Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

NOVI SAD, 21. decembar 2011. godine
ODRŽANA 8. SEDNICA
POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

O položaju privrede i zaposlenih i merama koje treba preduzeti, kako bi se ublažio negativan uticaj ekonomske krize, razgovarano je na sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koji čine predstavnici pokrajinske Vlade i reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata u AP Vojvodini. Na јučе оdržаnој sednici, člаnоvi Sаvеtа su infоrmisаni i o predlogu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Pokrajinski sekretar za finasije, mr Jovica Đukić članovima Pokrajinskog SES obrazložio je predlog budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu, koji je uprаvо utvrdila Vlada AP Vojvodine. Uz ocenu da razmatranje prеdlоgа budžeta nа sеdnici SЕS, pre usvajanja na Skupštini, predstavlјa značajan korak u razvoju tripartitnog socijalnog dijaloga u AP Vojvodini, dogovoreno je da se dijalog socijalnih partnera nastavi već početkom iduće godine i da se kontinuirano vodi, kako bi privrednici i sindikati svojim konstruktivnim predlozima dali doprinos u kreiranju budžeta za 2013. godinu.

Uz egzaktne pokazatelјe o teškom položaju privrede i zaposlenih, pokrajinski sekretar za rad, zapošlјavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin istakao je da stanje u privredi Vojvodine i Srbije jeste teško, ali ne i bezizlazno. O tome svedoči sve veći broj stranih investitora u Vojvodini, smanjen broj nezaposlenih u odnosu na prethodne godine, mere na sprečavanju privrednog kriminala koju daju rezultate, a zaduženost Srbije je manja u odnosu na većinu zemalјa u okruženju. Mere koje preduzima Vlada AP Vojvodine na rešavanju problema vojvođanskih privrednih subjekata, а kоје se odnose na ublažavanje negativnih posledica loše privatizacije, na sprovođenje stečajnih postupaka reorganizacijom, kako bi bila pokrenuta proizvodnja i time stvoreni uslovi za zapošlјavanje, na pomoć u оkоnčаnju štrajkova, takođe, daju pozitivne rezultate.

Prеdsеdnik Sаvеzа sаmоstаlnih sindikаtа Vојvоdinе dr Мilоrаd Мiјаtоvić, nаglаsiо је dа bi sе mnоgi prоblеmi kојi tištе zаpоslеnе mnоgо lаkšе rеšаvаli dа Vојvоdinа imа vеćе ingеrеnciје u оblаsti rаdnоg prаvа, а dа bi zаklјučivаnjе pоsеbnоg kоlеktivnоg ugоvоrа zа tеritоriјu Vојvоdinе dоprinеlо pоbоlјšаnju mаtеriјаlnоg pоlоžаја zаpоslеnih, kојi је izuzеtnо tеžаk.

Mere koje je, po oceni Unije poslodavaca Vojvodine, neophodno preduzeti obrazložio je predsednik Unije Stanko Krstin. One se, prvenstveno, odnose na rešavanje problema naplate potraživanja, na dobijanje subvencioniranih kredita, na plaćanje PDV po naplati potraživanja, na poresko oslobađanje minimalne zarade, na suzbijanje rada na crno. Ove mere jesu u funkciji rasterećenja privrede, stvaranja uslova za opstanak i povećanje broja malih i srednjih preduzeća, ali za cilј imaju i očuvanje postojećih radnih mesta i nova zapošlјavanja, o čemu su se složili svi članovi Saveta. Tripartitna radna grupa koju je formirao Pokrajinski SES će do kraja godine pripremiti konkretan predlog mera za pobolјšanje položaja privrede i zaposlenih.

Na sednici je usvojen i novi Poslovnik o radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kao i Predlog finansijskog plana za 2012. godinu.


26. SEPTEMBAR 2011. godine
PREZENTACIJA PROJEKTA I BROŠURE
"EVIDENTIRANJE POJEDINAČNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA"

Brošura "Evidentiranje pojedinačnih kolektivnih ugovora" predstavljena je članovima Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Socijalno - ekonomskog saveta grada Novog Sada, 26. septembra 2011. godine u Radničkom domu u Novom Sadu. Predstavljanje je organizovala Unija poslodavca Vojvodine, u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije koja, pod pokroviteljstvom SOLIDAR Suisse Swiss Labaour Assistance SLA Kancelarije u Srbiji, realizuje projekat "Evidentiranje zaključenih pojedinačnih kolektivnih ugovora kod poslodavaca na području Republike Srbije u granama finansija i finansijskih usluga, ugostiteljstva i turizma, trgovine i transporta".

Pored članova SES, skupu su prisustvovali i predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" i inspekcije rada Južnobačkog okruga.

