Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!


НОВИ САД,  27. 12. 2016 ГОДИНЕ
ОДРЖАНА 4. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 4. седници Покрајинског социјално-економског савета која је одржана 27. децембра 2016. године размотрене су информација о Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине и информација о одржаној Конференцији „За развој привреде – окупљање око пројеката“, усвојени су Ребаланс финансијског плана ПСЕС за 2016. годину и Финансијски план за 2017. годину и донета је одлука о именовању секретара ПСЕС за наредни двогодишњи период.   

Покрајинска секретарка за финасије, Смиљка Јовановић образложила је  целину буџета АП Војводине за 2017. годину. У свом излагању истакла је да је обим буџета за 2017. годину утврђен на нивоу од 63.6 милијарди динара, што ће заједно са средствима која ће из буџета Републике Србије бити усмерена Покрајини, чинити више од седам одсто републичког буџета. Покрајински буџет за 2017. годину биће за десет процената већи од овогодишњег и он је развојни. Пројектованим буџетом се, између осталог, омогућава исплаћивање финансијске помоћи породицама с троје деце и регресирање трошкова превоза ученика и студената. У буџету су предвиђена средства за изградњу Жежељевог моста, Суботичког позоришта и РТВ, као и за бројне инвестиције у високошколске установе, додатна улагања у пољопривреду и водопривреду, улагања у области заштите животне средине, привреде и туризма, за подршку јавном информисању, раду националних савета и институција чији је оснивач АП Војводина. Унапређење у односу на претходне године односи се и на увођење  родно одговорног буџетирања, а посебно на то што он постаје грађански буџет, јер ће се налазити на сајту Покрајинске владе, обрађен на разумљив и на најприступачнији начин за грађане и све заинетресоване субјекте.  

У име Организационог одбора за припрему Конференције „За развој привреде – окупљање око пројеката“ који је именовао ПСЕС на 2. седници одржаној 3.10.2016. године, информацију о току припрема и одржавању Конференције поднео је Горан Милић, председавајући ПСЕС. Конференција је, под покровитељством Покрајинске владе, одржана 16. децембра 2016. године, у Мастер центру  „Новосадског сајма“. У њеном раду је учествовало око 180 представника социјалних партнера, чланица Покрајинског социјално-економског савета – Покрајинске владе, Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Уjeдињених гранских синдиката „Независност“, представника коморског система и локалних самоуправа из АП Војводине, надлежних покрајинских институција, предузећа чији је оснивач АПВ, великих страних и домаћих компанија, малих и средњих предузећа која послују у Војводини , као и представника социјалних партнера на републичком нивоу.   Имајући у виду одзив позваних, квалитет излагања и дискусија на Конференцији, као и закључке Конференције оцена је да је циљ Конференције дефинисан Одлуком о њеном организовању „да привредници и представници запослених, на основу Програма Покрајинске владе,  изнесу своје предлоге и очекивања у вези са стварањем што повољнијих услова за развој привреде, а тиме и за побољшање радно-правног, материјалног и социјалног положаја запослених и свих грађана у АП Војводини и у целој Републици Србији“, реализован.

Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине истакао је да је по мишљењу привредника Конференција била веома успешна, а да је једина примедба била усмерена на ограничено трајање скупа, а самим тим и предвиђеног времена за дискусије. Искуства у организовању ове конференције бриће драгоцена у припреми наредних годишњих конференција, на којима ће бити сагледавано урађено у претходној години и договарани најзначајнији пројекти за наредну годину.

За секретара Покрајинског социјално-економског савета у наредном мандатном периоду поново је именована Милина Тушјак, дипломирана правница.

- Преузмите закључке са Конференције: ОВДЕ


НОВИ САД,  16. 12. 2016 ГОДИНЕ
ПСЕС КОНФЕРЕНЦИЈА: "ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ – ОКУПЉАЊЕ ОКО ПРОЈЕКАТА"


НОВИ САД,  17. 11. 2016 ГОДИНЕ
САОПШТЕЊЕ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У четвртак, 17. новембра 2016. године, одржана је трећа седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Горан Милић, председавајући ПСЕС и председник Савеза самосталних синдиката Војводине.
 На почетку седнице, Покрајински социјално-економски савет је верификовао чланове и заменике чланова ПСЕС из Уније послодаваца Војводине за мандатни период 2016 - 2020. године.
У оквиру треће тачке дневног реда, председавајући Горан Милић, информисао је чланове о току припрема предстојеће Конференције ПСЕС, под називом „За развој привреде – окупљање око пројеката“, чији је циљ да привредници и представници запослених, на основу Програма Покрајинске владе,  изнесу своје предлоге и очекивања у вези са стварањем што повољнијих услова за развој привреде, а тиме и за побољшање положаја запослених и свих грађана у АП Војводини. Организациони одбор који је оформљен ради техничко-оперативних припрема Конференције, до сада је одржао два састанка, на којима су прецизирани број и структура учесника, место и време одржавања, као и теме које ће бити размотрене. Конференција ће бити одржана 16. децембра 2016. године у мастер центру „Новосадског сајма“, са почетком у 10.00 часова. Биће позвано око 300 учесника и то: чланова и заменика чланова ПСЕС, социјалних партнера у АПВ – Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и УГС „Независност“, представника надлежних покрајинских институција, коморског система, мултинационалних и домаћих компанија, малих и срењих предузећа и предузетника који послују на подручју Војводине, представника локалних самоуправа и регионалних развојних агенција из Војводине, као и представника социјалних партнера са републичког нивоа. На предстојећа два састанка биће прецизиране и преостале појединости у вези са одржавањем Конференције. Конференцију ће отворити председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Према  закључку са претходне седнице ПСЕС, представљен је материјал Уније послодаваца Војводине под називом „Очекивање УПВ од Покрајинске владе за унапређење привредног амбијента“. Станко Крстин, председник УПВ, нагласио је да треба наставити даљу изградњу  трипартитног социјалног дијалога као незаменљивог инструмента усаглашавања интереса  социјалних партнера у процесу доношења одлука покрајинских органа од општег интереса за привреду, запослене и све грађане АП Војводине. Према надлежностима из Статута АПВ, привредници очекују да Покрајинска влада искористи могућност да ка Скупштини АПВ иницира, а она да предлаже Народној скупштини Републике Србије доношење, односно измене закона од интереса за послодавце и запослене. То је прави пут да ставови ПСЕС стигну до Народне скупштине РС, где се суштински решавају кључна питања социјално-економског карактера. Како Скупштина АПВ има надлежност да оснива фондове, у циљу развоја Војводине, др Гордана Радовић, изнела је иницијативе УПВ према Покрајинској влади за оснивање Инвестиционе и Специјалнизоване пољопривредне банке. За развој привреде, посебно агропривреде, потребно је обезбеђивање квалитетних извора финансирања, са ниском каматном стопом и на дуги рок отплате, што не постоји у актуелној банкарској понуди, а неопходно је привредницима. УПВ од Покрајинске владе очекује подстицај предузетништву, стимулисање друштвено одговорних послодаваца, решавање проблема незапослености, развој руралних подручја, подршку кроз пројекте енергетске ефикасности, и друге подстицајне мере за развој укупног привредног амбијента. Такође је предложена могућност да чланови ПСЕС добију право на „празне“ столице (право на дискусију, без права гласа) на седницама Скупштине АПВ, када су на програму теме из области привреде и материјалног и социјалног положаја запослених и послодаваца.
Председавајући, Горан Милић презентовао је материјал Савеза самосталних синдиката Војводине „Развој привреде, уз радну и социјалну сигурност“, посебно истакавши трендове на тржишту рада. Озбиљни проблеми попут високе незапослености, поготово млађе популације, високе стопа неформалне запослености, несклад понуде и тражње људског капитала, ограничен домет активних мера запошљавања су препреке привредном развоју и макроекономској стабилности Србије. СССВ предлаже мере за побољшање радне и социјалне сигурности, кроз доследну примену постојећег радног законодавства и колективних уговора у пракси, обнову процеса колективног преговарања, подстицање мирног решавања спорова. СССВ тражи да се изнађе одговарајућа равнотежа између флексибилности у запошљавању, продуктивности и сигурности радног места на тржишту рада, сузбијање злоупотреба атипичних облика рада. СССВ истиче неопходност консензуса свих социјалних партнера при доношењу прописа који утичу на радни, социјални и материјални положај запослених.
Испред ПО УГС „Независнист“, Милојица Живковић, потпредседник Покрајинског одбора, образложио је њихове Закључке поводом материјала УПВ „Предлози УПВ за унапређење привредног амбијента“ са претходне седнице ПСЕС. Наиме, због примедбе да наведени материјал УПВ не садржи питања у вези са тржиштем рада, социјално-економском положајем запослених и стањем у области колективних уговора, он још није подобан за усвајање, као заједнички предлог социјалних партнера.
Истакавши да Покрајинска влада, као партнер у трипартитном социјалном, дијалогу још нема коначан став о материјалима које су предложили остали социјални партнери, покрајински секретар за привреду и туризам и потпредседник Покрајинске владе, Иван Ђоковић, нагласио је да треба подстицати оснивање и развој локалних социјално-економских савета на нивоу градова и општина у АП Војводини. У циљу новог запошљавања и самозапошљавања, биће финансијски и логистички подржани пословни инкубатори у градовима и већим општинама, како би се људи осмелили да крену у нове пословне подухвате. У погледу остваривања културних и социјалних права радника, неопходно је поспешивање корпоративне одговорности великих компанија, како би се извукла додатна вредност, из њиховог опсежног пословања, за локалну заједницу. Секретар је истакао и потребу за подизањем свести о економском патриотизму, при чему би се протежирали домаћи мали привредници, без нарушавања принципа конкурентности на тржишту.

Поводом презентације наведених материјала и изнетих ставова закључено је да Покрајински социјално-економског саавет у првом кварталу 2017. године, након усаглашавања, консензусом усвоји коначан заједнички материјал, као основу деловања у текућем мандату и да га као заједнички усаглашени предлог, достави Покрајинској влади и Социјално-економском савету Републике Србије.  Анализа учињеног у претходном годишњем периоду и предлагање конкретних  праваца деловања у наредној години вршиће се на конференцијама, попут предстојеће у децембру ове године.
Под тачком разно, Милојица Живковић из УГС „Независност“ информисао је присутне о саопштењу за јавност, овог синдиката, поводом повећања плата и пензија. У том смислу, поводом најаве председника владе РС „да ће од следеће године бити повећање плата у јавном сектору између пет и седам одсто“, изнео је иницијативу и захтев синдиката „Независност“  за поврат свих 10% свим запосленима у јавном сектору и пензионерима, а уколико за то нема финансијских могућности, да се свима плате и пензије повећају за исти проценат, како би се избегла дискриминација дела запослених и пензионера.

Из УПВ, Славко Новаковић истакао је проблем великог кашњења Пореске управе у достављању решења паушално опрезованим предузетницима и најавио ово питање као посебну тачку дневног реда наредне седнице Покрајинског социјално-екомомског савета.

НОВИ САД,  3. 10. 2016 ГОДИНЕ
САОПШТЕЊЕ СА КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У понедељак, 3. октобра 2016. године, одржане су Kонститутивна и Друга редовна седница Покрајинског социјално-економског савета, у згради Скупштине АП Војводине. Седницом је председавао Горан Милић, председавајући ПСЕС и председник Савеза самосталних синдиката Војводине.
На Конститутивној седници Покрајински социјално-економски савет је верификовао нове чланове из Покрајинске владе за наредни мандатни период и конзензусом донео одлуку о формирању Колегијума, који ће чинити покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, председик Уније послодавца Војводине Станко Крстин, председник СССВ Горан Милић и председница УГС „Независност“ Ержебет Тот Батори.

На другој, редовној седници, председник УПВ, Станко Крстин, уз презентацију је представио материјал под називом „Предлози Уније послодаваца Војводине за унапређење привредног амбијента“. Детаљна анализа статистичких података указује на многе препреке у привредном амбијету Србије. Међутим, иако су показатељи још увек лоши, за нијансу су бољи у односу на претходну годину. Превелик јавни дуг, велика јавна потрошња, вештачки одржаван јак курс динара, превисоке каматне стопе, неликвидност, презадуженост привреде, сива економија и низак ниво индустријске производње, само су неке од кочница развоја домаће привреде. Стога је иницијатива Уније послодаваца да се прогласи деценија предузетништва, како би се дао значај том најважнијем привредном замајцу. Унија послодаваца се залаже за нов економски систем, нову каматну и кредитну политику, пореске реформе, смањење оптерећења привреде и развој социјалног дијалога.

Покрајински социјално-економски савет донео је закључак да и други социјални партнер – репрезентативни синдикати у АПВ, дају своје предлоге за побољшање положаја радника, како би након тога Покрајински социјално-економски савет консензусом усвојио заједнички материјал са обједињеним предлозима послодаваца и синдиката. Посебно се од социјалних партнера очекује да,  у складу са надлежностима АП Војводине,  истакну предлоге и своја очекивања од Покрајинске владе.
На иницијативу Уније послодаваца Војводине Покрајински социјално-економски савет  ће средином децембра организовати Конференцију „За развој привреде – окупљање око пројеката“, на којој ће поред социјалних партнера, чланица ПСЕС, учествовати привредници – представници домаћих и мултинационалних компанија, малих и средњих предузећа и предузетници који послују у Војводини.  Планира се да одржавање конференција, попут ове, постане редовна пракса, тако да се сваке године сагледа реализација договореног на претходној конференцији и утврде конкретни предлози за наредну годину. У циљу ефикасније  организационе и техничко-оперативне припреме Конференције, ПСЕС је именовао Организациони одбор Конференције, у чијем саставу ће, поред социјалних партнера – чланица ПСЕС, бити и председници Привредне коморе Војводине и регионалних привредних комора Нови Сад и Суботица.


НОВИ САД,  21. 3. 2016 ГОДИНЕ
23. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 23. седници одржаној 21. марта 2016. године извршен је избор председавајућег Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи мандатни период.  Након Покрајинске владе, председавање у наредном једногодишњем периоду преузима Савез самосталних синдиката Војводине, на чији је предлог за председавајућег ПСЕС изабран Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине. 

У наставку седнице консензусом су усвојени Извештај о раду ПСЕС за 2015. годину, Орјентациони план рада ПСЕС за 2016. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању ПСЕС за 2015. годину. Приликом усвајања ових врло значајних докумената, чланови ПСЕС су се сложили да је социјални дијалог на нивоу АП Војводине на изузетно високом нивоу, а да је рад у 2015. години био врло интензиван, те да је одлична сарадња између социјалних партнера, а недовољне надлежности АПВ једина граница за реализацију многих идеја.

Ударна тачка дневног реда била је Информација Уније послодаваца Војводине о активностима канцеларије, односно сектора УПВ за предузетништво, који је основан крајем 2014. године, уз финансијску подршку Покрајинске владе – Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и уз помоћ Покрајинског социјално-економског савета. Председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин је истакао да се спровођењем активности сектора за  предузетништва олакшавају услови за оснивање и пословање предузетника, микро и малих предузећа у АП Војводини, а тиме се задржавају постојећа радна места и остварују услови за нова запошљавања у овом сектору. Најзначајније активности Уније послодаваца Војводине у области предузетништва током 2015. године односиле су се на изградњу почетне базе података свих удружења са контактима, на стручну помоћ предузетницима, константно достављање информација о свим субвенцијама, јавним позивима и конкурсима, подршку и промовисање предузетништва жена, на истицање проблема у развоју предузетништва и предлагање решења на свим скуповима на којима је Унија послодаваца учествовала. Поред тога, на РТВ Војводини, у серији емисија „Бизнис монитор“ стална рубрика је била „да сам ја министар“ где су предузетници имали прилику да изнесу највеће проблеме у свом пословању и да предложе решења. Потписан је Споразум са УГ „Комшија“ из области заштите животне средине кроз бесплатну услугу прикупљања и предаје на рециклажу отпада код предузетника, а организовани су и бесплатни едукативни програми и семинари  за предузетнике. УПВ је сугерисала у формирању „Плана обуке Едукативног центра за 2016. годину“, док је за Универзитет у Новом Саду  формулисала предлог актуелних привредних тема за студентске радове из области предузетништва. Социјални партнери, чланови ПСЕС  подржали су све вођене активности, уз оцену да је канцеларија, односно сектор за предузетништво  при УПВ радио веома интезивно и квалитетно, чиме је у потпуности оправдао циљеве оснивања.
Поводом информације  о припреми заједничке интернет платформе за све локалне социјално-економске савете у Републици Србији, у оквиру реализације твининг ИПА Пројекта „Унапређење социјалног дијалога у РС“   донета је одлука да Покрајински социјално-економски савет прихвата да буде главни администратор платформе. Наиме, експерти из Словачке, твининг партнера у Пројекту, сачинили су заједничку интернет страницу за све основане локалне социјално-економске савете у РС (у Покрајини Војводини и градовима и општинама Србије). Уз оцену да Покрајински социјално-економски савет једини поседује све потребне технолошко-техничке и кадровске капацитете за одржавање заједничке интернет странице, Канцеларија ИПА пројекта препоручила је да овај посао обавља ПСЕС, што је прихваћено доношењем наведене одлуке на седници.
                  Као гости, седници су присуствовали Божидар Станишић и Петар Чабрило,  који су у име бачкопаланачких предузећа у стечају: ад „Марина“, „Меркур Плус“ доо, ад „Меркур“, „Радник“ ад, ад „Челарево“ и ад „Нопал“, образложили обраћање ПСЕС-у за помоћ ради повезивања стажа. Око 1000 бивших радника ових предузећа не могу да остваре право на пензију јер послодавци у одређеном периоду нису уплаћивали допринос за пензијско и инвалидско осигурање, па им стаж није повезан.   
Оценивши да се ради о озбиљном проблему, присутном на територији целе Републике и да су захтеви потпуно оправдани, Покрајински социјално-економски савет је одлучио да упути иницијативу Влади Републике Србије за системско решавање проблема неповезаног пензијског стажа за све запослене и бивше запослене на територији целе Републике Србије. Решење би могло да буде или доношење посебног закона, попут оног из 2005. године, којим је омогућено повезивање стажа до 31.12.2003. године, или измене постојећих закона. Само на тај начин могуће је исправити велику неправду према радницима, који без било какве своје кривице, због тога што послодавци нису извршавали законску обавезу уплате доприноса, а надлежне државне институције нису предузеле адекватне мере, не могу да остваре право на пензију.

Покрајински социјално–економски савет закључком је подржао предлог и иницијативу Послодаваца Новог Сада и Социјално-економског савета града Новог Сада за увођење дуалног  образовања у образовни систем Републике Србије, истакавши да је неопходно спровести реформу укупног образовног система у правцу усклађивања са потребама привреде. Само путем дуалног образовања, односно комбинацијом теорије и практичне наставе, добићемо образовану, квалификовану и мотивисану радну снагу која ће одговорити захтевима и потребама привреде, а самим тим доћи ће и до смањења стопе незапослености, првенствено младих. Квалитетна реформа образовног система и спровођење дуалног образовањa изводљиво је само уз јавно – приватно партнерсто, због чега је неопходна стална комуникација и социјални дијалог између институција образовног система и привреде, односно удружења послодаваца.

                  На седници су усвојена и интерна општа акта -  донета Одлука о допуни Пословника о раду ПСЕС и нови Правилник о организацији и систематизацији послова у ПСЕС.


Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
преузмите у ПДФ формату: линк