КОНТАКТ: Наши подаци

Где се налазимо:

rfv.jpeg

ПОКРАЈИНСКИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ

21000 Нови Сад, Стражиловска 2
Зграда Развојног фонда АП Војводине, канцеларије 105 и 106
www.pses.org.rs
+381 21 30 200 34
+381 21 30 200 35

Милина Тушјак
Секретар Савета
sekretar@pses.org.rs

Милица Селић
Самостална стручна сарадница
milica.selic@pses.org.rs

Контакт

Место:

21000 Нови Сад

Улица и броj:

Стражиловска 2

Телефон:
+381 21 30 200 34
Емаил:
sekretar@pses.org.rs
footer