Učesnike skupa pozdravio je Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U svom obraćanju pokrajinski sekretar za rad je istakao značaj kolektivnog pregovaranja i iskustva u razvoju socijalnog dijaloga, ali i probleme sa kojima se ovi procesi odvijaju u Vojvodini. Između ostalog naveo je da postoji problem sa nesavesnim poslodavacima, koji nisu potpisali ili ne poštuju kolektivne ugovore. Da bi se takva situacija promenila, Pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova uveo je praksu u konkursima koje sprovodi, da prednost daje poslodavcima u čijim firmama postoje kolektivni ugovori, a od sledeće godine, onima koji ih ne budu imali, biće uskraćena mogućnost konkursanja, kazao je Vasin.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine dr Milorad Mijatović je ukazao na ključne stavove i ciljeve sindikata, istakavši da primenljivi i održivi kolektivni ugovori moraju da budu potpisani i sa proširenim dejstvom za sve delatnosti i grane. Takođe, istakao je da Savez samostalnih sindikata neće dozvoliti donošenje Zakona o platama u javnom sektoru, umesto kolektivnih ugovora, što se ovih dana najavljuje.

Slavko Novaković, potpredsednik Unije poslodavaca Vojvodine pozdravio je skup ispred organizatora. Naveo je da oblast kolektivnog pregovaranja sistemski nije rešena u Srbiji. Neophodno je zalagati se za zaključenje kolektivnih ugovora u svim oblastima i granama, i uvek obezbediti pre svega njihovo prošireno dejstvo.

OPŠIRNIJE


april 2011. godine

29. april 2011. godine
ZAKLJUČEN SOCIJALNO-EKONOMSKI SPORAZUM za 2011. godinu

Vlada Republike Srbije, Unija poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati  „Nezavisnost“ su, nakon procedure usaglašavanja, na 42. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 22. aprila utvrdili tekst Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu.
Sporazum su 29. aprila 2011. godine potpisali premijer Srbije Mirko Cvetković, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, predsednik  Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Branislav Čanak i predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
            Na osnovu ocene socijalnih partnera da je socijalni dijalog osnov dostizanja zajedničkih ciljeva ekonomskog i socijalnog boljitka Srbije i uspešnog rešavanja zajedničkih problema, Sporazumom se predviđa niz konkretnih mera, obaveza i odgovornosti Vlade, poslodavaca i sindikata kojima treba da se stvore uslovi za privredni rast, očuvanje zaposlenosti i makroekonomske stabilnosti u 2011. godini.  

- Usvojeni sporazum, preuzmite u PDF formatu: Srpski ili Engleski jezik


april 2011. godine
ODRŽANA SEDMA SEDNICA
POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

Na sedmoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 1.aprila 2011. godine, u čijem radu su učestvovali socijalni partneri na pokrajinskom nivou – predstavnici Pokrajinske vlade, Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora UGS Nezavisnost razmotrena je informacija o privrednim subjektima u AP Vojvodini u kojima se kroz socijalni dijalog rešavaju ekonomski i drugi problemi, informacija o zaključku, odnosno preporuci Vlade AP Vojvodine za zadržavanje plata na zatečenom nivou i inicijativa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju Vojvodine, a usvojeni su i plan rada Saveta za 2011. godinu, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju u 2010. godini i Pravilnik o materijalno-finasijskom poslovanju Saveta.

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin informisao je članove Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta o aktuelnim problemima u vojvođanskim kolektivima u kojima Pokrajinska vlada pomaže u rešavanju, o načinima rešavanja i očekivanim efektima. Posebno je istakao značaj socijalnog dijaloga i zajedničkog delovanja sa ostalim socijalnim partnerima – sindikatima i poslodavcima na rešavanju problema u privrednim subjektima na teritoriji Vojvodine.

U 2011. godini, prvoj nakon profesionalizacije rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i obezbeđivanja prostornih, organizaciono-tehničkih i finansijskih pretpostavki za njegov rad najznačajnija polja delovanja odnosiće se na dalji razvoj tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga u AP Vojvodini. Razmatranje pitanja od interesa za socijalne partnere i izgrađivanje zajedničkih stavova na sednicama Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, pružanje pomoći u osnivanju i unapređivanju rada lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i na rešavanju problema kod poslodavaca socijalnim dijalogom, edukacija socijalnih partnera o značaju socijalnog dijaloga, informisanje javnosti o radu Pokrajinskog SES i uspostavljanje stalne funkcionalne saradnje sa Republičkim socijalno – ekonomskim savetom i lokalnim savetima istaknuti su kao najznačajnija polja angažovanja Saveta u 2011. godini.

O inicijativi Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine ostali članovi Saveta pozitivno su se izjasnili ocenivši je legitimnom. Zaključeno je da povodom inicijative nadležni organi ostalih socijalnih partnera zauzmu svoje stavove koje će izneti na sledećoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta.

 

Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
преузмите у ПДФ формату: линк