Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

 

НОВИ САД, 24. децембар 2013. године
Покрајински социјално-економски савет разматрао предлог буџета АПВ за 2014. годину

У складу са новоуведеном праксом, Покрајински социјално-економски савет је разматрао предлог покрајинског буџета за наредну годину, који су образложили представници Владе АП Војводине. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину, Влада Војводине је утврдила на седници од 20. децембра и, као један од партнера у социјалном дијалогу на нивоу Покрајине, истог дана га доставила Покрајинском социјално-економском савету.

Председавајући Покрајинског социјално-економског савета Славко Влаисављевић истакао је да се на тај начин први пут даје прилика да своје примедбе изнесу и они "који пуне буџет" и изразио жаљење што се на републичком Социјално-економском савету не разматра републички буџет, односно што се не да прилика социјалним партнерима на нивоу Републике да разговарају о овој теми.

Иако је за 2014. годину предложен износ средстава мањи за 15 одсто у односу на овогодишњи и поред тога што је велики део тих средстава трансферног карактера, према речима покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослава Васина, који је члан Покрајинског социјално-економског савета, буџет за 2014. годину у неким елементима је развојни са социјалном компонетом на овогодишњем нивоу.

Наиме, за програме запошљавања планира се исти износ. Тај програм је у 2013. години обезбедио око 4.000 нових радних места. Од 460 милиона динара, 160 милиона је намењено за удруживање са локалним самоуправама за програме који се односе на приправнике, стручну праксу и јавне радове. За субвенције за нова радна места планира се износ од 250 милиона динара и 50 милиона динара за самозапошљавање.

"Подстицаји привреди биће бољи него до сада", рекао је Васин. Према његовим речима, значајна буџетаска средства су намењена подстицајима развоју пољопривреде и њих ће реализовати Покрајински секретаријат за пољопривреду. Новина су веома повољни кредити Развојног фонда Војводине, који ће радити у пуном капацитету. Више од 650 милиона динара планирано је за веома повољне кредитне линије за мала и средња предузећа и за извозне програме. Поред тога, и Покрајински секретаријат за привреду ће одржати ниво подстицаја као и у овој години. Новина је отварање канцеларије за предузетнике.

"Развојна компонента предложеног буџета базира се и на неколико нових пројеката", изјавио је Васин и издвојио програм за ревитализацију села: "Живи на селу, ради у граду". За овај програм планирано је 100 милиона динара за откуп кућа на селима младим брачним паровима, који желе да се преселе из града на село. "Рачунамо да би могли купити у селима широм Војводине 80 до 100 кућа и кренути са активношћу која ће показати да ли су млади заинтересовани за то. Судећи по првим реакцијама, чини се да ће бити заинтересованих", рекао је Васин. Поред тога, спроводиће се и мере пронаталитетне политике: финансијска подршка породицама у којима се роди треће дете и финансирање вантелесне оплодње за друго и треће дете.


НОВИ САД, 9. децембар 2013. године
ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На шестој седници Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 9. децембра 2013. године размотрена су следећа питања: припрема Нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину; пакет мера Владе Републике Србије за консолидацију јавних финансија и подстицање привредног раста и најављене измена закона; предлог за измену и допуну Закона о раду и избор председавајућег Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи период.

Отварајући расправу о припреми буџета АП Војводине за 2014. годину Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова истакао да је Покрајински социјално-економски савет, први пут од оснивања, у прилици да се упозна са планираним буџетом за наредну годину у фази његовог креирања, са циљем да се социјалним партнерима, члановима Савета, омогући да изнесу своје предлоге и сугестије. Предлози и сугестије са седнице биће презентоване стручним службама Владе АП Војводине, које ће их имати у виду приликом припреме Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2014. годину. Активним укључивањем социјалних партнера у поступак припреме буџета трипартитни социјални дијалог на нивоу Војводине добио је нови, виши квалитет. Након тога, покрајински секретари за финансије и привреду Зоран Радоман и Мирослав Васин, као и Мухарем Халиловић, помоћник покрајинског секретара за за здравство, информисали су присутне о најзначајнијим активностима које ће, као приоритетне, бити финансиране из буџета АП Војводине у 2014. години. Овакав приступ у припреми буџета наишао је на неподељену подршку социјалних партнера, уз оцену да Влада АП Војводине на наведени начин исказује одговоран однос и према реалном сектору, а не само према буџетским корисницима.

У односу на Пакет мера Владе Србије за консолидацију јавних финансија и подстицање привредног раста, као и најављене измене законских прописа, свака од чланица Савета изнела је своје мишљење и ставове, након чега је договорено да Колегијум Покрајинског социјално-економског савета, на основу расправе, формулише заједничке ставове који ће бити достављени Влади Републике Србије и надлежним министарствима, Социјално-економском савету Републике Србије и Влади АП Војводине.

На основу оцене да се досадашње решење у Закону о раду у вези са регистрацијом и утврђивањем репрезентативности синдиката и удружења послодаваца при Министарству рада показало као неефикасно, јер процедура траје и по неколико месеци, утврђен је предлог за измене и допуне Закона о раду у смислу преношења ових надлежности на одговарајуће покрајинске институције.

У складу са законом и Споразумом о оснивању Покрајинског социјално-економског савета, по коме се председавајући, по принципу ротације, бира на једногодишњи мандат, за председавајућег Покрајинског социјално-економског савета у 2014. години изабран је Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине.


НОВИ САД, 1. новембар 2013. године
ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 5. седници Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 1. новембра 2013. године, којом је председавао Славко Влаисављевић, председавајући, изграђен је заједнички трипартитни став чланова Савета поводом иницијативе Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора УГС "Независност" за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине, промовисана је Канцеларија за предузетништво АП Војводине, презентоване су могућности социјалних партнера у АП Војводини за праћење рада Европског економског и социјалног комитета (EESC), подржана је иницијатива Уније послодаваца Војводине за смањење обавеза предузетника по основу фирмарина и пореза на имовину и утврђен је предлог Финансијског плана ПСЕС за 2014. годину.

Поводом заједничке иницијативе Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност" за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине презентован је позитиван став Уније послодаваца Војводине о овом питању као и подршка Владе АП Војводине да се односи између запослених, односно синдиката и послодаваца на територији АП Војводине, у складу са Законом о раду, усаглашавају и дефинишу социјалним дијалогом и колективним уговором. Констатовано је да између репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у Војводини постоји сагласност за приступање преговорима за закључивање Посебног колективног уговора, као и договор да ће по закључивању бити затражено проширено дејство. Као представник Владе Војводине у Покрајинском социјално-економском савету, покрајински секретар за привреду Мирослав Васин је истакао да ће покрајинска Влада социјалним партнерима пружити подршку и помоћ у преговорима, истичући да Посебан колективни уговор треба да буде у потпуности усаглашен са Законом о раду и свим осталим законским прописима на снази у Републици Србији.

Покрајински социјално-економски савет обновио је свој ранији захтев да се кроз предстојеће измене Закона о раду пренесе са Републике на одговарајуће покрајинске институције надлежност за регистрацију синдиката и удружења послодаваца на територији АП Војводине, утврђивање њихове репрезентативности и давање проширеног дејста за колективне уговоре закључене на покрајинском нивоу. Основни циљ захтева је да се кроз децентрализацију у овој сфери обезбеди знатно ефикасније решавање наведених питања.

У односу на пакет мера Владе Републике Србије за консолидацију јавних финансија и подстицање привредног раста и најављене измене закона које би требало да допринесу спровођењу економских мера, констатовано је да до сада није било квалитетне јавне расправе о реформама које су од животног значаја и за послодавце и за запослене. У том смислу истакнуто је да је Покрајински социјално-економски савет још прошле године извео анализу привредне ситуације у земљи и консензусом усвојио ставове о реформским мерама које је неопходно предузети у циљу привредног опоравка земље. Програм Владе АП Војводине за побољшање стања у привреди Војводине, који је такође припремљен још прошле године, у широкој расправи наишао је на неподељену подршку социјалних партнера и свих других релевантних институција у Војводини. Нажалост, ни један од стратешких праваца реформе садржан у Програму Владе АП Војводине, није нашао своје место у пакету мера Владе Републике Србије. Уз оцену да је за успех економских мера, које ће значити и болне резове, неопходан озбиљан социјални дијалог и широки друштвени консензус, договорено је да Покрајински социјално-економски савет да свој конструктивни допринос у спровођењу реформи. За следећу седницу Савета чланови ће припремити своје ставове поводом предложеног пакета економских мера и измена закона. Ставови ће бити усаглашавани на седници, а затим ће као заједнички став социјалних партнера у АП Војводини бити презентовани Влади Републике Србије.

На седници су презентоване активности на оснивању Канцеларије за предузетништво АП Војводине, коју ће финансирати Влада АП Војводине, а која ће бити формирана при Унији послодаваца Војводине. Канцеларија се оснива у циљу унапређења амбијента за пословање предузетника и малих предузећа, стварања услова за њихово међусобно повезивање и пословну сарању са домаћим и страним инвеститорима, као и органима локалних и покрајинске власти. Подизање пословних капацитета предузетника у функцији је очувања постојећих и отварања нових радних места, а самим тим и у функцији убрзаног одрживог економског развоја АП Војводине. Оснивање Канцеларије за предузетништво АП војводине поздравили су сви учесници седнице.

Презентацијом организовања и рада Европског економског и социјалног комитета (EESC), који представља једно од најзначајнијих консултативно- саветодавних тела Европске комисије, представник Фонда Европски послови АП Војводине Андрија Алексић, предочио је и могућности за укључивање Покрајинског социјално-економског савета у рад ЕЕСЦ. Истакнуто је да у саставу Комитета партиципирају представници социјално-економских савета држава чланица Европске уније. С обзиром на то да ЕУ социјални дијалог третира као националну категорију, Покрајински социјално-економски савет се, као регионални савет, може укључити у ЕЕСЦ само преко одређених пројеката. У том правцу договорено је ће Фонд Европски послови АПВ, који има канцеларију у Бриселу, благовремено иформисати покрајински социјално-економски савет о могућностима учешћа у пројектима у сфери социјалног дијалога и пружати помоћ у њиховој припреми и реализацији.

На захтев Уније послодаваца Војводине Савет је заузео јединствен став поводом вишеструког повећања финасијских обавеза предузетника, након смањења трансфера средстава локалним самоуправама из републичког буџета. Наиме, недостајућа средства у буџетима локалне самоуправе надокнађују кроз значајно повећање комуналних такси (посебно фирмарина) и подизањем основица за обрачун пореза на непокретности, што најдиректније погађа послодавце. Зато је оцењено да локалне самоуправе имају одговорност да определе висину дажбина које неће угрозити нормално функционисање послодаваца. Дугорочно решење за финсирање локалних самоуправа, али и пуњење буџета на свим нивоима, је елиминисање сиве економије предузимањем свеобухватних системских мера. На тај начин могуће је смањити намете за привреду, створити услове за одрживо пословање, нове инвестиције и ново запошљавање, а самим тим и за развој локалних заједница.


НОВИ САД, 4. јул 2013. године
СТАВОВИ ПСЕС О УСЛОВИМА ЗА ИЗЛАЗАК ИЗ КРИЗЕ

Покрајински социјално–економски савет је, на 4. седници одржаној 4. јула 2013. године, разматрајући стање у привредним субјектима на територији АП Војводине као и досадашње резултате у реализацији Програма Владе АП Војводине за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства у АП Војводини, консензусом заузео следеће


С Т А В О В Е

  1. 1. Пoкрajински сoциjaлнo eкoнoмски сaвeт кoнстaтуje дa излaзaк из дубoкe eкoнoмскe и сoциjaлнe кризe у кojoj сe нaлaзи нaшa зeмљa ниje мoгућ пoпрaвљaњeм пoстojeћeг eкoнoмскoг систeмa, кojи se бaзирa нa дoминaциjи финaнсиjскoг сeктoрa нaд прoизвoдњoм и цeлим друштвoм. Нeoпхoднe су кoрeнитe рeфoрмe кojимa ћe сe ствoрити услoви зa oпoрaвaк и рaзвoj приврeдe.

  1. Дa би изaшлa из кризe Србиjи трeбa двoцифрeнa стoпa рaстa прoизвoдњe, извoз двoструкo вeћи oд прoшлoгoдишњeг и стoпa инфлaциje мaњa oд 3%. Сa нajвишим кaмaтaмa у Eврoпи нeмa рaстa прoизвoдњe, сa висoкo прeцeњeним динaрoм нeмa рaстa извoзa, a сa jaвнoм пoтрoшњoм кoja je гoдинaмa зa 25% вeћa oд oнoг штo ствaрaмo нeмa нискe инфлaциje.

  1. Aкo жeлимo нoв eкoнoмски систeм мoрaмo из тeмeљa рeфoрмисaти финaнсиjски систeм, мoнeтaрну пoлитику и пoлитику jaвнe пoтрoшњe. Нoвa eкoнoмскa пoлитикa мoрa дa сe бaзирa нa кaмaтaмa кoje су близу прoсeчних у зeмљaмa Eврoпскe уније, на увoђeњу рeaлнoг курсa динaрa, укидaњу двoвaлутнoг систeмa и смaњeнoj jaвнoj пoтрoшњи усклaђeнoj сa oствaрeним брутo друштвeним прoизвoдoм.

  1. Корените реформе, које ће бити болне за највећи број грађана Србије, даће жељене резултате само ако се обезбеди широки друштвени консензус о њиховој неопходности, посебно социјалних партнера у трипартитном дијалогу, уз правичност у подели терета међу главним социјалним групама.

  1. Покрајински социјално-економски савет истиче своју спремност да се, у складу са надлежностима својих чланова, активно укључи у спровођење реформи, у циљу стварања услова за развој привреде, посебно извозно оријентисане, за повећање запослености и социјалну сигурност грађана.

  1. Покрајински социјално-економски савет упућује иницијативу Социјално-економском савету Републике Србије за одржавање заједничке седнице на којој би биле презентоване и размотрене мере за излазак из кризе и привредни опоравак земље.

  1. Ставове доставити Влади Републике Србије – председнику Владе и првом потпредседнику Владе, Министарству финансија и привреде РС и Социјално-економском савету Републике Србије.


Нови Сад, 4. јул 2013. године
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На четвртој седници Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао Славко Влаисављевић, председавајући Савета, разматрана су следећа питања: информација о стању у привредним субјектима на територији АП Војводине; заједничка иницијатива Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност" за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине; Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Покрајинског социјално-економског савета за 2013. годину, и Одлука o додели финансијских средстава социјалним партнерима.

Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова информисао је чланове Савета о активностима које Влада АП Војводине у сарадњи са социјалним партнерима предузима на решавању проблема у предузећима на територији АП Војводине. Посебно је нагласио да би требало анализирати податак о томе да је изузетно тешка ситуација у бројним колективима, а да је протеста запослених знатно мање него претходних година. У односу на штрајк запослених у компанији Фабрика акумулатора Сомбор, оцењено је да се проблем неисплаћених зарада, што је основни штрајкачки захтев, не може решавати изоловано и парцијално у односу на решавање проблема кредитне задужености Концерна Фармаком мб д.о.о. Шабац, у чијем је саставу. Због тога је са седнице упућена иницијатива да Влада Републике Србије преузме решавање овог проблема, имајући у виду величину и значај Фармакома. Једино решење за опоравак Концерна, по оцени чланова ПСЕС, јесте да се на основу анализе пословања свих компанија у његовом саставу одреде оне које имају услове за успешно пословање, а затим да се, уз посредовање и помоћ Владе, Фармаком са банкама и осталим главним повериоцима споразуме о кредитним условима којима ће се то и омогућити.

Покрајински социјално-економски савет констатовао је да су за излазак из дубоке економске и социјалне кризе у којој се налази наша земља неопходне радикалне реформе, којима ће бити обезбеђени услови за развој привреде, извозно оријентисане и конкурентне. Оцењено је да су за то неопходна три предуслова – свођење енормних камата на просечне камате у Европској унији, увођење реалног курса динара и усклађивање јавне потрошње са БДП. Реформе ће сигурно бити болне за највећи део грађана, а да би дале жељене резултате, мора се обезбедити најшири друштвени консензус о њиховој неопходности, а посебно правичност у подели терета међу главним социјалним групама.

Информишући чланове Покрајинског социјално-економског савета о почетним резултатима реализације стратешких праваца Програма Владе АП Војводине за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства у Војводини, Мирослав Васин је најавио да ће за реализацију сваког од стратешких праваца бити именован акциони тим, састављен на трипартитној основи и проширен експертима за одређено питање. Именовање ових тимова би требало да буде извршено на следећој седници Савета.

Чланови Савета размотрили су заједничку иницијативу Савеза самосталних синдиката Војводине и Уједињених гранских синдиката "Независност" за закључивање посебног колективног уговора у АП Војводини. По заузимању заједничког става на седници Покрајинског социјално-економског савета, иницијатива ће бити упућена Унији послодаваца Војводине, као другој уговорној страни. Приликом утврђивања иницијативе констатовано је да у Закону о раду постоји правни основ за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине, да је иницијатива легитимна и да, по мишљењу синдиката, постоји заједнички интерес запослених и послодаваца у Војводини да се међусобни односи уреде преговорима и закључивањем колективног уговора.

На седници је усвојена Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Покрајинског социјално-економског савета за 2013. годину и Одлука о додели подстицајних средстава социјалним партнерима, чланицама Покрајинског социјално-економског савета, за подизање њихових капацитета за учешће у трипартитном социјалном дијалогу у Покрајини и на нивоу локалних самоуправа, као и социјалног дијалога код послодаваца у АП Војводини.


НОВИ САД, 18. март 2013. године
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На трећој седници Покрајинског социјално-економског савета, одржаној у Скупштини АП Војводине, којом је председавао Славко Влаисављевић, председавајући Савета представљен је извештај Привредне коморе Војводине о привредним кретањима у АП Војводини запериод јануар - децембар 2012. године.

Извештај о привредним кретањима презентовао је Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине. Он је саопштио да је индустријска производња у АП Војводини, у 2012. години, била већа за 2,1 одсто у односу на ниво производње у претходној години. Раст индустријске производње је био најизраженији у четвртом кварталу. Током 2012. године војвођански привредници су остварили укупну робну размену са иностранством у износу од 9.641,2 милиона долара што је за 8,2 одсто мање него у 2011. години. Извоз је остварен у износу од 4.278,8 милиона долара, што представља смањење од 3,2 одсто у односу на исти период претходне године. Увоз је реализован у вредности од 5.362,5 милиона долара и мањи је за 11,9 одсто од оствареног увоза у истом периоду претходне године.

Поводом извештаја, који су усвојили чланови Покрајинског социјално-економског савета, констатовано је да је у Покрајини присутна стагнација у области привреде и индустријске производње. Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин приметио је да су видни и показатељи који су разлог за оптимизам. Како је нагласио, постоје позитивне назнаке у индустријској производњи у оквиру прерађивачке индустрије где је присутан раст, као и у области увоза и извоза у АП Војводини, где су прилике донекле повољније у односу на Републику Србију. Када је реч о 2013. години, има разлога за забринутост, јер је Војводина пољопривредни регион, па ће се осетити последице штете настале током суше у 2012. години. У свом излагању покрајински секретар Васин је нагласио да ће свака одлука која је од значаја за привреду Покрајине, превасходно бити размотрена на Покрајинском социјално-економском савету.

Чланови Савета размотрили су и усвојили и извештај о раду Покрајинског социјално-економског савета за 2012. годину, Оријентациони план рада Покрајинског социјално-економског савета за 2013. годину, извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално-економског савета за 2012. годину, финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2013 годину. Такође на седници је донета одлука о учешћу Покрајинског социјално-економског савета у пројекту „Унапређење конкурентности сектора МСП у прехрамбеној индустрији кроз систем ваучера", који се финансира из приступних фондова Европске Уније.


Стара Пазова, 16. јануар 2013. године
КОНСТИТУИСАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

И поред изузетно компликоване законске процедуре оснивања, у Старој Пазови је 16. јануара 2013. године конституисан Социјално – економски савет општине. На основу Споразума о оснивању, ово трипартитно тело броји 9 чланова и чине га по три представника локалне самоуправе, Савеза самосталних синдиката општине и Уније послодаваца Србије – послодаваца Старе Пазове.

За председавајућег на једногодишњи мандатни период изабран је Раде Ерцег, члан Савета испред Савеза самосталних синдиката општине Стара Пазова. За његовог заменика изабрана је Марина Љубинковић, представница локалне самоуправе. У колегијум Социјално економског саавета општине Стара Пазова именовани су Марина Љубинковић, Јово Бјелић и Раде Ерцег, а за секретара, који ће професионално обављати функцију, Миленко Вучиновић, дипломирани правник.

На почетку седнице, присутне су поздравили Горан Савић, помоћник председника општине и Радоје Благојевић, заменик председника СО Стара Пазова, истакавши да локална самоуправа препознаје значај социјалног дијалога у решавању проблема привреде и запослених и да ће општина обезбедити све услове и подршку за рад овог самосталног и независног трипартитног органа.

Конститутивној седници општинског Социјално – економског савета у Старој Пазови присуствовала је и Милина Тушјак, секретар Покрајинског Социјалног – економског савета која је том приликом обећала да ће Покрајински СЕС овом Савету пружити помоћ у заокруживању свих нормативних претпоставки за почетак функционисања, а затим и у самом раду. При томе посебно је нагласила значај функционалног повезивања свих формираних социјално – економских савета, од Републике и Покрајине, до сваког града и општине, у циљу међусобног информисања о резултатима и проблемима у раду, едукације социјалних партнера и заједничког деловања.

 

Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.


 

ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
преузмите у ПДФ формату: линк