретне предлоге за поједностављење процедура који би у многоме олакшали пословање и подстакли отварање предузећа у легалној зони. ПСЕС је иницијативе УПВ оценио као легитимне, позвао је да их упути надлежним органима на разматрање решавање, уз истицање да ПСЕС подржава све предлоге и иницијативе, које су усмерене на побољшање привредног амбијента и стварање што повољнијих услова за оснивање и пословање микро и малих привредних субјеката, као и целе привреде.  


Бачка Паланка, 1. јун 2018. године
ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

У Бачкој Паланци је 1. јуна 2018. године закључен Споразум о оснивању Социјално-економског савета општине Бачка Паланка, након чега је одржана и конститутивна седница Савета.
 
Савет броји 9 чланова и чине га по три представника локалне самоуправе, Савеза самосталних синдиката Бачка Паланка и Уније послодаваца Бачке Паланке. За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Александар Борковић, заменик председника Општине.

У раду седнице учествовао је Игор Мировић, председник Покрајинске владе, који је пожелео успех у раду Савета, јачање веза и сарадње између послодаваца и запослених за добробит целе општине Бачка Паланка.

Реализујући План активности Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа седници су присуствовали чланови Колегијума Покрајинског социјално-економског савета: Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“ за Војводину, као и Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета.


НОВИ САД, 20. март 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА 9. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У уторак, 20. марта 2018. године, у Скупштини АП Војводине, одржана је 9. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Станко Крстин, председавајући Савета, председник Уније послодаваца Војводине.
На седници су консензусом усвојени Извештај о раду Савета за 2017. годину, Оријентациони план рада Савета за 2018. годину и Извештај о материјално - финансијском пословању Савета за 2017. годину.

 У наставку седнице, Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине  презентовао је активности Канцеларије за предузетништво у 2017. години, која је уз подршку Покрајинске владе, а преко Покрајинског социјално-економског савета, формирана  са циљем пружања правно-техничке и едукативне помоћи предузетницима. Поред, сарадње са бројним привредним и образовним институцијама, медијских наступа, учешћа на пројектима ЕУ, активности Канцеларије за предузетништво у 2017. години биле су усмерене и на подстицање: женског предузетништва, еколошки одрживог пословањa, дуалног образовања, помоћи при запошљавању лица са посебним потребама и др. Извештај о раду Канцеларије за предузетништво у 2017. години усвојен је консензусом свих социјалних партнера, чланова Покрајинског социјално-економског савета, уз оцену да у наредном периоду треба даље јачати укупне капацитете Уније послодаваца Војводине, како би одговорила свим захтевима и потребама привредника на територији Војводине.

Секретарка ПСЕС, Милина Тушјак, представила је садржај Приручника за оснивање и рад локалних социјално-економских савета градова и општина, који је сачињен у складу са закључком са октобарске седнице ПСЕС приликом усвајања Плана активности на унапређењу трипартизма на локалном нивоу, као и договором  на годишњој Конференцији ПСЕС, одржаној у децембру 2017. године. Приручник има за циљ да буде од практичне помоћи за оснивање и рад локалних социјално-економских савета. Садржи   информативно – едукативни део, где су дати појам, правни основ, значај и улога социјалног дијалога, део у коме су обрађена најзначајнија питања везана за оснивање и рад локалних социјално-економских савета, са огледним примерцима неопходних правних аката и део којим су обухваћене планиране активности Покрајинског социјално-економског савета ради подршке унапређењу трипартизма на локалном нивоу.


Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк