Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

НОВИ САД,  28. 12. 2015 ГОДИНЕ
21. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Дана, 28. децембра 2015. године, одржана је 21. седница Покрајинског социјално-економског савета, на којој је размoтрeн Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину.
Потпредседник Покрајинске владе и председавајући Покрајинског социјално-економског савета, Мирослав Васин нагласио је да су социјални партнери добили Предлог  буџета за 2016. годину истог дана кад и посланици у Скупштини, што иде у прилог успостављеној доброј пракси у Војводини, да Покрајински социјално-економски савет, сваке године, даје своје мишљење о буџету пре његовог усвајања.  Мирослав  Васин је истакао да се у припреми изузетно умањеног буџета за наредну годину,  водило рачуна о томе  да се одрже све досадашње активности, али у смањеном обиму. Посебно је нагласио да је Покрајински социјално-економски савет можда и једини програм где средства за 2016. годину неће бити умањена. Социјални партнери су се сложили да је дванестогодишњи рад Покрајинског социјално-економског савета, који резултира чињеницом да се о свим најзначајнијим питањима од интереса за послодавце и запослене разговара и изналазе решења заједнички са Покрајинском владом, потврда да трипартитни социјални дијалог у АП Војводини функционише на изузетном нивоу. То је препознато и у планирању буџета за наредну годину.

Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу укратко је образложио Предлог буџета АП Војводине за 2016. годину. Доношење буџета касни у односу на законску обавезу, јер се чекало доношење Закона о буџету РС, без кога није могуће припремити буџет АП Војводине. Покрајински секретар Бугарски је истакао да није испуњена уставна обавеза по којој средства у Покрајини треба да износе 7% републичког буџета, него је то свега 2 %, па тако неће моћи да се испуни, такође законска обавеза, да капитална улагања чине три седмине буџета. Буџет Покрајине за 2016. годину, износи 57,8 милијарди динара, што је најмањи буџет до сада од 2010. године. Дефицит ће бити нешто већи од две милијарде динара и у целини ће бити покривен из пренетих средстава из претходних година. Трансферна средства износе 35,5 милијарди динара, она се одмах, без одлагања, прослеђују локалним самоуправама, установама образовања, итд. Она су такође нижа, због закона о умањењу плата у  јавном сектору и пензија. То даље узрокује нижу потрошњу у АП Војводини и даље ниже приходе привредних субјеката, док се средства од умањених плата сливају у Републички буџет. Најновијим изменама Закона о буџетском систему наменска средства буџета од сада више неће имати наменски карактер. Покрајинска влада је Предлогом буџета за 2016. ипак определила да сва средства која стигну од накнада, која су до сада била наменска, и даље то остану и  буду утрошене искључиво за исте намене као и претходних година. То значи да ће све водне накнаде и даље бити усмерене у водопривреду, накнаде из закупа од државног земљишта пак, биће и даље опредељене за заштиту, уређење и коришћење земљишта.
Испред секретаријата се за здравство, социјалну политику и демографију, помоћник секретарке, Мухарем Халиловић образложио је структуру буџета у здравству,  посебно нагласивши да неће бити угашена ни једна од десет најзначајнијих програмских активности, без обзира на драстично нижа средства за 2016. годину. Наставиће се са доделом средстава за  треће дете, а предвиђена су и средства за финансирање дефицитарних специјализација у здравству (педијатри, радиолози и анестезиолози).

Покрајински секретар др Слободан Пузовић, упознао је социјалне партнере са ставкама буџета у оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне среднине,  који је у односу на прошлу годину умањен за чак 70%. И поред тога све досадашње програмске активности ће бити финансиране и у наредној години, у умањеном обиму. 

У дискусији у којој су учествовали др Гордана Радовић, Ержебет Тот Батори, Мирослав Васин, Бранисалав Бугарски, др Слободан Пузовић, Славко Новаковић, Горан Милић и Мухарем Халиловић, постављана су питања и дата појашњења у односу на поједине сегменте буџета. Након тога, Покрајински социјално-економски савет, консензусом свих чланова, дао је подршку Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину.


НОВИ САД,  13. 11. 2015 ГОДИНЕ
Конференција: ”Стање у привреди АП Војводине”

Аудио снимак конференције:

1. Део презентације, величина МП3 датотеке 108МБ.

2. Део презентације, величина МП3 датотеке 151МБ.

3. Део дискутанти, величина МП3 датотеке 103МБ.

ПДФ презентације:

1. PKV - Privredna kretanja I-IX 15

2. UPV - Fiskalna parafiskalna opterećenja poslovanja

3. SSSV - Zakon o radu - godinu dana kasnije

4. UGS Nezavisnost - Privatizacija 1 (15 godina) posle

 

САОПШТЕЊЕ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Одржана Конференција  „Стање у привреди АП Војводине“
Покрајински социјално-економски савет организовао је, 13. новембра 2015. године у сали Скупштине АП Војводине, Конференцију „Стање у привреди АП Војводине“, на којој су, поред чланова Савета, учествовали истакнути привредници, представници великих мултинационалних и домаћих компанија, малих и средњих предузећа и предузетници који послују у Војводини, представници Привредне коморе Вовјводине, представници надлежних покрајинских институција и представници медија.
Конференцију је отворио Мирослав Васин, председавајући Покрајинског социјално-економског савета и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, апелујући да је за привреду неопходно објективно сагледавање стања.
Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине, представио је материјал „Актуелна привредна кретања у Војводини у периоду јануар – октобар 2015. године“. У излагању је посебно нагласио вишегодишњу добру сарадњу ПКВ и Покрајинског социјалног-економског савета, чији је редован гост у презентовању статистичке слике  привреде АПВ.
Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, презентовао је материјал под називом „Фискална и прафискална оптерећења пословања“.  У излагању је нагласио да је истраживање показало да на основу више од 150 законских прописа постоји 499  фискалних и парафискалних захватања у приватном сектору; да привредници не виде јасне везе између висине намета и вредности извршене услуге; да је присутна непредвидивост и нетранспарентност система парафискалних захватања у РС. Све то утиче на значајан пад конкурентности Србије, низак ниво страних директних инвестиција и повећање сиве економије, те захтева суштинске реформе легислативе која уређује укупно оптерећење привредних субјеката у Србији.  
Материјал „Закон о раду - годину дана касније“, представио је председник СССВ Горан Милић, са закључком да Закон није донео оно што је обећавано његовим доношењем и са освртом на све тежи стандарад радника.
„Закон о приватизацији – годину (петнаест година) касније“, материјал Уједињених гранских синдиката „Независност“, представио је проф. др Зоран Ристић, са нагласком да је процес приватизације вођен и окончан уз одсуство социјалног дијалога и  да је штета стога много већа.
Никола Павичић, истакнути привредник и почасни председник Управног одбора „Таркет“ Бачка Паланка, у свом излагању дао је предлог мера за побоњшање стања у привреди, са акцентом на укидање валутне клаузуле у уговорима о кредитима, увођење реалног курса динара у функцији подстицаја извоза, отварање банке за подршку инвестицијама у производњи, на ограничавање пореза и растерећење привреде, док она не крене узлазном линијом.
Након богате дискусије у којој су дати бројни конкретни предлози како побољшати услове пословања привреде, а тиме и положај послодаваца, повећати запосленост и стандард радника, на Конференцији је усвојен радни закључак да се сва уводна излагања, дискусије и ставови са Конференције објаве у посебној брошури. Покрајински социјално-економски савет ће, на основу свих предлога из уводних излагања и дискусија, формулисати ставове, које ће затим доставити учесницима Конференције, социјалним партнерима на нивоу Републике и републичком Социјално-економском савету.

Галерија:

   


НОВИ САД,  2. 11. 2015 ГОДИНЕ
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

На Ванредној седници Покрајинског социјално-економског савета, која је, на захтев репрезентативних синдиката у Војводини – Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора УГС "Независност", одржана 2. новембра консензусом су заузети заједнички ставови социјалних партнера поводом Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору. Седница је одржана непосредно пре отпочињања јавне расправе, са циљем да чланице ПСЕС дају своје мишљење о процедури припреме и садржини закона који непосредно утиче на положај великог дела запослених у јавном сектору, те да заједнички став социјалних партнера у Војводини изнесу у јавној расправи. Договорено је да ставове Покрајинског социјално-економског савета у јавној расправи презентују испред Савеза самосталних синдиката Војводине др Дуња Циврић, испред Покрајинског одбора УГС "Независност" Радислав Шакић и испред Уније послодавца Војводине Славко Новаковић.
Ставове репрезентативних синдиката су на седници образложиле др Дуња Циврић и Ержебет Тот Батори. Истакле су да је  Нацрт закона о систему плата у јавном сектору за синдикате неприхватљив из више разлога. Суштински је дерогиран социјални дијалог, јер се законом укидају постојећа права која су регулисана Колективним уговором и Законом о раду. Законом прокламовани принцип праведности начелно је нарушен тиме што се закон не односи на цео јавни сектор, него само на један део. Синдикати траже да се системом плата у јавном сектору обезбеди праведност и транспарентност, те да се до законских решења која непосредно утичу на материјални и социјални положај запослених мора доћи социјалним дијалогом. У том смислу предлог је да се закон повуче из јавне расправе и да се формира трипартитна радна група, са експертима, која ће припремити нови текст за јавну расправу.
Председник Уније послодаваца Војводине Станко Крстин истакао је да ће Унија подржати ставове синдиката, првествено због непостојања социјалног дијалога у припреми Нацрта закона и због чињенице да се Закон о систему плата не односи на јавна предузећа и броје друге институције.

Председавајући ПСЕС и потпредседник Покрајинске владе Мирослав Васин је истакао да је приликом припреме закона, од значаја за запослене, у овом случају за запослене у јавном сектору, од пресудне важности управо социјални дијалог. Њега није било јер је нацрт закона упућен у јавну расправу, а да претходно није усаглашаван са социјалним партнерима - репрезентативним синдикатима у Републици Србији и то је недопустиво. Без сагласности свих релевантних чинилаца и социјалних партнера на националном нивоу не могу се  доносити закони чија садржина директно утиче на материјални  и социјални положај запослених. Идентична начелна примебда била је упућена и приликом доношења Закона о раду. За разлику од републичког нивоа, на нивоу Покрајине функционише социјални дијалог, а потврда тога је и данашња седница на којој социјални партнери изграђују свој заједнички став који ће изнети у јавној расправи.
Консензусом свих чланова Покрајинског социјално-економског савета усвојени су следећи

С Т А В О В И

 1. Покрајински социјално-економски савет подржава ставове репрезентативних синдиката и Уније послодаваца Војводине - својих чланица, у вези са припремом и садржином Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 2. Чланови Покрајинског социјално-економског савета  слажу се у оцени да плате у јавном сектору треба уредити на јединствен начин, али Нацрт закона, у овој фази припреме, није прихватљи из следећих разлога:

  - Нацртом закона се практично укида социјални дијалог, односно колективно преговарање у јавном сектору, које је гарантовано ратификованим међународним конвенцијама и Законом о раду;
  - запослене доводи у неравноправан положај, с обзиром на то да се Закон не односи на цео јавни сектор, већ су од примене изузета  јавна предузећа и други субјекти,  чији запослени, по правилу имају највећа примања;
  - у припрему Нацрта закона, који најдиректније утиче на материјално-социјални положај запослених, нису били укључени синдикати, што значи да није реализован социјални дијалог.

 3. Покрајински социјално- економски савет оцењује да у даљу припрему Закона обавезно морају да буду укључени репрезентативни синдикати и Унија послодаваца Србије. 
   
 4. Пре утврђивања Предлога закона и упућивања Скупштини Републике Србије на усвајање, неопходно је испоштовати законску обавезу упућивања Нацрта закона Социјално-економском савету Републике Србије на усаглашавање и мишљење.


НОВИ САД, 29. октобра 2015. године
ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У Скупштини АП Војводине одржана је 18. седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин.
У оквиру дневног реда, кључна тема седнице је била припрема за предстојећу конференцију на тему под називом "Стање у привреди у АП Војводини", чије одржавање је планирано за 13. новембар 2015. године и која ће имати око 200 учесника. Циљ конференције је да окупи привреднике који послују у АП Војводини -  представнике великих мултинационалних и домаћих компанија, малих и средњих предузећа, представнике репрезентаривних синдиката у Војводини, представнике Привредне коморе Војводине и релевантних покрајинских институција, како би на основу оцене стања у привреди били утврђени предлози мера које треба предузети у циљу побољшања пословног амбијента и стварања услова за повећање запослености. У оквиру опште теме на Конференцији ће бити презентована "Актуелна привредна кретања у Војводини у периоду јануар – септембар 2015. године" - Привредна комора Војводине, "Фискална и парафискална оптерећења пословања" – Унија послодаваца Војводине, "Закон о раду - годину дана касније" – Савез самосталних синдиката Војводине, "Приватизација у Војводини – годину (петнаест година) касније" Покрајински одбор УГС "Независност", као и "Предлог мера за побољшање стања у привреди Војводине који ће изнети Никола Павичић, истакнути дугогодишњи привредник и почасни председник Управног одбора "Таркет".
На самој седници дневни ред је допуњен тачком "Информација о почетку  јавне расправе о Нацрту закона о систему плата запослених у јавном сектору" коју је дала др Дуња Циврић, председница Покрајинског одбора запослених у здравству и социјалној заштити Војводине. Због тога што у припрему закона нису били укључени репрезентативни синдикати на националном нивоу, што је у потпуности изостао социјални дијалог и што је садржина закона у потпуности неприхватљива за запослене у јавном сектору, јер се њима значајно умањује ниво постојећих права, на седници је закључено да се хитно одржи ванредна седница Покрајинског социјално-економског савета 2. новембра 2015. године, непосредно пре јавне расправе у Новом Саду. На варедној седници ће социјални партнери - чланице ПСЕС, консензусом утврдити своје заједничке ставове које ће презентовати у јавној расправи. 
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине, којом су Покрајинском социјално-екомомском савету средства за 2015. годину умањена за 1,5 милиона динара, и уместо 7 милиона и 900 хиљада динара износе 6 милиона 400 хиљада динара, на седници су усвојене: Одлука о изменама и допунама   Финансијског плана прихода и расхода ПСЕС за 2015. годину, Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели финансијских средстава социјалним партнерима за 2015. годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке додели средстава социјалном партнеру – Унији послодаца Војводине за развој предузетништва за 2015. годину.

Поводом пријаве Синдиката "Солидарност" за стално учешће у раду Покрајинског социјално-економског савета без права одлучивања, ПСЕС је  заузео негативан став, с обзиром на то да Закон о социјално-економском савету и Споразум о оснивању деловању и начину рада Покрајинског социјално-економског савета не предвиђају  институт учешћа у његовом раду удружења послодаваца и синдиката чија репрезентативност није утврђена у складу са законом. Синдикату Солидарност је сугерисано да приступи утврђивању репрезентативности, у складу са законом, те да након тога поднесе захтев за чланство у Покрајинскм социјално-кономском савету, са свим правима и обавезама, у складу са Законом и Споразумом о оснивању ПСЕС.  


НОВИ САД,  10. 7. 2015 ГОДИНЕ
Одржана 17. седница Покрајинског социјално – економског савета

На седамнаестој седници Покрајинског социјално-економског савета одржаној 10. јула 2015. године размотрен је материјал Привредне коморе Војводине „Актуелна привредна кретања у Војводини у периоду јануар – мај 2015. године: Преузмите у ПДФ формату

Председник Привредне коморе Војводине, Ратко Филиповић је представио аналитички преглед макроекономских показатеља за Републику Србију и регион АП Војводину за 2014. годину и првих 5 месеци текуће године. У излагању је нагласио да је кроз анализу привредних кретања у оквиру првих пет месеци текуће године тешко говорити о јасно израженим трендовима, зато што је база за истраживање и поређење протекла година, коју су обележиле катастрофалне поплаве и које су неминовно утицале на привредна кретања. И поред тога, може се констатовати да су негативни трендови у индустријској производњи заустављени, да укупна индустријска производња, а посебно прерађивачка индустрија у АП Војводини, бележи раст. Стање у пољопривреди је знатно побољшано, па се очукују добри резултати у укупној примарној пољопривредној производњи.

Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова је, у име Покрајинске владе, изнео податке и оцене о актуелним привредним кретањима у односу на податке за прошлу годину. Посебно је нагласио да АП Војводина и у прошлој и у првих пет месеци ове године исказује стабилност у свом пословању, што је изузетно значајно, имајући у виду велике турбуленције у прошлој години. То се односи на раст индустријске производње и извоза, смањење увоза, на позитивне прогнозе у пољопривредној производњи. У односу на просечне зараде, Војводина је на другом месту, али испод републичког просека. Разлог за то је просечна зарада у београдском региону, која толико подиже републички просек, да су сви остали статистички региони испод просека. При томе, у структури запослених у београдском региону је око 66 посто у јавном сектору, док је у војвођанском региону овај проценат износи око 26. Такође, информисао је присутне о томе да су Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине заузеле негативан став о гашењу Електровојводине и припајању Електродиструбуцији Београд, посебно са становишта преусмеравања пореза и социјалних доприноса и оцене да ће бројни досадашњи добављачи, мала и средња предузећа са територије Војводине, остати без посла, јер ће јавне набавке добијати само велике компаније. Присутан је и проблем продаје и издавања у закуп земљишта у Војводини странцима, као и решавање статуса предузећа у реструктурирању, без било каквог учешћа релевантних институција из АП Војводине.
Тренутно озбиљан проблем су и емигранти, због ћега ће Покрајински штаб за ванредне ситуације предлагати и реализовати мере, у складу са овлашћењима и надлежностима АП Војводине.

У расправи је оцењено да су све анализе Привредне коморе, које ПСЕС редовно разматра, драгоцен извор података за социјалне партнере, јер само оне садрже систематски обрађане економске показатеље за Војводину. Наглашено је, такође, да мере финансијске консолидације и штедње, без раста производње, не могу да доведу до опоравка привреде. Неопходне су конкретне економске мере како би привреда кренула путем опоравка, а самим тим како би се повећала запосленост и зараде. Зато је закључено да ће Покрајински социјално-економски савет, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, у септембру организовати дводневни скуп – конференцију на тему „Стање у привреди АП Војводине – предлози за опоравак“. На скуп ће, уз социјалне партнере, чланице ПСЕС, бити позвани представници Привредне коморе Војводине и других релевантних институција, представници републичке Владе, еминентни привредници, научници и експерти за економска питања .

Истраживање фискалних и парафискалних оптерећења малих и средњих предузећа, које је спровела Унија послодаваца Србије, презентовао је Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине. Студија је показала да на основу више од 150 законских прописа постоји 499 фискалних и парафискалних захватања у сектору који је обухваћен истраживањем, да привредници не виде јасне везе између висине намета и вредности извршене услуге, да је присутна непредвидивост и нетранспарентност система парафискалних захватања у РС. Све то утиче на значајан пад конкурентности Србије, низак ниво страних директних инвестиција и повећање сиве економије и захтева суштинске реформе легислативе која уређује укупно оптерећење привредних субјеката у Србији. Социјални парнери су се позитивно изјаснили о спроведеном истраживању, као доброј основи за утврђивање мера којима би се реформисао систем фискалних, а посебно парафискалних захватања од привреде.
На седници је извршена замена једног члана ПСЕС из Покрајинског одбора УГС Независност за Војводину и верификована је одлука Савеза самосталних синдиката Војводине о члановима и заменицима чланова ПСЕС из овог репрезентативног синдиката.


НОВИ САД,  30. 4. 2015 ГОДИНЕ
Одржана 16. седница Покрајинског социјално – економског савета

Шеснаеста седница Покрајинског социјално – економског савета, на којој се расправљало о 11 тачака дневног реда, почела је усвајањем битних докумената за даљи рад овог тела, док је за председавајућег у наредном мандату предложен и изабран потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. синдикалне организације компанија ,,Агрожив" и ,,Митросрем", као и синдикална организација Општине Врбас, обратили су се члановима Савета, изневши проблеме са којима се ове компаније и локална самоуправа суочавају, и за чије решавање им је потребна подршка и савет.
Седница је почела усвајањем битних докумената за даљи рад овог тела – Извештај о раду за претходну годину, Оријентациони план рада за 2015. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању 2014. годину. Донете су и две одлуке - Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014. годину и Одлука о расподели добити по годишњем финансијском извештају ПСЕС за 2014. годину.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Мирослав Васин председаваће у наредних годину дана на седницама ПСЕС уједно и као лице овлашћено за представљање, и заступање и за располагање финансијским средствима овог тела.
,,Покрајинска влада ће настојати да настави сарадњу са својим социјалним партнерима, синдикатима. Много тога је покренуто и иницирано, али услед недовољних надлежности које имамо, предлози који су упућени уз помоћ Социјално-економског савета нису наилазили на реакцију, те су резултати нашег рада значајно мањи. Ипак, успели смо да учинимо да буџет АП Војводине буде изгласан уз претходну сагласност ПСЕС и социјалних партнера, што представља достизање вишег нивоа у погледу унапређења социјалног дијалога", рекао је Васин и изнео појединости о конкурсима које спроводи и планира Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

,,Конкурси Покрајинског секретаријата су у току, али постоји проблем који се огледа у много већем броју апликаната него што су могућности покрајинског органа, јер је сам покрајински буџет ограничен. С једне стране ово је показатељ да конкурси изазивају велико интересовање оних којима су намењени, али с друге стране постоји незадовољство оних чији пројекти нису могли бити подржани услед недостатка средстава", истакао је потпредседник Покрајинске владе и председавајући ПСЕС.
На данашњој седници Покрајинског социјално-економског савета усвојен је Финансијски план прихода и расхода за 2015. годину, у чијој се припреми полазило од ориjeнтaциoнo плaнирaних величина. Финaнсиjскa пoлитикa у овој гoдини ћe сe вoдити у склaду сa плaнoм рaдa Пoкрajинскoг сoциjaлнo-eкoнoмскoг сaвeтa за 2015., који се усваја истовремено са усвајањем Финансијског плана, схoднo приливу срeдстaвa. Укупнo плaнирaни прихoди Савета зa 2015. гoдину изнoсe 7,9 милиона динaрa, исти као и износ планиран за расходе.
Додељују се и финансијска средства социјалним партнерима – чланицама Покрајинског социјално-економског савета - у укупном износу од 2,1 милион динара, и то по 700.000 динара Савезу самосталних синдиката Војводине Покрајинском одбору Уједињених гранских синдикатa "Независност" и Унији послодаваца Војводине. Средства се додељују у сврху подизања укупних капацитета социјалних партнера за њихово учешће у трипартитном социјалном дијалогу на покрајинском нивоу и на нивоу локалних самоуправа, као и социјалног дијалога на нивоу привредних субјеката на територији АП Војводине и не могу се опредељивати другим заинтересованим странама.
Унији послодаваца Војводине додељују се финансијска средства у износу од 1,2 милиона динара за успостављање канцеларије за подршку предузетништву, тачније за спровођење активности на развоју предузетништва, посебно у функцији побољшања услова за оснивање и пословање предузетника, микро и малих предузећа у АП Војводини, а тиме и за задржавање постојећих радних места и стварање услова за нова запошљавања у овом сектору.
Члановима Савета обратили су се и главни повереник Синдиката ,,Независност" за помоћ у решавању проблема радника "Агрожив" АД Житиште, потом синдикална организација "Митросрем" АД Сремска Митровица за помоћ у вези са актуелном ситуацијом у предузећу, као и Савез самосталних синдиката Врбас за помоћ у решавању положаја запослених у општинској управи, јавним предузећима, установама и агенцијама чији је оснивач Општина Врбас.
Мирослав Васин је овим поводом истакао да се проблеми, попут наведених , настоје у покрајини решити путем социјалног дијалога, непрекидном комуникацијом између Покрајинске владе, репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца на територији АП Војводине.
,,Социјални дијалог у Војводини функционише, али проблем су мале надлежности покрајине неопходне за решавање конкретних проблема. Данашња три случаја су веома тешка, случај Агрожива, радника из Врбаса и Митросрема. То су два предузећа и једна локална самоуправа у којима је дошло до проблема узрокованих вишегодишњом небригом о њима. Солидарни смо са запосленима у тим колективима, уз апел републичкој Влади да се за ове проблеме изнађе решење. Изношење ових проблема на седници ПСЕС је знак да постоји воља да се проблеми решавају, воља да се реше ова три горућа проблема на територији АП Војводине".

- Извор: ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова


НОВИ САД, 9. март 2015. године
Покрајински социјално-економски савет расправљао о смањењу зарада у Српском народном позоришту

Покрајински социјално-економски савет је на ванредној седници разматрао усаглашен захтев два репрезентативна синдиката за област културе, да помогне у решавању проблема смањења зарада једном броју запослених у Српском народном позоришту у Новом Саду. Смањење плата, које је уследило након усклађивања са републичком Уредбом о коефицијeнтима за обрачун и исплату зарада запослених у јавним службама, довело је до смањења зарада запослених углавном са најнижим примањима, након чега је покренут штрајк упозорења.

Поред чланова Покрајинског социјално-економског савета (ПСЕС), кога чине представници Савеза самосталних синдиката Војводине, УГС "Независност", Уније послодаваца Војводине и Покрајинске владе, седници су присуствовали и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић и чланови радне групе формиране у фебруару на састанку у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање која је предузела више активности на решавању проблема. Чланове ове радне групе чине представници ресорног покрајинског секретаријата, представници синдиката и запослених у Српском народном позоришту.

Након разговора о разлозима који су довели до проблема у Српском народном позоришту у Новом Саду, чланови Покрајинског социјално-економски савета су сагласни да постоји проблем у овој установи културе од националног значаја и да путем одређених решења треба премостити постојећу ситуацију до доношења више пута најављиваног закона о платним разредима запослених, који ће важити и за установе културе.

У том смислу, ПСЕС ће упутити иницијативу Покрајинској влади АП Војводине и Влади Републике Србије за помоћ у решавању проблема у Српском народном позоришту у примени Уредбе о зарадама.

Покрајински социјално-економски савет сматра да је потребно одржати нови састанак са Буџетском инспекцијом, ради могућег усклађивања коефицијената зарада запослених у СНП са важећом Уредбом, уз уважавање специфичности занимања у позоришној делатности. Наиме, на седници је изнето да постојећа Уредба не препознаје поједине профиле занимања која су неопходна за функционисање великог позоришта као што је СНП.

Другим закључком ПСЕС-а подржана је активност радне групе која ради на решавању овог проблема, да се, након прибављања мишљења Министарства финансија, види могућност коришћења сопствених прихода за исплату финансијске помоћи једном броју запослених за побољшање њиховог материјално-социјалног положаја, до доношења закона о платним разредима.
(Извор: Покрајински секретаријат за информисање)


 

Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
преузмите у ПДФ формату: линк