Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

НОВИ САД, 15. ДЕЦЕМБАР 2017. године
САОПШТЕЊЕ СА 8. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Осма седница Покрајинског социјално-економског савета, одржана је у петак 15. децембра 2017. године у сали 3, Скупштине АП Војводине.

Седницом је председавао Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, а кључна тема је била разматрање Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину. Предлог буџета представила Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за финансије. Истакла је да се буџет припрема на основу општих смерница фискале политике за 2018. годину и  износи 68,5 милијарди динара, са пројектованим дефицитом 3,7 милијарди, који се у потпуности покрива интерним средствима, без нових задуживање. Сектору економске и развојне политике опредељен је већи износ него претходних година, као и капиталним инвестицијама од стратешког и националног значаја, од којих се нека финансирају делом и из буџета Републике Србије. И даље се финансирају мере социјалне и демографске политике (подршка породицама са троје деце, избеглим, прогнаним и расељеним лицима, превоз студената и ученика, и др.). Наставља се са активном политиком запошљавања, основана је Развојна агенција Војводине, пружа се подршка предузетништву, старим занатима, кроз едукацију новом запошљавању и самозапошљавању.

Покрајински социјално-економски савет дао је позитивно мишљење на Предлог буџета за 2018. годину, које се доставља Покрајинској влади, као предлагачу.  Дата је и сугестија да Савет треба да буде укључен у фазу креирања буџета, како би социјални партнери били у прилици  да благовремено изнесу своје предлоге у вези са приоритетима буџетског финансирања програма и пројеката од значаја за привреднике и запослене, као и да је заинтересован да разматра извештаје о извршењу буџета.

Поводом ретроспективе оджане Конференције ПСЕС, "За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога", чланови су једногласно усвојили Извештај Организационог одбора о одржаној Конференцији, који је обухватио све активности око припреме и реализације Конференције. Констатовано је да Конференција била успешна, са импозантним бројем присутних – око 130 учесника из свих позваних структура. Закључци које је предложила Конференција усвојени су консензусом на седници ПСЕС и биће достављени свим локалним самоуправама, социјалним партнерима и осталим учесницима Конференције, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Покрајинској влади и Социјално-економског савету Републике Србије.

Покрајински социјално-економски савет усвојио је и финансијске одлуке – Ребаланс финансијског плана за 2017. годину, Финансијски план прихода и расхода за 2018. годину и одлуке о додели средстава социјалним партнерима за 2018. годину.  

НОВИ САД, 8. ДЕЦЕМБАР 2017. године

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦЈА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА "ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, УЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА"

Покрајински социјално-економски савет, организовао је своју, већ традиционалну, годишњу Конференцију под називом "За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога", 8. децембра 2017. године, у великој сали Привредне коморе Војводине.
Поред чланица Покрајинског социјално-економског савета – Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине, Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност" и Покрајинске владе АП Војводине, учесници  Конференције били су и градоначелници и председници општина на територији АП Војводине, чланови активних локалних социјално-економских савета, представници коморског система у АП Војводини, представници надлежних покрајинских институција, истакнути привредници, представници компанија које послују у Војводини, као и представници Владе Републике Србије, Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност". Укупан број учесника Конференције био је око 150.
Конференцију је отворио председник Покрајинске владе Игор Мировић, истакaвши да је Покрајинска влада спремна на трипартитни дијалог јер, како је навео, интензивног, континуираног и одрживог економског развоја не може да буде ако сви његови актери томе не дају максималан допринос, нити може да га буде ако сви они кроз тај развој, у највећој могућој мери, не остваре и своје интересе.
Учеснике Конференције поздравили су и представници социјалних партнера на националном нивоу, секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије, Зоран Михајловић, председник Уједињених гранских синдиката "Независност", проф. др Зоран Стојиљковић и председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, представио је материјал ПКВ "Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – октобар 2017. године", који обухвата статистички осврт  на кључне показатеље животног стандарда, спољнотрговинску размену, бруто друштвени производ, инфлацију, индустријску производњу, зараду и запосленост  на територији АП Војводине.
Председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин презентовао је материјал "Социјалним дијалогом до унапређења привреде". Материјалом је направљена ретроспектива учињеног, али и пропуштеног, од прошлогодишње конференције, као и преглед мера неопходних за бољитак, садржаних у усвојеној Платформи деловања Покрајинског социјално-економског савета за мандат 2016 – 2020. године.

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић, образложио је материјал Покрајинског социјално-економског савета "Активности на унапређењу трипатитног социјалног дијалога у градовима и општинама на територији АП Војводине". Поред улоге и значаја социјалног дијалога, овим материјалом дате су конкретне смернице и инструкције за оснивање локалних социјално – економских савета, са циљем изградње и неговања културе дијалога, као незаменљивог инструмента за постизање консензуса по кључним питањима развоја  локалне заједнице.
Након уводних излагања, учесници Конференције су имали прилику да продискутују о тематици и дају своје предлоге и сугестије за спровођење у пракси оног што је наведено у материјалима, али и да представе примере добре праксе.
Предлоге закључака Конференција је упутила Покрајинском социјално-економском савету на усвајање и реализацију.


Нови Сад, 25. окт 2017. године
Подршка формирању социјално-економских савета у локалним самоуправама у Војводини

„Покрајинска влада ће активно учествовати у раду Покрајинског социјално- економског савета са идејом да се разраде механизми дијалога између послодаваца и синдиката. Истовремено, подржаћемо и формирање социјално-економских савета у локалним самоуправама, јер је важно да кроз разговоре дођемо до средине између сталних захтева послодаваца, а то је повећање продуктивности и добити, и захтева запослених о испуњавању права на основу Закона о раду“, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић пред почетак данашње седнице Покрајинског социјално-економског савета. 

На седници су размотрене активности Савета на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у Војводини, те донета одлука да се почетком децембра организује годишња конференције посвећена развоју привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога.

Председник Мировић је нагласио да су економске реформе, које се успешно спроводе на свим нивоима власти у Србији, веома битне за снажнији инвестициони уплив, који ће довести и до повећане потражње за запосленима на тржишту.

Он је рекао да су укупни економски показатељи у Војводини у 2017, бољи него претходне године. Ти резултати, како је Мировић навео, могу бити бољи, због чега је од великог значаја и дијалог послодаваца и синдиката.
Мировић је још додао да је у првих девет месеци ове године у Војводини незапосленост смањена за више од 20 хиљада лица у односу на исти период прошле године. Он је додао да је Покрајинска влада максимално ангажована на стварању што бољих услова за привлачење домаћих и страних улагача, како кроз припрему 11 нових индустријских зона, тако и кроз бесповратне подстицаје преко конкурса Развојне агенције Војводине.

„Успели смо да смањимо број незапослених у Војводини са 19 на испод 14 одсто, али наш задатак је да, у наредних три до пет година, незапослених буде мање од 10 одсто“, казао је Мировић и додаo да ће на тај начин Војводина бити не само прва у Србији, него ће стићи просек броја незапослених у мање развијеним земљама Европске уније.

Извор: Прес биро Покрајинске владе


НОВИ САД, 6. јул 2017. године

САОПШТЕЊЕ
СА САСТАНКА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА


-Презентација Привредне коморе Војводине актуелних привредних кретања у АП Војводини у периоду јануар – мај 2017. године –

На састанку у Покрајинском социјално-економском савету, одржаном 6. јула 2017. године, коме су присусвовали чланови ПСЕС из Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“, као и Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Зоран Касаловић, заменик покрајинске секретарке за здравство, Александар Андрић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, др Милка Будаков, заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова и др Снежана Бојанић, помоћница покрајинског секретара за здравство, председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић представио је материјал Привредне коморе Војводине „Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – мај 2017. године“.
Председник Привредне коморе Војводине у излагању се посебно осврнуо на питања од виталног интереса за социјалне партнере која се, пре свега, односе на макроекономске показатеље кретања БДП, потрошачких цена, увоза и извоза, на стање на тржишту рада, зараде и куповну моћ становништва и на сиву економију, као један од најозбиљнијих проблема домаће привреде.

Нагласио је да макроекономски индикатори показују да је економска активност у Републици Србији, мерена бруто домаћим производом, у првом кварталу 2017. године забележила раст од 1,2% у односу на достигнут ниво у истом кварталу претходне године. После осам година настојања да се достигне преткризни ниво БДП, у претходној години је најзад премашен, и раст је настављен и y текућој години. Раст укупне привредне активности у првом кварталу 2017. године подстакнут је растом прерађивачке индустрије и повећаном активношћу у услужним секторима.
У периоду јануар-мај 2017. године, настављен је раст спољнотрговинског робног промета, како на нивоу Републике Србије, тако и на нивоу региона Војводине. У укупном извозу Републике Србије, вредност извоза војвођанских привредника учествује са 32,9%, док у укупној вредности увоза учествује са 27,1%. Дефицит спољнотрговинске робне размене војвођанског региона је мањи за 27,4% у односу на ниво дефицита у истом периоду претходне године. Покривеност увоза извозом у спољнотрговинској робној размени Војводине је 94,2%, док је на нивоу Републике Србије покривеност увоза извозом 77,3%.
На основу резултата Анкете о радној снази, у првом кварталу 2017. године, стопа незапослености у Републици Србији износи 14,6% и мања је за 4,4 процентних поена од стопе незапослености у првом кварталу 2016. године, док стопа запослености износи 44,2% и већа је за 1,6 процентних поена у односу на стање у првом кварталу 2016. године. У региону Војводине стопа незапослености у првом кварталу 2017. године износи 13,6%, а стопа запослености 43,5%. У Војводини, број формално запослених лица повећан је за 9.531 лице или 1,9%. У односу на промене у другим регионима, број незапослених на крају маја 2017. године је највише смањен у региону Војводине и то за 22.055 лица или 13,0%. Укупно стање на тржишту рада Србије се побољшава.

Просечна нето зарада у Војводини, у мају месецу 2017. године, износила је 44.323 динара, а за период јануар–маj у Војводини 44.467 динара. У Републици Србији просечна нето зарада за мај месец 2017. године износила је 47.136 динара, а за период јануар–мај 2017. године 46.618 динара. После пар година смањења реалних нето зарада, у мају 2017. године се бележи њихов опоравак. Номиналне нето зараде су у мају, у односу на исти месец прошле године, повећане за 7,2% у Републици Србији, односно за 7,1% у региону Војводине. За покриће минималне потрошачке корпе у априлу ове године требало је издвојити 0,73 просечне месечне зараде, док је за просечну потрошачку корпу, у истом месецу, требало издвојити 1,36 просечне зараде.
Нагласивши да се ради о једном од највећих проблема домаће привреде Вучуревић је истакао да сузбијање сиве економије представља кључни корак у успостављању предвидљивог и стабилног пословног окружења и равноправне тржишне утакмице. Једино планирањем и спровођењем системских решања може се утицати на дугорочно умањење сиве економије и њених негативних последица. Зато је Влада РС ову и 2018. годину прогласила годинама за сузбијање сиве економије. Што се тиче Привредне коморе Војводине, као дела јединственог коморског система Републике Србије, она ће у складу са својим овлашћењима дати свој допринос у решавању овог врло сложеног проблема.

У завршном делу излагања истакао је да се на основу изложених показатеља може закључити да тренутни привредни амбијент, како у Републици Србији, тако и у АП Војводини, карактерише макроекономска стабилност, која се огледа у расту БДП, спољнотрговинске размене, стабилној инфлацији и позитивним трендовима на тржишту рада. Уз даље унапређење пословног окружења, спровођење структурних реформи, одговарајућих мера монетарне политике и интензивирање мера Националног програма за сузбијање сиве економије привредни амбијент ће водити даљем расту БДП, смањењу дефицита у спољнотрговинској размени, одржавању инфлације у циљаним оквирима и смањењу пословања у сивој зони. На крају је изнео своје уверење да ће презентована анализа представљати основу социјалним партнерима у Покрајинском социјално-економском савету за давање даљих сугестија и иницијатива, које ће упутити надлежним органима власти и Привредној комори Војводине, у циљу побољшања услова привређивања и материјално-социјалног положаја запослених.

У опсежној и конструктивној дискусуји сви учесници су се сложили у оцени да је материјал изузетно квалитетан, да су обрађени индикатори и подаци од непроценљивог значаја, како за социјалне партнере, тако и за Покрајинску владу, у конципирању предлога и мера на унапређењу привредног амбијента, у складу са надлежностима покрајинских органа. Наглашено је, такође, да анализа стања у привреди на основу обрађених података ПКВ, представља тек први корак, а да је за побољшање стања у привреди неопходно предлагање и реализација конкретних мера и континуирани мониторинг. На редовној годишњој конференцији, коју ће Покрајински социјално-економски савет организовати крајем године, на основу актуелних података које ће обрадити Привредна комора Војводине, очекује се предлагање конкретних мера за унапређење стања у привреди АП Војводине.

СТРУЧНА СЛУЖБА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ
САВЕТА


СТАРА ПАЗОВА, јун 2017. године
СЕС СТАРА ПАЗОВА ОБЈАВИО ПУБЛИКАЦИЈУ


„СВИ ДОБИЈАЈУ СИВА ЕКОНОМИЈА ГУБИ“

Социјално-економски Савет општине Стара Пазова објавио је публикацију под називом: ,,Сви добијају кад сива економија губи,,. Публикација је урађена на основу сарадње СЕС-а и Националне алијансе за локални економски развој /НАЛЕД/, која је истраживала ставове грађана и привреде о појавама сиве економије у нашем друштву.
Национални акциони програм за сузбијање сиве економије,  који је усвојила Влада  Републике Србије,  предвиђа низ мера и активности који циљају узроке непријављивања запослених.
Социјално-економски Савет општине Стара Пазова кроз реализацију Акционог плана рада за 2017. годину, континуирано спроводи активности  ради превенције и указујући на штетне последице појава сиве економије и рада на црно.
Текст ,,Сви добијају кад сива економија губи“  је објављен у ,,Пазовачкој ревији,, број 131, за јун 2017. године.


Нови Сад, 11. мај 2017. године
САОПШТЕЊЕ СА 5. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 5. седници одржаној 11. маја 2017. године изабран је председавајући Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи мандатни период.  Након Савеза самосталних синдиката Војводине, председавање у наредном једногодишњем периоду преузима Унија послодаваца Војводине, на чији је предлог за председавајућег ПСЕС изабран Станко Крстин, председник Уније. 

На седници су консензусом усвојени Извештај о раду ПСЕС за 2016. годину, Орјентациони план рада ПСЕС за 2017. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању ПСЕС за 2016. годину. Приликом усвајања ових врло значајних докумената, чланови ПСЕС су се сложили да су све планиране активности успешно реализоване, иако је прошла година била изборна што је условило вишемесечни застој у раду ПСЕС. Најзначајнија активност у прошлој години било је одржавање Конференције „За развој привреде, окупљање око пројеката“ на којој су социјални партнери, чланице Покрајинског социјално-економског савета, изнели своја виђења о приоритетним мерама које је неопходно предузети како би положај послодаваца и запослених био побољшан. За ову годину посебно се планира одржавање друге конференције на којој ће бити сагледана реализација договореног са прошлогодишње конференције и предложене најзначајније  мере за 2018. годину, које су превасходно у надлежности покрајинских органа, затим, помоћ у оснивању и активирању локалних социјално-економских савета у градовима и општинама на територији АП Војводине. Планирано је такође да се на седници ПСЕС размотри Предлог буџета АП Војводине за 2018. годину, пре усвајања, како би социјални партнери имали прилику да изнесу своја мишљења и предлоге за финансирање програмских активности, пре свега у функцији развоја  привреде и запошљавања.      

Након усаглашавања путем трипартитног социјалног дијалога, на седници је консензусом усвојена Платформа деловања ПСЕС у текућем мандату Покрајинске владе на унапређењу привредног амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АП Војводини. Платформом су обухваћени заједнички ставови социјалних партнера по питању даљег развоја социјалног дијалога, предлози најзначајнијих системских услова за унапређење положаја послодаваца и запослених, предлог за закључивање Социјалног пакта о запошљавању и развоју, као кључног стуба одрживог привредног развоја и транзиције ка модерној европској социјално одрживој привреди, а посебно предлози мера, у складу са надлежностима органа АП Војводине. Платформа обухвата мере и решења, која ће стимулисати привреду, друштвено одговорне послодавце, отварање нових радних места  и самозапошљавање.

Председавајући ПСЕС, Станко Крстин укратко је информисао савет о активностима Уније послодаваца Војводине у области  предузетништва у 2016. години.  Најзначаније активности су се односиле на обуке послодаваца на локалном нивоу  за учешће у социјалном дијалогу, обуке младих за предузетништво, затим обуке за старе и уметничке занате ради самозапошљавања. Такође, УПВ је учествовала у више пројеката, акција, семинара, конференција од значаја за унапређење положаја предузтника. Консензусом свих чланова ПСЕС је подржао активности УПВ у сектору предузетништва.

Горан Милић информисао је присутне о учешћу чланова Колегијума ПСЕС на Конференцији „Трипартизам у сенци држава“, која је у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“, уз подршку Фондације Фридрих Еберт, одржана у Београду 20. марта 2017. године. Изнео је заједничку оцену скупа да постоји и стручна и политичка свест о недостацима социјалног дијалога у Републици Србији, али да се преговорима у Поглављу 19 о социјалној политици и запошљавању, очекује позитиван утицај, како на социјални дијалог, тако и на унапређење положаја радника, забрану свих облика дискриминације при запошљавању, подизање стопе запослености и повећање образовног нивоа радне снаге.

На иницијативу Уније послодаваца Војводине на седници је разматрана иницијатива за решавање проблема паушално опорезованих привредника, који готово две године нису добили решења о висини пореза, што је последично изазвало и бројне друге проблеме овој категорији предузетника. Након конструктивне расправе, констатовано је да није постигнут потпуни консензус, те је договорено да УПВ, као предлагач, прецизније формулише оцене и предлог закључака, те да га упути Покрајинском секретаријату за финансије на усаглашавање, након чега ће се стећи услови за усвајање поднете иницијативе  на наредној седници ПСЕС.

Поводом иницијативе Савеза смосталних синдиката Града Новог Сада и општина и закључка Социјално-економског савета Града Новог Сада, ПСЕС је расправљао о правима из радног односа радника у комерцијалним пољопривредним газдинствима, као и о положају сезонских радника и „надничара“. Оценивши да је на територији АП Војводине, као претежно пољопривредном подручју, присутан проблем остваривања права из радног односа запослених и лица ангажованих на сезонским пословима у комерцијалним пољопривреним газдинствима, из Закона о раду и ратификованих међународних конвенција, ПСЕС је подржао иницијативу за свестрано сагледавање и решавање уочених проблема. На тај начин, радно-правни статус и материјално-социјални положај радника са уговорима о раду, као и сезонских радника био би значајно побољшан, а  дошло би и до смањења броја незапослених у руралним подручјима. За то је потребна подршка  Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а посебно ангажовање Министарства за рад, односно надлежних инспекцијских органа. Други заључак, већ садржан и у усвојеној Платформи деловања ПСЕС, односи се на предлог да се законски утврди обавеза за закупце пољопривредног земљишта у државној својини да на одређеној површини земљишта у закупу, за све време трајања уговора о закупу, запосле одређени број радника. Оваквим решењем реално је очекивати смањење рада на црно тј. сиве економије, смањење броја незапослених становника руралних подручја, раст њиховог животног стандарда, као и развој руралних економија и заустављање актуелног процеса „одумирања села“, односно масовног исељавања становника у урбана подручја.

ПСЕС је, као легитимну, подржао и иницијативу Синдиката запослених у комунално-стамбеној деелатности Војводине за измену Закона о буџетском систему и Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у смислу изузимања примене ових закона на јавна комунална предузећа и јавна предузећа којима је оснивач локална самоуправа.

Београд, 20. март 2017. године
КОНФЕРЕНЦИЈА „ТРИПАРТИЗАМ У СЕНЦИ ДРЖАВЕ“

Чланови Колегијума Покрајинског социјално-економског савета учествовали су у раду Конференције „Трипартизам у сенци државе“, коју су 20. марта 2017. године у Београду организовали Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“, уз подршку Фондације Фридрих Еберт. На Конференцији cе разговарало о стању трипартитног социјалног дијалога и колективног преговарања у Републици Србији и о могућим предлозима за унапређење. О потенцијалима и правцима развоја трипартизма на покрајинском нивоу и нивоу локалних самоуправа у АП Војводини говорио је Горан Милић, председавајући ПСЕС, председник Савеза самосталних синдиката Војводине.

Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима Србијe за преговоре с Европском унијом, истакла је да је наш задатак да направимо акциони план као преглед где се Србија налази у области социјалне политике, у оквиру које је социјални дијалог једно од питања, као и да преговарачки процес у вези с поглављем 19 треба користити као инструмент за унапређење социјалног дијалога.

Сви социјални партнери на националном нивоу сложили су се у оцени да трипартитни социјални дијалог и после 15 година од оснивања не може да добије прелазну оцену, иако су сви свесни његовог значаја. Стање колективног преговарања на гранском нивоу у реалном сектору је катастрофално лоше. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истакао је да је Закон о раду сенка коју је држава надвила над синдикате и оценио je да је социјални дијалог за синдикалце "слатки отров", јер имају утисак да су близу договора, а резултата заправо нема, те да имамо ситуацију да се колективни договор потпише, а онда их послодавачка организација поништи.

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић нагласио је да је социјални дијалог кључни елемент културе толеранције и ширег партиципативног разумевања демократије, а да у Србији не заслужује ни прелазну двојку.

Преносeћи двадесетогодишње искуство трипартизма у Словенији, чланици ЕУ, председник Савеза слободних синдиката Словеније Душан Семолич истакао је да је социјални дијалог процес који има успоне и падове и нагласио да је највећи непријатељ социјалног дијалога неолиберална политика неких европских институција, као и утицај крупног капитала. Социјални дијалог је за синдикате веома значајан инструмент за остваривање права радника и пензионера, јер би без њега та права била знатно мања и положај неповољнији. Трипартитни социјални дијалог одвија се у оквиру Социјално-економског већа, а тренутно је актуелна тема реформа здравственог система.

Горан Милић, председавајући ПСЕС, пренео је искуства трипартизма у Војводини од оснивања Савета 2003. године, као и планиране правце деловања у овом мандатном периоду. Истакао је да се трипартитни социјални дијалог у Војводини континуирано одвија, да се усаглашавањем социјалних партнера долази до заједничких ставова и предлога који се упућују надлежним органима, али да су домет и ефекти социјалног дијалога ограничени надлежностима Покрајине. Пошто се на овом нивоу не доносе системски прописи, мере и кључне одлуке које утичу на положај послодаваца и запослених, објективно нема ни разлога за конфронтације између социјалних партнера, чланица Покрајинског социјално-економског савета. Стање трипартизма на нивоу локалних самоуправа је изузетно лоше у АП Војводини, јер с пуним капацитетима функционишу само три социјално-економска савета – у Новом Саду, Старој Пазови и Руми. Зато ће једна од кључних активности ПСЕС у наредном периоду бити пружање помоћи у оснивању и реактивирању социјално-економских савета, ако не у свим, онда бар у већини војвођанских градова и општина. Горан Милић је поново иницирао одржавање заједничке седнице Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета, на којој би били размотрени предлози социјалних партнера за унапређење привредног амбијента, побољшање положаја запослених и послодаваца и стварање услова за повећање запослености.


Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк